image 78663 25 v1

ASB GALA 2016

Už 10 rokov je ASB GALA dôležitým míľnikom v stavebnej sezóne a je považované za prestížne podujatie pre svoj komplexný záber od developerov cez projektantov a architektov až po stavebné spoločnosti.

Cieľom 10. ročníka tejto slávnostnej udalosti, ktorá sa bude konať 19. 5. 2016, je prostredníctvom výročných ocenení vyzdvihnúť prácu významných odborníkov a ich prínos pre slovenské stavebníctvo, architektúru a cez ich investície a realizácie aj prínos pre slovenské mestá a obce.

ASB GALA sa zrodilo v rokoch nevídanej konjunktúry, ale aj počas krízy a následného ťažkého precitnutia, ktoré sa azda najvýraznejšie prejavilo práve v stavebníctve, si udržalo svoje renomé a pevné miesto medzi rôznymi súťažami a cenami z oblasti architektúry a stavebníctva.

Pre organizátorov je zadosťučinením, keď úspešní manažéri a riaditelia developerských a stavebných firiem či architekti a projektanti, ktorí sa podieľali na významných stavebných dielach, majú vo svojich kanceláriách a ateliéroch vystavené svoje ocenenia ASB GALA.

Vieme, že ASB GALA má zmysel, pretože laureáti vo svojich ďakovných slovách pri preberaní cien nikdy nezabudnú pripomenúť, že úspech je kolektívnym dielom a ocenenie patrí predovšetkým ich kolegom a spolupracovníkom vo firme.
Všetky tieto fakty máme na zreteli aj pri príprave jubilejného 10. ročníka ASB GALA, v ktorom tradične udelíme slávnostné ocenenia v troch kategóriách:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva,
ASB Stavebná firma roka,
ASB Developer roka.

Podľa štatútu podujatia piatich nominantov na toto ocenenie menuje nominačná komisia, ktorej členmi sú zástupcovia redakčnej rady časopisu ASB a predstavitelia významných inštitúcií a ustanovizní. O laureátoch v jednotlivých kategóriách potom vždy rozhoduje v tajnom hlasovaní širokospektrálna odborná porota, do ktorej každý rok pozývame viac ako 200 profesionálov z oblasti stavebníctva, architektúry, biznisu a štátnej správy.
Okrem toho môže v samostatnom hlasovaní svoj názor vyjadriť aj verejnosť, a to na našom internetovom portáli www.asb.sk.

Sme hrdí, že okrem dôležitých odborných inštitúcií, univerzít a stavovských organizácií prevzal nad podujatím záštitu aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.