Extenzívna zelená strecha

Asociácia pre zelené strechy vyhlásila súťaž Zelená strecha roku 2022

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru vyhlásila celoslovenskú súťaž Zelená strecha roku 2022. Jej cieľom je ukázať krásu a funkčnosť vegetačných striech pre životné prostredie v našich mestách a obciach.

Zelené strechy sú adaptačným opatrením, ktoré napomáha zmierňovať negatívne dopady zmeny klímy. Zapojiť sa do súťaže budú môcť realizátori zelených striech, architekti, developeri, ale aj jednotlivci. Partnermi projektu sú Slovenská agentúra životného prostredia, časopis ASB a AGRO CS.

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách a to:

  • zelená strecha na rodinnom dome
  • zelená strecha na verejnej budove

Prihlášky je možné podávať do 19. júna 2022 na stránke Asociácie. Následne súťažné diela ohodnotí porota zložená z odborníkov. Za svojho favorita bude môcť hlasovať aj laická verejnosť na webovej stránke Asociácie. Toto verejné hlasovanie bude prebiehať od 1. júla do 31. augusta 2022. Víťazi súťaže budú vyhlásení na medzinárodnej Konferencii zelené strechy na jeseň v Bratislave.

Prínos zelených striech v mestách

Zelená strecha je živou plochou, ktorá sa stáva útočiskom pre hmyz, vrátane včiel, zvyšuje biodiverzitu, efektívne zadržiava prívalovú dažďovú vodu, zachytáva prach a CO2, avšak v prvom rade pomáha znižovať teplotu v rozhorúčených mestách.

„Ak si uvedomíme obrovskú plochu, ktorú strechy budov tvoria v meste, zistíme, že nad hlavami máme gigantické žiariče, ktoré nielen cez deň, ale hlavne počas letných nocí do okolia sálajú horúčavu. Pre predstavu, aký významný prínos má zelená strecha, hovorí jeden z reálnych prepočtov: Kým teplota klasickej strechy môže mať v lete 50 až 80 °C, teplota zelenej strechy je v horúcom dni len okolo 30 °C,“ vysvetľuje Branislav Siklienka, predseda Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

Chýbajú zákony a dodržiavanie opatrení

V oblasti rozvoja zelených striech sme úplne na začiatku cesty. „Hoci to nikto zatiaľ nepočíta, odhadujeme, že na celom Slovensku je v porovnaní s vyspelejšími „zelenými“ krajinami iba 300- až 400-tisíc m2 zelených striech, ktoré v drvivej väčšine prípadov vybudovali súkromní developeri,“ hovorí Branislav Siklienka.

Výzvou sú podľa neho napríklad čísla z Českej republiky, kde len predvlaňajší ročný prírastok zelených striech predstavoval 312-tisíc m2. Celkovo je v tejto krajine vegetáciou pokrytých zhruba 1,9 milióna m2 striech. Česká republika dotačne podporuje inštalovanie zelených striech. Podľa typu zelenej strechy, je možné čerpať z dotačnej schémy Nová zelená úsporám od 28 do 40 eur na m2.

Základ pre tvorbu regulácií, pravidiel podpory a tvorbu príslušných zákonov existuje. Vláda totiž v roku 2019 schválila dokument s názvom Envirostratégia 2030. Problémom je však aplikácia adaptačných opatrení zo strany samospráv. Vo väčšine prípadov sa dané opatrenia nevyžadujú.

Zelená strecha
Zelená strecha je živou plochou, ktorá zvyšuje biodiverzitu v meste. | Zdroj: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Mestá ušetria na kalamite a zlepšia kvalitu života

Okrem štátu a širokej verejnosti sú pre Asociáciu partnermi Slovenská agentúra životného prostredia, stavebné a architektonické fakulty, architekti, developeri, stavebníci a záhradníci. Kľúčovým partnerom sú však samosprávy.

Jednou z dôležitých zmien, ktoré by chcela Asociácia dosiahnuť je, aby mestá pri povoľovacom stavebnom konaní brali do úvahy ako zelenú plochu aj samotnú strechu.

A platí to aj pre Bratislavu, ktorej magistrát má vcelku kvalitnú a prepracovanú ekologickú stratégiu. „Na škodu však je, že Územný plán hlavného mesta prekvapivo za zelenú strechu považuje len plochu nad podzemnými garážami, ale nie samotnú strechu. Tým, že sa developerom vegetácia na budove nezapočítava do koeficientu zelene, nemotivuje ich to do budovania živých zelených striech. Veľmi by pomohlo, aby sa k stanovenej povinnosti vybudovania zelených plôch mohli započítať aj samotné zelené strechy,“ konštatuje Branislav Siklienka.

Svetové metropoly zelené strechy vo veľkom budujú s úmyslom šetriť nielen zdravie obyvateľov, infraštruktúru, ale aj mestský rozpočet, pretože znižujú dopad kalamít.

„Už roky sme, napríklad v Bratislave, po prudších letných búrkach často svedkami zaplavených podjazdov či celých úsekov ciest. Významne k tomu prispievajú práve strechy stavieb, ktoré rovnako ako spevnené plochy veľmi rýchlo posielajú vodu do kanalizácie. A tá, logicky, nestíha. Už desaťcentimetrový substrát vegetačnej strechy pokrytý vhodnými rastlinami pritom dokáže v prípade prívalových dažďov jednorazovo zadržať 20 až 50 milimetrov zrážok. Aj to je argument, prečo by sa mesto malo ich budovanie všemožne snažiť,“ dopĺňa Branislav Siklienka.

Viac informácií sa dozviete na stránke: www.zelenestrechy.org

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru