asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Tzb

Partneri sekcie

Ďalšie články zo sekcie Tzb

Aquatherm Nitra 2017

31.03.2017
Už 19. ročník nitrianskeho Aquathermu hodnotia jeho usporiadatelia ako prelomový. Veľtrh sa konal prvý raz v štyroch zaplnených halách, ktoré boli aspoň v základnom rámci rozdelené podľa odborov – predovšetkým s ohľadom na odbor ventilácie a klimatizácie. Medzi zastúpené krajiny patrili Česká ...

Rekuperačné jednotky a nové dizajnové radiátory

31.03.2017
Zehnder ako popredný európsky výrobca dizajnových radiátorov, komfortného vetrania s rekuperáciou tepla a stropných sálavých panelov predstavil na veľtrhu Aqua-therm v Nitre hneď niekoľko noviniek.

Ovládanie vykurovania cez telefón ako aktuálny trend

30.03.2017
Spoločnosť Danfoss na veľtrhu potvrdila, že budúcnosť regulácie vykurovania tkvie v užívateľsky priateľskom ovládaní cez smartfóny.

Dizajnový kotol so zlatou medailou

29.03.2017
Značka Buderus sa predstavila na 19. ročníku medzinárodného veľtrhu Aquatherm Nitra v novom modernom stánku, ktorý dominoval celej hale M1. Tohtoročný stánok bol zameraný na novinky a produkty využívajúce obnoviteľné zdroje energie.

Vaillant predstavil inovácie na ISH 2017 vo Frankfurte

29.03.2017
Na prestížnom veľtrhu ISH 2017 vo Frankfurte predstavila značka Vaillant zelené i digitálne novinky z oblasti vykurovania. Malé závesné tepelné čerpadlo, decentralizovaný systém vetrania s rekuperáciou tepla, novinky pre smart-home a nová smart-regulácia vykurovania sú maximálne zamerané na ...

Zlatá medaila pre tepelné čerpadlo

28.03.2017
Zlatú medailu na veľtrhu Aquatherm 2017 získalo tepelné čerpadlo flexoCOMPACT exclusive vzduch-voda. Značka Vaillant ho predstavila v rámci svojej expozície ako jeden z výnimočne šetrných produktov s označením Green iQ.

Investície a nové pracovné miesta vo vývojovom centre v Skalici

27.03.2017
Stavba dvoch budov a desiatky nových pracovných miest pre vývojárov. To sú novinky zo závodu Protherm Production zo Skalice. Týkajú sa miestneho vývojového centra, ktoré je jedným z najmodernejších pre vývoj kotlov v Európe.

Využitie plynovej kogeneračnej jednotky na pohon tepelného čerpadla

08.03.2017
Príspevok sa venuje možnosti uplatnenia plynovej kogeneračnej jednotky (KGJ) ako pohonnej jednotky tepelného čerpadla (TČ) typu vzduch/voda. Pri spracovávaní modelovej situácie bolo snahou nájsť uplatnenie energeticky účinnej technológie kogenerácie v spojitosti s tepelným čerpadlom na prípravu ...

Radiátor CORAL

06.03.2017
Radiátor Coral nadväzuje na úspešný radiátor Rosendal, ktorému je konštrukčne veľmi podobný. Vyznačuje sa opäť dômyselným rozložením háčikov na jednoduché zavesenie uterákov. 

Snímač teploty vonkajšieho vzduchu a jeho umiestnenie v obvode ekvitermnej regulácie

01.03.2017
Počas obdobia jedného týždňa vo februári 2015 sa realizovalo experimentálne meranie teploty vonkajšieho vzduchu, teploty prívodnej vykurovacej vody na vstupe do vykurovacej sústavy a teploty vnútorného vzduchu v referenčných miestnostiach SvF STU v Bratislave. Cieľom meraní bolo preveriť ...

Absolvujte projekt ingREeS a zvýšte svoju odbornosť a kvalifikáciu

21.02.2017
Súčasná doba poukazuje na potrebu inovácie, moderného a kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy ako kľúčového faktora hospodárskej konkurencieschopnosti. Všeobecná úroveň spôsobilostí sa musí zvýšiť s cieľom naplniť potreby trhu práce ako aj umožniť občanom, aby mohli v súčasnej spoločnosti ...

Experimentálne overenie správania sa obehových čerpadiel

10.02.2017
V súčasnosti je množstvo vykurovacích systémov vybavených neregulovanými obehovými čerpadlami. Výsledkom je výrazná nadspotreba elektrickej energie – až desaťnásobne vyššia, ako potrebuje najnovšia generácia obehových čerpadiel. Z tohto dôvodu sa v budúcnosti budú môcť inštalovať len ...

Vykurovanie 2017

10.02.2017
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava v dňoch 6.-10.marca 2017 Vás pozýva na 25. medzinárodnú konferenciu VYKUROVANIE 2017

TECHFORUM 2017

14.01.2017
Spoločnosť KLIMAK si Vás dovoľuje pozvať na III. ročník celodennej odbornej konferencie TECHFORUM 2017, ktorá stala nosnou konferenciou veľtrhu AQUATHERM 2017.

Aquatherm Nitra 2017: začiatok novej éry

10.01.2017
Aquatherm Nitra, veľtrh vykurovacej, klimatizačnej, ventilačnej, meracej a regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky sa bude konať 7. - 10. februára 2017 na nitrianskom výstavisku Agrokomplex.Novo sa organizátori rozhodli na základe impulzu od vystavovateľov a požiadaviek trhu pre ...

Možnosti dosiahnutia takmer nulovej potreby energie pri komplexne obnovených budovách

30.12.2016
Po roku 2020 máme stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie. Aby sme túto úroveň výstavby dosiahli, postupne sa sprísňujú požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií budov a na podiel obnoviteľných zdrojov energie na dodanej energii. Od januára tohto roka prechádzame ...

Riadenie vykurovania s rôznymi zdrojmi tepla

15.12.2016
Dobre navrhnuté komponenty vykurovacej sústavy nestačia, dôležité je aj usporiadanie zdrojov a spôsob ich prevádzky. Príspevok sa zaoberá vykurovacími sústavami, ktoré sú zásobované energiou z viacerých typov zdrojov tepla súčasne. Poukazuje na možnosti kombinácií zdrojov tepla v jednom systéme ...

Automatické riadenie techniky prostredia v nZEB budovách

08.12.2016
Technické aj programové možnosti ASR na úsporu energie pri prevádzke budov sú čoraz širšie. Ich schopnosti neustále narastajú od jednoduchých riešení nízkoenergetických budov cez budovy typu nZEB až po perspektívne nulové a energeticky aktívne budovy.

Lokálne zdroje ako budúcnosť energetiky

02.12.2016
Článok sa zaoberá porovnaním súčasnej energetiky, postavenej primárne na veľkých centrálnych zdrojoch, a možnej budúcnosti, keď sa bude výroba elektriny a tepla riešiť pomocou malých zdrojov na biomasu, inštalovaných priamo v miestach spotreby energie.

Prečo riadime vykurovanie neefektívne?

22.11.2016
Súčasný stavebný trend prináša často koncepčne zlé návrhy „moderných“ domov a budov. Väčšinou sú vlastníci radi, že sa im na ich malý pozemok dom vôbec vmestí, projektanti neriešia vplyv orientácie domu na svetové strany, vplyv prevládajúcich veterných prúdov či okolitej vegetácie a podobné ...

Ďalšie z JAGA GROUP