Betonáreň Karovič ponúka betonárske výrobky v optimálnej receptúre a širokom sortimente
Galéria(5)

Betonáreň Karovič ponúka betonárske výrobky v optimálnej receptúre a širokom sortimente

Jedna z okrídlených viet znie, že sila myšlienky v betóne patrí k najpevnejším stavebným materiálom, a zainteresovaní vedia, že to nie je pátos, ale pravda. K najväčším propagátorom tejto pravdy na Slovensku patrí aj betonáreň Karovič so sídlom v Lozorne, ktorá pôsobí na stavebnom trhu už takmer dve desiatky rokov. Spočiatku to bol koníček Jána Karoviča popri práci, neskôr už rozvíjajúca sa firma so vzostupom stavebnej produkcie až po dnešnú podobu, keď má na Slovensku päť betonární a širokú sieť predajných miest. Majiteľ a zakladateľ betonárne Ján Karovič však veľkú vedu z tejto expanzie nerobí a v rozhovore len tvrdí, že „je to prirodzený vývoj, keď do vecí naplno vkladáte svoju energiu a navyše vás táto práca aj baví“.


November ’89 bol teda štartérom aj pre vznik vašej firmy?
Dá sa povedať, že áno, ale už obdobie Gorbačovovej perestrojky ma podnecovalo k úvahám, že by som nemusel každé ráno len chodiť do Káblovky v Malackách, ale začal čosi aj sám robiť. Na väčšie podnikanie vtedy, samozrejme, ešte neboli podmienky, a keby mi niekto povedal, že raz budem mať betonárne so stovkou zamestnancov, vysmial by som sa mu. Postupne to však začalo nadobúdať čoraz reálnejšie obrysy a po „zamatovej“ mi už nič nestálo v ceste.

Ako vyzerali vaše prvé kroky?
Podnikať som začal v Lozorne na základe svojej skúsenosti a profesie, ktorá bola viac strojárska ako stavbárska. Možno aj preto som sa začal viac orientovať na výrobu stavebných prvkov, debniacich a murovacích tvárnic. Aj teraz sa viac venujem technickej stránke výroby, pričom môjmu staršiemu synovi Jankovi som zveril funkciu riaditeľa, ktorý je zodpovedný za administratívu a obchod.

Takže rodinný podnik?
Dá sa povedať, že áno. Som rád, že starší syn Janko pokračuje v mojej práci a ako otca ma teší, keď od obchodných partnerov počujem, že to robí dobre. On je typ ekonóma, ktorého bavia počítače, a tak ma vlastne doplnil v mojich záujmoch. Pomaly sa však do života firmy zapája aj mladší syn Stanko, ktorý je vedúcim výroby a naberá prvé skúsenosti.

Mladší syn však po vás zdedil aj náklonnosť k motokrosu…
Áno, kedysi som ho sám jazdil a aj dnes pomáham motocyklovej federácii na Slovensku. Stanko donedávna s úspechom jazdil motokros aj v rámci Európy, no láska k strojom mu zostala dodnes.

Vráťme sa k vašim výrobkom. Ktoré z nich by ste označili za ťažiskové?
Popri samotnej výrobe betónu ide o betónové výrobky, ktorých máme certifikovaných 20 druhov. Náš sortiment je rozmanitý a ponúka všetko, čo zákazník požaduje – od záhradných dlaždíc, obrubníkov, vodomerných šácht cez murovacie a debniace tvárnice až po stropné a komínové systémy.

Ktoré z nich sú najžiadanejšie?
Samozrejme, objemovo je najžiadanejší transportbetón. Ten sa priamo dotýka výroby betónu, ktorý vlastnými domiešavačmi dovezieme na danú stavbu, kde sa ďalej spracováva. Výroba betónových výrobkov má síce v našej firme menšie percento obratu, ale na druhej strane si vyžaduje viac ľudí a ich súhru pri výrobe i následnom predaji. Medzi ne patria aj spomenuté stropné konštrukcie – filigrány, ale aj náš unikátny výrobok – skladačkový systém „K plus“.

Pre koho je systém „K plus“ určený?
Pre drobných stavebníkov, ktorí stavajú menšie rodinné domy. Pri ich výstavbe sa totiž striedajú len dvaja-traja murári, ktorí nepotrebujú ťažkú techniku a s debniacimi tvárnicami si vedia poradiť aj sami. Pri filigránoch však už stavebník potrebuje žeriav a veľké autá, ktoré mu túto konštrukciu dovezú na stavbu.

Ako tieto výrobky vznikli – z potrieb trhu?
Nevymyslel som ich, ale na Slovensku som jeden z prvých, ktorí začali vyrábať tieto tvarovacie a debniace tvárnice, a to spolu so stropnými systémami. Neskôr sme výrobu rozšírili o komínový systém, ktorý máme certifikovaný už dva roky.

Prečo ste sa upísali práve betónu?

