asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Tzb

Ďalšie články zo sekcie Tzb

Sanhyga 2017

09.11.2017
22. ročník vedecko-technickej konferencie SANHYGA 2017 s podtitulom Vodovody, kanalizácia, plynovody sa konal počas dvoch krásnych dní babieho leta, 19. a 20. októbra 2017. Už tradične sa v srdci kúpeľného mesta Piešťany stretli v hoteli Magnólia vedeckí pracovníci z domácich aj zahraničných ...

Zehnder Charleston: dizajnové radiátory pre klasický i moderný štýl

10.10.2017
Radiátory Zehnder Charleston ponúkajú zdravšie teplo, oázu tepelnej pohody a nadčasový dizajn pre klasický a moderný štýl. Poskytujú výnimočnú variabilitu a ideálne riešenie pre nízkoteplotné vykurovacie sústavy. Majú dlhú životnosť a mnoho ďalších výhod pre vykurovanie. Predstavujú kombináciu ...

Nové číslo TZB SK 4/2017 sa venuje najmä téme vykurovania

26.09.2017
Od 22. septembra je v predaji nové číslo časopisu TZB Haustechnik 4/2017. Špeciálom čísla je téma vykurovania.

Rok prevádzky novej kancelárskej budovy Fenix Trading v štandarde nZEB avizuje dosiahnutie stanovených cieľov

12.09.2017
Nové administratívne centrum spoločnosti Fenix Trading v Jeseníku, realizované v štandarde budov s takmer nulovou spotrebou energie a vybavené elektrickými vykurovacími systémami, fotovoltaickou elektrárňou a batériovým úložiskom, je v prevádzke už viac ako rok. Dostupné údaje potvrdzujú ...

Stropné fólie ECOFILM sú lákavým riešením vykurovania

08.09.2017
Elektrické vykurovacie fólie ECOFILM bývajú vo väčšine prípadov využité ako zdroj podlahového vykurovania, ale presadzujú sa aj na stropoch energeticky úsporných domov či bytov. Fólie prehrievajú sadrokartónové stropné dosky, ktoré sa potom chovajú ako sálavé panely.

Vplyv veľkosti transparentných konštrukcií na energetickú hospodárnosť

11.08.2017
Pri navrhovaní budov je potrebná elementárna analýza všetkých faktorov, ktoré majú výrazný vplyv na energetickú hospodárnosť. Jedným z nich je aj pomer transparentných konštrukcií a netransparentných konštrukcií. V článku sa venujeme analýze vplyvu pomeru transparentných konštrukcií a ...

Energetický audit výrobnej spoločnosti

27.07.2017
Článok vznikol z podkladov záverečnej práce kurzu EUREM (European Energy Manager). Napriek všetkej snahe o zdokonalenie prevádzky a samotnej výroby tepla v spoločnosti MENERT – THERM možno predpokladať, že po detailnej analýze sa prejavia slabé stránky prevádzky ...

Obnova budov vs. zdravie ľudí a ekonomika štátu

21.07.2017
Na otázku uvedenú v podnadpise tohto článku prvýkrát odpovedá štúdia Slovenskej rady pre zelené budovy. Sto mil. eur investovaných do obnovy prinesie podľa štúdie dodatočný hrubý domáci produkt na úrovni 130 mil. eur, príjmy verejných financií vo výške 31,3 mil. eur a 3 500 pracovných miest.

Administratívna budova Rosum chce získať hodnotenie Gold Level v certifikácii LEED

05.07.2017
Koncom minulého roka pribudlo v hlavnom meste vyše 22-tisíc štvorcových metrov administratívnej plochy. Projekt Rosum je realizovaný na princípoch trvalej udržateľnosti a má ambíciu získať hodnotenie Gold Level v certifikácii LEED.

Moderné riešenie tepelných zdrojov v rozsiahlych sústavách

30.06.2017
Aplikácie v rozsiahlych vykurovacích sústavách prinášajú problémy s dodržaním požadovanej kvality obehovej vody a technologickej disciplíny pri údržbe vykurovacej sústavy.

