Dôkazom kvality je prax (Profil spoločnosti Athos syntec s.r.o.)
Galéria(5)

Dôkazom kvality je prax (Profil spoločnosti Athos syntec s.r.o.)

Rast dopytu po elastomérových membránach EPDM nastal počas ropnej krízy v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, keď v Amerike výrazne vzrástla cena asfaltovaných hydroizolácií. S výrobou a aplikáciou nového typu strešnej hydroizolácie mala v tom čase už viac ako desaťročné skúsenosti firma Carlisle Syntec, založená v roku 1917. Jej exkluzívnym distribučným partnerom pre trhy Strednej a Východnej Európy, a teda aj pre slovenský trh, je firma ATHOS syntec. Konateľ Ing. Peter Sklenka nám prezradil viac.

Ing. Peter Sklenka, konateľ

Firmu ATHOS syntec na Slovensku v roku 2004 založili zástupcovia rakúskej spoločnosti ACW Holding Gesellschaft m. b. H. Aký je ich podiel v súčasnosti?
Spoločnosť založil a majoritne vlastní ACW Holding Gesellschaft m. b. H. Je to rodinný holding, ktorý už po niekoľko generácií veľmi úspešne podniká v strechárskej brandži v Rakúsku a okolitých krajinách. Dôvodom výberu sídla spoločnosti ATHOS syntec na Slovenku bola jeho výhodná geografická pozícia z pohľadu možnosti distribúcie výrobkov aj na okolité trhy ako aj ponuky pomerne efektívnej a kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá sa tu nachádza. Správnosť tohto rozhodnutia dokazuje stále narastajúci počet spokojných odberateľov zo Slovenska, Čiech, Rakúska či Poľska.

Konateľom spoločnosti ATHOS syntec ste od februára 2008. Boli ste predtým jej zamestnancom alebo ste na tento post prišli zvonka? Prečo ste si vybrali práve spoločnosť ponúkajúcu hydroizolačné membrány?

Sedem rokov som pôsobil na pozícii obchodno-technického zástupcu rakúskeho výrobcu okenných kovaní, ktorý svoje výrobky ponúka aj na slovenskom trhu. Ide o oblasť, ktorá síce priamo nesúvisí s hydroizoláciami strešných konštrukcií, pôsobenie v nej mi však poskytlo dostatok poznatkov a skúseností o stavebnom trhu.

V pozícii konateľa a zároveň obchodného partnera treba posudzovať ponuku komplexne a nezameriavať sa len na jednu oblasť. V rámci tohto komplexného hodnotenia bola možnosť ponúknuť trhu nové hydroizolácie a hydroizolačné systémy pre mňa veľkou výzvou a motiváciou.

Hlavné portfólio vašich výrobkov tvoria hydroizolačné membrány zo syntetickej gumy (EPDM) a z termoplastického polyolefínu (TPO). Konkrétne EPDM SureSeal a TPO SureWeld. Na aké aplikácie sú vhodné?
Sú vhodné a používajú sa na izoláciu všetkých typov plochých striech, základov a spodnej stavby, jazierok či nádrží. Dôkazom, že tieto materiály získavajú na popularite u členov našej architektonickej aj projekčnej obce, sú čoraz častejšie navrhované riešenia stavebných konštrukcií s ich použitím, dokonca aj pri strechách s vyšším sklonom. Materiály EPDM sa vďaka ich flexibilite a veľkému formátu hodia hlavne na izoláciu veľkých plôch, predovšetkým zaťažených, respektíve obrátených striech. Materiály TPO sa hodia do kotvených systémov. Pri týchto materiáloch máme dobré a rozsiahle skúsenosti s ich aplikáciou najmä pri renováciách bytových domov.

Prečo len tieto dva typy?
Z portfólia výrobcu sme vybrali len materiály, ktoré korešpondujú s našou filozofiou. Tou je snaha poskytnúť zákazníkovi – investorovi dlhodobé riešenia. S vybranými materiálmi vieme zároveň investorom garantovať optimálne investičné náklady (TCO – total cost of ownership).

