Iľja Skoček

Iľja Skoček: Pri práci architekta je dôležitý len a len výsledok

ASB GALA každoročne oceňuje osobnosti, ktoré sú prínosom pre slovenské stavebníctvo a architektúru. Oslovili sme nominantov tohtoročného ocenenia zo siedmimi otázkami, aby ste mali možnosť lepšie ich spoznať.

Zapojte sa do hlasovania verejnosti a vyhrajte ročné predplatné jedného z 8 časopisov

Všetky nominácie na ocenenie ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2021

Iľja Skoček študoval na Fakulte architektúry STU a École d´architecture v Lyone. Od roku 1998 pôsobí ako samostatný architekt. Je autorom množstva rekonštrukcií, novostavieb a interiérov. Patrí medzi ne Hotel Albrecht, Palác Motešických, dostavba MZV, Vila Mudroňova, viacero rodinných domov a interiérov. V súčasnosti realizuje rezidenčné komplexy v Bratislave, v Prahe a v Chorvátsku. Bol viackrát nominovaný na prestížne ocenenia, je 3-násobným laureátom ceny CEZAAR. Za reštauračný komplex Fach získal Československú cenu za interiér. Od roku 2019 je predsedom predstavenstva Slovenskej komory architektov, zároveň pôsobí ako externý pedagóg na Katedre architektúry SvF STU.

Kto je podľa vás najväčšou osobnosťou architektúry na Slovensku a prečo?

Vážim si tvorbu a so záujmom si vypočujem názory určite viacerých slovenských architektov. Ak by som mal ale predsa len nájsť niekoho, kto má všetkých päť „P“, tak veľký náskok s tromi P už na štartovacej čiare má napríklad Profesor Palo Paňák. Alebo Profesor Peter Pásztor. Ani taký Pišta Polakovič to nemá úplne márne.

Čo definuje dobrého architekta?

Na to myslím neexistuje objektívna odpoveď, záleží od uhla pohľadu. Inak si dobrého architekta predstavuje developer, inak pamiatkár, inak ekologický aktivista. Treba povedať, že pri práci architekta sa počíta a dôležitý je len a len výsledok. A na ten má aj najlepší architekt nie vždy stopercentný dosah.

Ktorá realizácia/projekt podľa vás najlepšie vystihuje vašu tvorbu?

To by zrejme mal povedať niekto druhý, ja sám nemám ten odstup a nadhľad. Každé zadanie je úplne iné, navyše sa tvorba zrejme v čase trochu vyvíja a mení. Možno by sa preto dalo zovšeobecniť , že najviac skúseností a nasadenia architekta sa prejaví v tom najaktuálnejšom projekte. V našom prípade by to mal byť rezidenčný komplex Hausberg.

Ktorý bod svojej kariéry považujete za prelomový?

Ja naivne dúfam, že ten prelomový bod ešte len príde. Veď doteraz to teda nebola žiadna veľká sláva

Čo bolo najväčšou chybou?

Ak nadviažem na predošlú otázku, tak možno najväčšou chybou je práve ilúzia, že ešte niečo prelomové príde.

Aké máte plány v blízkej budúcnosti?

Konečne sa dá trochu cestovať, tak sa chystám na kontrolný deň do Prahy a do Rogoznice, kde dokončujeme resp. začíname realizovať dve stavby.

Čo by ste odkázali začínajúcim architektom?

Podľa mňa by mali všetci, nie len architekti, ale aj lekári, právnici, čašníci, starostovia ale najmä úradníci „všeho druhu“ ísť cestovať, pracovať a žiť na rok aj dva do zahraničia. Mal by to byť štátom subvencovaný program boja proti zápecníctvu. Možno by sa niekto vrátil a to by možno niekde pomohlo.