V súčasnosti je to najtrvácnejší, najspoľahlivejší a zároveň najlacnejší stavebný materiál. Vhodný je najmä do výplní stavebných konštrukcií. Tieto jeho vlastnosti zavážili a všetko nasvedčuje tomu, že som sa rozhodol správne.

Zloženie vášho betónu je asi obchodné tajomstvo, ale predsa len – čím udržujete jeho kvalitu?
Používame rôzne druhy špeciálnych betónov a pri ich výrobe a aplikácii úspešne spolupracujeme s trnavskou firmou BetónRacio. Tá nám radí optimálnu receptúru pri výrobe betónu na základe ich testov v skúšobných laboratóriách. Napokon, betón sa musí testovať aj zo zákona, a tak pri každých 150 až 200 kubíkoch betónu robíme testovacie kocky, ktoré odnášame do ich laboratória. Oni nás spätne informujú o ich vlastnostiach a my napríklad môžeme vyrábať aj špeciálne druhy betónu s plastifikátormi a superplastifikátormi.

Čo to znamená?
Sú to prísady určené na urýchľovanie alebo spomaľovanie tvrdnutia betónu. Vďaka ich pôsobeniu vieme betón previezť v domiešavačoch aj na dlhšiu vzdialenosť a môžeme s nimi betónovať až do teploty mínus 20 stupňov Celzia. Väčší problém počas tuhej zimy však vzniká skôr pri samotnej výrobe betónu, pretože musíme mať vykurované štrky a teplú vodu.

Spomenuli ste štrk, pričom aj vy vlastníte štrkoviská. Uľahčuje vám to výrobu?
Určite, pretože sme mobilnejší a môžeme flexibilne zásobovať naše betonárne po západnom Slovensku.

Dôležitým míľnikom na vašej ceste bol určite vstup do Európskej únie a certifikácia výrobkov. Ako prebiehala a čo vám vstup našej krajiny do EÚ a nedávno aj do eurozóny priniesol?

Vo svojej práci sledujeme vývoj a meniace sa potreby celej spoločnosti, ako aj bežného občana. Je preto prirodzené, že vstup do Európskej únie nám prospel aj pri rozširovaní našej firmy a skvalitňovaní našich výrobkov. Naše betóny sú certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave, čím sa preukazuje zhoda výrobku s technickými špecifikáciami podľa STN. Samozrejme, že sme tým prešli aj cez certifikáciu Európskej únie. Čo sa týka vstupu do eurozóny, ešte len začíname naberať prvé skúsenosti. Dúfame však, že prostredníctvom eura sa nám ľahšie podarí preklenúť súčasnú krízu.

Prejavuje sa už aj vo vašej práci?
Konkrétne u nás sa zatiaľ výraznejšie neprejavuje, ale prvé náznaky útlmu sa objavujú u našich zákazníkov. Zatiaľ nechcem predbiehať, až blízka budúcnosť naznačí, aká hlboká a dlhá bude táto kríza.

Vaše betonárne sú na západnom Slovensku. Znamená to, že obchodujete len v tomto regióne?

Hoci sme trochu obchodovali aj s Českou republikou a Rakúskom, našu firmu by som označil za lokálnu. Preprava betónu a betónových výrobkov je náročná a čoraz drahšia. Ak by sme dopravu mali znášať len my, oplatilo by sa nám ho voziť len do vzdialenosti 20 kilometrov od betonárne. V zmluve však máme vždy zakotvené, že dopravu si hradí samotný zákazník, a tak vozíme betón aj do vzdialenosti 70 kilometrov. Sám zákazník si musí zvážiť, či sa mu to oplatí.

Ako vyzerá systém vášho predaja? Uskutočňuje sa prostredníctvom stavebnín alebo máte aj vlastnú maloobchodnú sieť?
Všade, kde máme betonáreň, máme aj vlastnú predajňu našich výrobkov. Navyše, po Slovensku spolupracujeme s viacerými stavebninami, ktoré ponúkajú aj náš sortiment.

Spolupracujete aj s projektantmi?
Áno, aj táto činnosť je súčasťou našich aktivít. Vo firme máme projektantku, ktorá zákazníkovi predvádza použitie našich materiálov. Oboznámi ho nielen s technickými charakteristikami týchto produktov, ale s ich využitím im aj naprojektuje požadovanú stavbu. Poučenie k realizácii však dostane každý náš zákazník. Platí to najmä pri montáži stropných konštrukcií, kde treba dodržať podrobný plán kladenia.

Poskytujete aj následný servis?
Áno, a to v stanovenom termíne určenom zákonom. Zákazníka vždy vopred upozorňujeme na problematické veci pri technickej realizácii. Stavebné aktivity však nie sú rozhodujúcou oblasťou nášho záujmu. Aj v budúcnosti sa chceme profilovať ako firma na výrobu betónu a betonárskych výrobkov.

Ľudo Petránsky
Foto:  Karovič

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.