Novinkou sú membrány určené primárne na fotovoltické aplikácie. Ich použitie má prispieť k maximalizácii konverzie slnečného svetla na energiu. Plánujete uviesť tento typ membrány na slovenský trh?

Momentálne nie. Osobne si myslím, že fotovoltické technológie ešte čaká výraznejší technologický progres.

Jednovrstvové membrány zo syntetickej gumy boli vyvinuté a uvedené na trh USA v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. V tom čase boli len malou konkurenciou asfaltovaných izolačných pásov. Aké boli v tejto súvislosti ich začiatky na Slovensku a ako je to v súčasnosti?
Začiatky väčšinou nebývajú ľahké. Ani náš nebol. Prichádzali sme na trh s produktmi, ktoré boli skôr neznáme ako známe. Napriek tomu, že sme ponúkli trhu ekonomicky aj technicky zaujímavé riešenie, nebolo jednoduché „bojovať“ proti zažitým pravdám novou pravdou. Takéto situácie si vždy žiadajú pevné odhodlanie a čas. Pre nás je stále prekážkou krátkozraké uvažovanie, ktoré bráni pozrieť sa investorovi na investíciu komplexne. Spokojní zákazníci ako aj spolupracujúce firmy však neustále pribúdajú, čo je naša veľká devíza do budúcnosti.

Na Slovensko dovážate membrány z Ameriky alebo sa výrobné závody nachádzajú aj v Európe?
Materiály distribuujeme priamo z výrobných závodov nachádzajúcich sa v USA, a to do nášho centrálneho skladu v Lužiankach pri Nitre a operatívneho skladu v Leon­dingu pri Linzi. Náš obchodný partner nemá založenú výrobu v Európe. Má tu však silných partnerov, ktorí vedia logisticky zabezpečiť potreby všetkých trhov, na ktorých pôsobí.

Pokiaľ ide o aplikáciu a prácnosť, existujú rozdiely v porovnaní s izolačnými pásmi na báze asfaltu?

Rozdiely sú obrovské. Sú to výrazne odlišné izolačné materiály, nielen z hľadiska ich zloženia, ale hlavne z hľadiska práce s nimi. Vyrábajú sa vo veľkých formátoch a majú vysokú znášanlivosť s inými materiálmi. Použitím veľkoformátových izolácií sa znižuje množstvo spojov, čím sa eliminuje riziko pretečenia kvapaliny spojom. Zároveň sa výrazne šetrí inštalačný čas. Uvediem príklad: ak pri streche s výmerou 1 000 m2 treba pri asfaltovom páse realizovať viac ako 2 000 bm spojov a pri PVC fólii viac ako 1 100 bm, pri EPDM membráne je to v priemere necelých 300 bm. Vzájomná znášanlivosť s inými materiálmi zase znamená možnosť vylúčenia separačných vrstiev, čo sa opäť prejavuje nižšími finančnými nákladmi na dodávku aj montáž. Oba systémy majú prepracované riešenia detailov – priestupov, vpustov, atík či odkvapov.

Sortiment ste rozšírili aj o ponuku zváracích systémov, vpustov a prvkov na ploché strechy. Keďže ponúkate hydroizolácie na ploché strechy, je to logické. Bude nasledovať ešte niečo iné?
Túto možnosť pripúšťam. Naša flexibilita nám umožňuje zrealizovať produktové akvizície veľmi efektívnym spôsobom. Hlavným cieľom by pri nich mala byť taká inovácia, ktorá prinesie investorovi pozitívny finančný efekt (vo forme dlhšej životnosti) alebo prinajmenšom montážnej firme (zefektívnenie prác). Toto sa nám podarilo rozšírením sortimentu o výrobky českého renomovaného výrobcu strešných vpustov a prvkov TOPWET, ako aj zaradením nového systému skladby plochej strechy EasyFix, ktorý spája technické výhody tepelnoizolačných PIR/PUR (polyisokyanurát/polyuretán) dosiek v systéme s celoplošne lepenou hydroizoláciou EPDM, do ponuky. V krátkom čase by sme chceli potešiť našich zákazníkov ponukou geotextílií.

