asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Tzb

Partneri sekcie

Ďalšie články zo sekcie Tzb

Elektráreň v Kozomíne

03.11.2016
Elektráreň v Kozomíne v blízkosti Kralúp nad Vltavou, ktorá vznikla v brownfielde bývalej poľnohospodárskej budovy, má za sebou už prvé štyri mesiace ostrej prevádzky. Elektráreň vyrobí viac ako 1 000 MWh elektrickej energie mesačne, čo pokryje spotrebu približne troch tisícok domácností. ...

Enef 2016

20.10.2016
Asociácie energetických manažérov je spolu s realizátorom, agentúrou MEEN, už od roku 1994 hlavným organizátorom medzinárodnej konferencie o energetickej efektívnosti a využití obnoviteľných zdrojov energie. Na organizovanie si pozýva rad ďalších profesijných združení a energeticky zameraných ...

Optimalizácia rekonštrukcie zdrojov tepla

19.10.2016
Na začiatku každého dobrého projektu v oblasti energetiky treba vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, investičný zámer a podrobnú energetickú štúdiu, aby sa overila zmysluplnosť a efektívnosť projektu. Musí sa definovať úspora energie, návratnosť vložených finančných prostriedkov a prevádzkových ...

Príprava teplej vody v domácnostiach

13.10.2016
Aby sa dala viesť odborná diskusia, treba poznať východiskový stav, čiže čo vlastne vedia ľudia o príprave teplej vody vo svojich domácnostiach. Na konštruktívnu odbornú diskusiu s občanmi je nevyhnutné poznať východiskový stav problematiky.

Univerzitné centrum energeticky efektívnych budov ČVUT

30.09.2016
Univerzitné centrum energeticky efektívnych budov UCEEB vzniklo ako samostatný vysokoškolský ústav ČVUT v Prahe zameraný na vznik stavieb, ktoré sú energeticky efektívne, priateľské k životnému prostrediu a svojim obyvateľom poskytujú patričný komfort.

Spoločnosť Protherm Production otvorila návštevnícke centrum

29.09.2016
Zmodernizované priestory slávnostne otvoril Dr. Andree Groos, najvyšší šéf predaja, marketingu a servisu Vaillant Group a Peter Kuba, riaditeľ spoločnosti Protherm Production. Červenú pásku prestrihli spolu s Karstenom Kockom, riaditeľom výroby Vaillant Group.

Nové číslo časopisu TZB Haustechnik 4/2016 zamerané na vykurovanie

23.09.2016
Od 23. septembra je v predaji nové číslo časopisu TZB Haustechnik 4/2016. Špeciálom čísla je téma vykurovania, ktorej sa venujeme nielen z hľadiska návrhu efektívneho zdroja, ale aj z pohľadu jeho možnej optimalizácie a modernizácie.

Podlahové vykurovanie s ovládaním cez telefón

20.09.2016
Termostat Devireg™ Smart umožňuje komfortne ovládať elektrické podlahové vykurovanie pomocou mobilného zariadenia.

Úspech školiaceho centra Energy Campus spoločnosti STIEBEL ELTRON

16.09.2016
Nové školiace a komunikačné centrum spoločnosti STIEBEL ELTRON v Holzmindene, Energy Campus, predčilo všetky očakávania.

Prehliadnite si produkty KORADO v novom showroome!

12.09.2016
Výstavná expozícia výrobkov spoločnosti KORADO je novo otvorená v priestoroch HOME DESIGN CENTRA v obchodnom centre Praha Čestlice. Príďte sa pozrieť na najmodernejšie výrobky pre vykurovanie, chladenie a vetranie na trhu.

Dajte kúrenie do čistiarne

09.09.2016
Firma EKO-CHEMO, s. r. o., sa špecializuje výlučne na ekologické chemické odstraňovanie všetkých typov vodných usadenín v technologických a energetických zariadeniach budov. Našou špecializáciou sú bytové, rodinné, panelové domy, a najmä obchodné centrá a komerčné objekty.

Interiérové tepelne aktívne panely s integrovanou aktívnou plochou, II. časť

06.09.2016
ITAP panely – interiérové tepelne aktívne panely s integrovanou aktívnou plochou – inovatívnym spôsobom spájajú existujúce stavebné a energetické systémy do jedného kompaktného celku, čím vytvárajú kombinované stavebno-energetické systémy. Zároveň predstavujú stavebné konštrukcie ...

Interiérové tepelne aktívne panely s integrovanou aktívnou plochou, I. časť

05.09.2016
V súčasnosti prebieha experimentálne overovanie týchto stavebno-energetických systémov. ITAP panely – interiérové tepelne aktívne panely s integrovanou aktívnou plochou – inovatívnym spôsobom spájajú existujúce stavebné a energetické systémy do jedného kompaktného celku, čím ...

Skolan dB - novinky

05.09.2016
Spoločnosť Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s. r. o., najväčší výrobca plastových kanalizačných systémov v Českej republike prichádza na trh s novinkou. Ide o rozšírenie produktového radu Skolan Db o rúrky s hrdlom dĺžky 3 m a odbočky SKEA DN 150/100/87° a SKEA DN 150/150/87°.

Aká je presnosť vypočítaných U-hodnôt?

02.09.2016
Merania U-hodnôt stavebných konštrukcií preukázali významné ­odchýlky skutočných U-hodnôt od údajov v tepelno-technických ­posudkoch. Súčiniteľ prechodu tepla konštrukciou U je snáď najdôležitejším parametrom pri výpočte potreby tepla na vykurovanie a chladenie. Od správnosti ...

Ušetriť na kúrení? Ide to, so systémom „S-CONTROL“!

30.08.2016
Spoločnosť KORADO vyšla v ústrety zákazníkom a zamerala sa na stále viac populárne nízkoenergetické stavby. Preto prináša na trh produkty, ktoré sú zaradené pod značku S-CONTROL, ktorá zaručuje maximálnu úsporu pri vykurovaní, chladení a vetraní.

Ako ušetriť peniaze a neplytvať energiou pri vykurovacích a chladiacich sústavách?

25.08.2016
K úspore energie dochádza jednoduchým dosiahnutím komfortnej a stabilnej teploty v obytnom alebo pracovnom priestore. No v prípade, že je regulačná technika vykurovacieho alebo chladiaceho systému nepresná, spôsobuje nepríjemné teplotné výkyvy, hluk a v neposlednom ...

Príklady riešení energetického manažmentu

10.08.2016
Energetickú náročnosť možno znižovať efektívnym riadením ­spotreby energie. Aby sme udržali konkurencieschopnú výrobu v podnikoch alebo prevádzku v budovách, je nevyhnutné zavádzať energetický manažment. Avšak nie je energetický manažment ako energetický manažment. Udržateľnosť ...

Akumulácia tepelnej energie v solárnych systémoch

20.07.2016
V rámci metód akumulácie tepelnej energie existujú tri spôsoby, ako možno teplo uskladňovať na neskoršie využitie. Článok sa zaoberá metódami akumulácie tepelnej energie zo slnečného žiarenia, ktoré prispievajú k efektívnemu a ekologickému využitiu slnečnej energie v procese ...

Vnútorné prostredie pri použití rôznych vykurovacích systémov

21.06.2016
Ako súvisí voľba vykurovacích systémov s kvalitou vnútorného prostredia? V súvislosti s vykurovaním sa medzi odborníkmi a laikmi vedú neustále diskusie o optimálnom vykurovacom systéme z pohľadu obstarávacích a prevádzkových nákladov. Pri výbere je však dobré ...

Ďalšie z JAGA GROUP