asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Tzb

Ďalšie články zo sekcie Tzb

Konferencia SANHYGA 2018

28.09.2018
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Stavebná fakulta STU Bratislavav spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov

Teplá voda a jej hygienické zabezpečenie

21.09.2018
Je dôležité, aby sa zistené problémy, nové kreatívne riešenia, súvislosti a väzby v oblasti zásobovania vodou uvádzali neustále do technického povedomia. Ide najmä o teplú vodu, ktorá sa v rámci centrálnej prípravy dodáva do obrovského počtu miest v obytných domoch, nemocničných objektoch, v ...

Nezámrzný ventil Schell Polar II ochráni exteriérové armatúry cez zimu

20.09.2018
Zazimovanie patrí ku každoročným nutným prácam v dome a na chalupe. Inštaláciou úspešného výrobku Schell Polar II ľahko a spoľahlivo zabránite možnému zamrznutiu vody v exterérových armatúrach v zimných mesiacoch.

Pozvanie na bezplatný odborný seminár Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

10.09.2018
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava, Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár s prezentáciou firiem Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla.

SCHELL slávi dekádu úspešného pôsobenia na slovenskom trhu

16.08.2018
Je to už desať rokov, odkedy sa nemecký výrobca armatúr SCHELL rozhodol podporiť svoju pozíciu na slovenskom trhu zriadením zastúpenia SCHELL na Slovensku. Uplynulú dekádu hodnotí Ivan Bahník, obchodný zástupca SCHELL pre Slovensko.

Výroba klimatizačného chladu zo solárneho tepla

10.08.2018
Článok sa venuje téme priamej výroby klimatizačného chladu zo solárneho tepla, a to najmä na účely klimatizovania veľkých obytných, administratívnych alebo výrobných budov. Zariadenie je kombináciou plochých reflexných solárnych kolektorov ako zdroja pohonného tepla a kedysi hojne používaného ...

Problematika informačného modelovania stavieb (BIM) z pohľadu TZB

25.07.2018
Informačné technológie vstupujú čoraz intenzívnejšie do procesu životného cyklu stavieb, a to od projektovania cez realizáciu až po užívanie a ich prevádzku (facility management). To umožňuje celý proces vo výraznejšej miere digitalizovať, čo prináša možnosť automatizácie s cieľom priniesť ...

Reálna a subjektívna kvalita vnútorného prostredia vo vybranej škole

19.07.2018
Sledovanie kvality vnútorného prostredia v budovách na školstvo a vzdelávanie sa zameriava na ochranu zdravia detí a mládeže. Vo vnútornom prostredí škôl nie sú často dodržané mikroklimatické podmienky ako tepelný komfort, vlhkosť a vetranie. Súčasne sa dosahujú vysoké koncentrácie škodlivín, ...

Personalizované vetranie v budovách

10.07.2018
Prvým a najdôležitejším krokom pri zlepšovaní kvality ovzdušia v interiéri je odstrániť alebo obmedziť zdroje znečistenia na minimum [1]. To možno dosiahnuť používaním materiálov s nízkymi emisiami. Nie je však možné odstrániť všetky zdroje znečistenia, preto musí byť ďalším krokom návrh ...

Kvalita života závisí od zdravej klímy

11.06.2018
Každý deň skonzumujeme a vypijeme asi 4 kg potravín a vydýchame približne 25.000 litrov (15 kg) vzduchu. 90% z toho tvorí vzduch interiérový. Napriek tomu sú naše požiadavky na kvalitu potravín a nápojov oveľa prísnejšie ako požiadavky na kvalitu vzduchu, ktorý dýchame.

Ako by malo vyzerať rozhodovanie o výbere OZE?

06.06.2018
Príspevok je zameraný na analýzu ekonomickej efektívnosti využívania energie vetra v energetickom hospodárstve budov. Obnoviteľné zdroje energie sú síce lacné – z hľadiska získavania primárnej energie –, na druhej strane sú náročné na technické zabezpečenie svojho využívania. Druhým nedostatkom ...

Hrozia nám zdravotné riziká

06.06.2018
Život vo vlhkých a plesnivých domácnostiach zvyšuje riziko vzniku astmy o 40 %. Pokiaľ s týmto faktom nezačneme okamžite bojovať, ohrozíme tak svoje zdravie. Nová INDOOR GENERATION, ktorá trávi až 24 hodín denne a 7 dní v týždni v uzavretých miestnostiach, ani len netuší, že vzduch v interiéri ...

Vytvárame zdravé prostredie

31.05.2018
Vetranie a prísun čerstvého vzduchu sú pre naše zdravie veľmi dôležité a mali by sme im venovať pozornosť. Slovenská aj európska hygienická legislatíva to potvrdzuje ich nadradením nad energetické a technické parametre budov.

Odpadová stopa globalizovaných domov

30.05.2018
Civilizovaný človek dnes produkuje odpad takmer pri každej svojej činnosti. Ľudia v domoch prežijú pohodlne vďaka intenzifikovanému poľnohospodárstvu a enormnej energetickej sieti. Prvky, technológie a materiály pre domy, poľnohospodársku techniku či energetiku však pokrýva priemysel. Či už ...

Záruka 5 rokov na vetranie s rekuperáciou tepla Profesionálne partnerstvo s plnou dôverou

18.05.2018
Spoločnosť Zehnder – výrobca špičkových vykurovacích telies a systémov riadeného vetrania – ponúka všetkým zákazníkom možnosť získať predĺženú päťročnú záruku na komponenty systému komfortného vetrania s rekuperáciou tepla. Predĺžením záruky vysiela výrobca smerom k ...

Možnosti zmiernenia tepelnej nepohody v budovách s ľahkým obalovým plášťom na báze dreva

17.05.2018
Klimatické zmeny sú v súčasnosti vyvolané neefektívnym využívaním väčšiny energetických zdrojov a surovín. Zvýšenie efektivity využívania obnoviteľných zdrojov energie prináša so sebou zníženie energetickej náročnosti budov, s čím je úzko spojená efektívnejšia tepelná ochrana budov. Ako sa však ...

Nové číslo časopisu TZB Haustechnik 2/2018

12.05.2018
Od 4. mája je v predaji nové číslo časopisu TZB Haustechnik č. 2/2018, ktorého ústrednou témou je kvalita vnútorného prostredia v budovách.

Hospodárenie s vodou a teplom v budovách

03.05.2018
Žijeme v čase klimatických zmien, ktoré sa prejavujú extrémnymi výkyvmi počasia (sucho, prívaly dažďových či snehových zrážok). Zároveň dochádza k značnej urbanizácii a iným záťažiam životného prostredia, ktoré tieto zmeny a ich dôsledky výrazne ovplyvňujú. Je jasné, a civilizovaný svet sa tým ...

Nariadenie EcoDesign týkajúce sa elektrických radiátorov platí od 1. 1. 2018

30.04.2018
V súlade s trendom znižovania energetickej náročnosti budov a vplyvov na životné prostredie platí od 1. 1. 2018 nové nariadenie Európskej únie, stanovujúce požiadavky na ekodizajn lokálnych vykurovacích telies (ďalej len nariadenie, smernica EcoDesign).

Faktory ovplyvňujúce spotrebu energie na vykurovanie

24.04.2018
Článok sa zaoberá vplyvom vstupných parametrov na energetické hodnotenie budovy z hľadiska vykurovania. To je v rámci certifikátu energetickej hospodárnosti jedným zo siedmich čiastkových hodnotených parametrov. Pri riešenej budove sú stanovené referenčné parametre, ktoré sa následne menia, ...

Ďalšie z JAGA GROUP