Moderná a efektívna tvorba stavebného procesu

BIM: Zjednodušenie koordinácie projektu, realizácie stavby a revízií

Jednou z najdiskutovanejších tém v stavebníctve je aktuálne BIM, čo znamená Building Information Modeling, alebo v doslovnom preklade „Modelovanie informácií o stavbe.“ V jednoduchšom preklade je to stavba budovy vo virtuálnom svete. Tento spôsob modelovania prenáša návrh, plánovanie a realizáciu stavebných projektov do digitálneho sveta.

Všetko sa začína zámerom investora vytvoriť stavbu. V konečnom dôsledku je v záujme investora, aby vytvoril hodnotný priestor s rýchlou návratnosťou, vďaka jednoduchej realizácii a spoľahlivému fungovaniu počas celej životnosti stavby.

Tento zámer prenáša do projektu prostredníctvom projektantov. Tu je úlohou projekčných kancelárií projekt navrhnúť tak, aby boli náklady na výstavbu, ale aj životnosť nehnuteľnosti optimálne. Vo fáze projektovania je neraz veľkou výzvou koordinácia jednotlivých profesií.

Pri projektovaní väčšina kancelárií vychádza z prvotného architektonického plánu a navrhuje inštalácie svojho odboru tak, aby neboli v kolízii s ostatnými profesiami. To následne môže spôsobiť kolízie, ktoré vzniknú až v momente realizácie, pretože až závesný systém určí pozíciu potrubí v priestore.

Riešenie týchto situácií je náročné nielen z časového hľadiska (prekresľovanie projektov), ale aj z hľadiska nákladov, pretože zmeny stavby si vyžadujú dodatočné úpravy, s ktorými sa prvoplánovo nepočítalo. Tieto výzvy rieši generálny projektant a veľakrát to vedie k zmene veľkosti otvorov, overovaniu možnosti vŕtania a zložitým koordinačným miestam. Najčastejšie sa to týka technických miestností, hlavných trás v inštalačných šachtách a prestupov vytvorených v nosných konštrukciách.

Vizualizácia projektu pomocou mobilného telefónu
Vizualizácia projektu pomocou mobilného telefónu |

Teraz si predstavte, že všetko toto postavíte vo virtuálnom svete. Simulácia reálnej stavby, participácia všetkých profesií v jednom zdieľanom projekte, koordinácia už vo fáze projektu, žiadne nútené zmeny pri realizácii, zjednotenie profesií na združené závesy a mnoho ďalších iných výhod. Zdá sa vám to ako ďaleká budúcnosť?

BIM toto všetko rieši. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že skratka BIM neznamená softvér, ale je to spôsob akým je projekt vyhotovený. Každý jeden detail môžete vidieť reálne v 3D modeli. Pri vyšších stupňoch podrobnosti máte k dispozícii presné výkazy materiálov. Pre zhotoviteľa BIM znamená spoľahlivú a podrobnú dokumentáciu.

A úloha zhotoviteľa je dôležitá hlavne v aktuálnosti a dodržaní dát použitých v projekte. Následne život projektu v BIMe nekončí odovzdaním diela. Takýto projekt zohráva veľkú úlohu aj pre správcu nehnuteľnosti. Pri návrhu sa požiadavky pre správu budovy zohľadňujú zriedka, no v skutočnosti náklady na správu a prevádzku budovy prekračujú náklady na zhotovenie stavby.

V súčasnosti na stavebnom trhu začína množstvo spoločností s projektovaním spôsobom BIM. Spoločnosť Hilti pôsobí na stavebnom trhu viac ako 75 rokov a je svetovým lídrom v oblastiach kotevnej techniky, požiarnej ochrany stavieb, ale aj závesných systémov, pre uchytenie inštalácií. Všetky svoje skúsenosti denne využíva na riešenie rôznych situácií práve na stavbách, no spolupracuje aj priamo s projektantmi, aby výzvy riešili už vo fáze projektu.

Príklad zjednotenia inštalácií na združený záves
Príklad zjednotenia inštalácií na združený záves |

Vďaka celosvetovému pôsobeniu, profesionálnej technickej podpore a širokému portfóliu produktov, vrátane certifikácií je spoločnosť Hilti v oblasti projektovania spôsobom BIM skutočným partnerom profesionálov.

Široká škála programov PROFIS ponúka prístup k objektom 2D a 3D BIM / CAD a možnosť integrovať podrobnosti priamo do návrhov. Skúsenosti a kompetencie v oblasti riešenia závesných a kotevných systémov prirodzene viedli k zaradeniu Služby modelovania Hilti riešení v BIMe do portfólia spoločnosti.

Projekt môžete mať spracovaný v troch rôznych úrovniach návrhu. Koncepčný návrh zahŕňa rozdelenie projektu do celkov a popisu jednotlivých typov konštrukcií. Základný technický návrh naviac obsahuje riešenie typických detailov pre rozvody TZB. Posledný detailný návrh tvorí výstup modelu vo formáte NWD, NWF.

Realizácia s takýmto stupňom podrobnosti je jednoduchá, pretože všetky detaily sú rozkreslené ako podrobný návod na použitie.

Viac informácií ohľadne problematiky BIM nájdete na www.hilti.sk/bim

ZDROJ: PR článok spoločnosti Hilti Slovakia spol. s.r.o.