11. rocnik sutaze trimo research awards
Galéria(1)

11. ročník súťaže Trimo Research Awards

Trimo, európsky dodávateľ komplexných riešení v oblasti oceľových stavieb, striech, fasád, oceľových konštrukcií, kontajnerov a zvukovo-izolačných systémov organizuje v poradí už jedenásty ročník súťaže študentov v oblasti výskumu. Súťaž podporuje mladých výskumníkov v tom, aby prezentovali najnovšie vedecké výsledky, nové prístupy a riešenia.

11 rocnik sutaze trimo research awards 5613 big image
Spoločnosť Trimo, ktorá skúma a vyvíja nové obchodné modely, procesy, služby, produkty a technológie už viac než 50 rokov venuje tiež zvláštnu pozornosť nádejným mladým študentom z Európy a podporuje ich inovatívne nápady. Kreatívne myšlienky a prístupy jednotlivcov sú podporované prostredníctvom početných projektov a súťaží vrátane súťaže Trimo Research Awards.

Jedným z hlavných cieľov týchto ocenení je podpora transferu informácií a myšlienok medzi spoločnosťou a externými vedomostnými centrami, ktoré vyvíjajú činnosť v oblastiach záujmu spoločnosti Trimo a rozširovanie kontaktov medzi študentami a spoločnosťou.

Ocenenia Trimo Research Awards sú dôležité aj z hľadiska toho, že sa tak pre študentov, ako i spoločnosť otvárajú nové príležitosti. Mladí výskumníci získavajú veľa nových vedomostí a skúseností z praxe a dostávajú príležitosť riešiť skutočné podnikateľské výzvy.

Na druhej strane, i spoločnosť Trimo získava veľa nových a čerstvých nápadov, ktoré
vytvárajú trendy. Dochádza k výmene rôznych druhov znalostí, ktoré podporujú spoluprácu medzi spoločnosťou a univerzitami na európskej úrovni, čo je dokonca ešte dôležitejšie v dobe recesie, a zároveň sa rozširuje povedomie o spoločnosti a študentoch v rámci odbornej verejnosti.

V tomto roku môžu študenti a mladí výskumníci zo Slovinska a ďalších krajín predkladať svoje diplomové, odborné, dizertačné a doktorandské práce od 31. januára do 18. marca 2012. Komisia bude posudzovať prihlásené práce, ktoré boli vypracované v období od 1. januára do 31. decembra 2011.

Vedecká práca prihlásená do súťaže by sa mala zaoberať niektorou z nasledujúcich oblastí: architektúra, priemyselný dizajn, výstavba/stavebné inžinierstvo, strojné inžinierstvo a ekonómia. Komisia spoločnosti Trimo predloží prijaté práce na hodnotenie odborníkom v jednotlivých oblastiach, ktorí vyhodnotia a ocenia tie najlepšie práce. Tí, ktorí získajú ocenenia dostanú i finančnú odmenu a resumé ich prác bude publikované v brožúre Trimo Research Awards.

Posudzované budú práce obsahujúce najnovšie vedecké poznatky, nové prístupy a riešenia, ktoré by mohla spoločnosť Trimo uplatniť v praxi, a tiež tie, ktoré prinášajú výsledky prispievajúce významnou mierou k ďalším úspechom spoločnosti.

Kandidáti sa môžu prihlásiť tak, že vyplnia prihlášku zverejnenú na web stránke Trimo Research Awards a zašlú viazaný originál práce do 18. marca 2012 na adresu Trimo, d. d., Committee for Research Work, Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, Slovenia alebo ho doručia osobne.

Kandidáti si môžu vyžiadať ďalšie informácie prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: award@trimo.si.

Foto: Matevž Paternoster