Program na výpočet hydrauliky zložitých teplárenských sústav

28.06.2017
Bratislavská teplárenská, a. s., (BAT) zabezpečuje komplexnú teplárenskú produkciu – od výroby tepla a elektrickej energie v teplárni cez transport tepla horúcovodmi a parovodmi, prevádzku odovzdávacích staníc tepla (OST) až po dodávku tepla v ústrednom kúrení a dodávku teplej vody do objektov ...

Technické zariadenia do budov s takmer nulovou potrebou energie

21.06.2017
Európska smernica o energetickej náročnosti budov definuje všeobecné požiadavky na výstavbu všetkých nových budov tak, aby spĺňali kritériá budov s takmer nulovou potrebou energie. Tieto požiadavky sú v Českej republike zakotvené v zákone č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a v nadväzujúcich ...

Uhlíková stopa bývania v globalizovaných domoch

06.06.2017
Pri naštartovaní auta, zapínaní mikrovlnky či plynového sporáka, alebo aj pri každom spláchnutí toalety sa uvoľní do atmosféry oxid uhličitý. Stačí menej ako desať rokov na to, aby prebytok CO2 v atmosfére výraznou mierou prispel ku globálnemu otepľovaniu. Preto je namieste otázka, či si ...

Efekty chemického čistenia rozvodov ÚK

31.05.2017
Efekty chemického čistenia rozvodov ÚK možno rozdeliť nasledovne:-úspora spotreby energie-ekonomické efekty spôsobené odložením investícií do výmeny alebo rekonštrukcie-rozvodov celého systému-zníženie tepelnej a hydraulickej straty v rozvodoch-obnovenie prietoku vo vykurovacích telesách ...

Nový lokálny systém vetrania s rekuperáciou

25.05.2017
Pre vetranie apartmánov či jednotlivých izieb v rodinných domoch alebo bytových jednotkách existuje priestorovo úsporné a nákladovo efektívne riešenie. Ním sú jednotky recoVAIR VAR 60 značky Vaillant, ktoré kombinujú jednoduché vytvorenie konceptu vetrania s rekuperáciou tepla, s nízkymi ...

Oplatí sa domáca kotolňa?

17.05.2017
Na Slovensku ešte stále pretrváva trend budovania domových kotolní, aj keď v súčasnosti už nie je taký silný ako pred niekoľkými rokmi. Domové kotolne však po zarátaní všetkých nákladov nie sú vždy výhodné.

Nové číslo časopisu TZB Haustechnik č. 3/2017

16.05.2017
Viacerými článkami sa vinie téma trvalej udržateľnosti, na ktorú sa dívame z viacerých uhlov. Prinášame tak zaujímavý pohľad na obnovu budov a zároveň aj príklad rekonštrukcie budúcnosti z Bruselu, zhodnotenie vplyvu zavedenia štandardov NZEB na financie či zhodnotenie vhodných technických ...

Nové číslo časopisu TZB Haustechnik 2/2017

15.05.2017
Od 5. mája je v predaji nové číslo časopisu TZB Haustechnik č. 2/2017, ktorého ústrednou témou je kvalita vnútorného prostredia v budovách.

Využitie zemného plynu v rodinných domoch pri zásobovaní teplom po roku 2020

10.05.2017
V zmysle akčného plánu EÚ 20/20/20 sa budú po roku 2020 stavať len budovy s takmer nulovou potrebou energie, čo bude predstavovať úplne nový fenomén z pohľadu projektovania, samotnej realizácie stavby a v neposlednom rade aj z pohľadu prevádzky budov. Ide nielen o samotné budovy s takmer ...

Inteligentná regionálna energetika

04.05.2017
Súčasný energetický systém pôsobí ako mohutná drenáž peňazí z regiónov a obmedzuje ich rozvoj. Nielen preto, že spotreba energie je zbytočne vysoká, ale aj preto, že regióny veľkú časť energie a palív importujú. Vzhľadom na vývoj zásob neobnoviteľných zdrojov a ich destabilizačný vplyv na klímu ...

Ďalšie z JAGA GROUP