Vyvíjate aktivity aj na stavebnom trhu Rakúskej republiky, respektíve trhoch ostatných krajín EÚ alebo len na slovenskom?
Sme distribučným partnerom firmy Carlisle pre väčšinu trhov Strednej a Východnej Európy. Naše aktivity na jednotlivých trhoch majú rôznu kvalitu a intenzitu. Náš pro­gres sme rozdelili na niekoľko etáp, pretože je našim cieľom obhospodarovať všetky trhy rovnako kvalitne, čo naraz nie je možné. V prvej etape sme sa zamerali na trhy Rakúska, Čiech, Poľska, a samozrejme, Slovenska. V ďalšej etape pribudnú obchodné aktivity v Rumunsku a Srbsku. V tretej etape plánujeme expandovať na trhy bývalej Juhoslávie a Maďarska.

Napriek tomu, že dnes hovoríme o spoločnom Európskom trhu, sú jednotlivé lokálne trhy rozdielne. Odhliadnuc od jazykových rozdielov, treba zvládnuť rozdiely v preferenciách jednotlivých materiálov, rôznych technických riešeniach detailov na stavbách, či rozdiely vo výrazne odlišných požiadavkách noriem.

Ste len obchodnou alebo aj realizačnou spoločnosťou? Ako komunikujete s vašimi obchodnými partnermi a ako prebieha distribúcia?
Sme obchodnou spoločnosťou. Pre našich obchodných partnerov sa snažíme byť nielen ich dodávateľom materiálov, ale aj technologickým poradcom, partnerom. Materiál dodávame priamo na staveniská, a to buď z našich skladov alebo pri väčších stavebných dielach a s tým súvisiacich vyšších nárokoch na množstvo izolácie aj priamo z výrobných závodov v USA.

Spočiatku mali hydroizolácie chrániť stavbu proti vode. V súčasnosti predstavujú okrem iného aj dôležitú súčasť systému, ktorý prispieva k zvýšeniu energetickej efektívnosti budov. Mení sa zloženie membrán, tak ako sa menia nároky na stavebné konštrukcie?
Vzhľadom na kvalitu a životnosť našich produktov nebolo doteraz nutné uvažovať o takýchto zmenách. Pokiaľ vznikne na trhu požiadavka na nový typ izolačného materiálu, reagujeme na túto požiadavku skôr vývojom nového typu membrány spĺňajúcej požadované vlastnosti. Pri produktoch, ktoré sme prijali do nášho sortimentu, Carlisle deklaruje minimálnu potrebu zmien „receptúry“, čo je tiež výrazným znakom kvality.

Jednou z prvých stavieb v Amerike, na streche ktorej sa použil membránový strešný systém, bola stavba reštaurácie O´Hare International Airport Chicago, Illinois realizovaná v roku 1961. Ktorá takáto stavba bola prvá na Slovensku?

Priznám sa, že som po tejto informácii nikdy nepátral. Myslím si však, že prvá referencia nie je dôkazom ani zárukou kvality riešenia a realizovaného systému. Svedčí len o dĺžke obdobia, počas ktorého výrobca mal možnosť nazbierať skúsenosti a vytvára náležité výrobné know-how. Môžem však povedať, že po celom svete sa použilo doteraz 1,2 mld. m2 našich hydroizolačných materiálov.

Na izolácie ponúkate 20-ročnú záruku, ale jej životnosť je deklarovaná na viac ako 40 rokov. Mohla by byť toho dôkazom reštaurácia O´Hare alebo je táto stavba už minulosťou?
Z laického pohľadu aj áno. Životnosť každej strechy ako aj použitých materiálov však závisí od mnohých subjektívnych faktorov a ostatných vrstiev systému, pretože hydroizolácia je síce dôležitou, ale nie jedinou vrstvou. Poskytovaná záruka na stavebný materiál je dôkazom kvality a vyústením snahy výrobcu ponúknuť zákazníkovi optimálne riešenie.

TEXT: Andrea Dingová
FOTO: Athos syntec

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.