asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Tzb

Ďalšie články zo sekcie Tzb

Administratívna budova Rosum chce získať hodnotenie Gold Level v certifikácii LEED

05.07.2017
Koncom minulého roka pribudlo v hlavnom meste vyše 22-tisíc štvorcových metrov administratívnej plochy. Projekt Rosum je realizovaný na princípoch trvalej udržateľnosti a má ambíciu získať hodnotenie Gold Level v certifikácii LEED.

Technické zariadenia do budov s takmer nulovou potrebou energie

21.06.2017
Európska smernica o energetickej náročnosti budov definuje všeobecné požiadavky na výstavbu všetkých nových budov tak, aby spĺňali kritériá budov s takmer nulovou potrebou energie. Tieto požiadavky sú v Českej republike zakotvené v zákone č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a v nadväzujúcich ...

Uhlíková stopa bývania v globalizovaných domoch

06.06.2017
Pri naštartovaní auta, zapínaní mikrovlnky či plynového sporáka, alebo aj pri každom spláchnutí toalety sa uvoľní do atmosféry oxid uhličitý. Stačí menej ako desať rokov na to, aby prebytok CO2 v atmosfére výraznou mierou prispel ku globálnemu otepľovaniu. Preto je namieste otázka, či si ...

Efekty chemického čistenia rozvodov ÚK

31.05.2017
Efekty chemického čistenia rozvodov ÚK možno rozdeliť nasledovne:-úspora spotreby energie-ekonomické efekty spôsobené odložením investícií do výmeny alebo rekonštrukcie-rozvodov celého systému-zníženie tepelnej a hydraulickej straty v rozvodoch-obnovenie prietoku vo vykurovacích telesách ...

Nový lokálny systém vetrania s rekuperáciou

25.05.2017
Pre vetranie apartmánov či jednotlivých izieb v rodinných domoch alebo bytových jednotkách existuje priestorovo úsporné a nákladovo efektívne riešenie. Ním sú jednotky recoVAIR VAR 60 značky Vaillant, ktoré kombinujú jednoduché vytvorenie konceptu vetrania s rekuperáciou tepla, s nízkymi ...

Oplatí sa domáca kotolňa?

17.05.2017
Na Slovensku ešte stále pretrváva trend budovania domových kotolní, aj keď v súčasnosti už nie je taký silný ako pred niekoľkými rokmi. Domové kotolne však po zarátaní všetkých nákladov nie sú vždy výhodné.

Nové číslo časopisu TZB Haustechnik č. 3/2017

16.05.2017
Viacerými článkami sa vinie téma trvalej udržateľnosti, na ktorú sa dívame z viacerých uhlov. Prinášame tak zaujímavý pohľad na obnovu budov a zároveň aj príklad rekonštrukcie budúcnosti z Bruselu, zhodnotenie vplyvu zavedenia štandardov NZEB na financie či zhodnotenie vhodných technických ...

Nové číslo časopisu TZB Haustechnik 2/2017

15.05.2017
Od 5. mája je v predaji nové číslo časopisu TZB Haustechnik č. 2/2017, ktorého ústrednou témou je kvalita vnútorného prostredia v budovách.

Využitie zemného plynu v rodinných domoch pri zásobovaní teplom po roku 2020

10.05.2017
V zmysle akčného plánu EÚ 20/20/20 sa budú po roku 2020 stavať len budovy s takmer nulovou potrebou energie, čo bude predstavovať úplne nový fenomén z pohľadu projektovania, samotnej realizácie stavby a v neposlednom rade aj z pohľadu prevádzky budov. Ide nielen o samotné budovy s takmer ...

Inteligentná regionálna energetika

04.05.2017
Súčasný energetický systém pôsobí ako mohutná drenáž peňazí z regiónov a obmedzuje ich rozvoj. Nielen preto, že spotreba energie je zbytočne vysoká, ale aj preto, že regióny veľkú časť energie a palív importujú. Vzhľadom na vývoj zásob neobnoviteľných zdrojov a ich destabilizačný vplyv na klímu ...

Energetika bývania v globalizovaných domoch

25.04.2017
Nie je to tak dávno, keď okolie domov pokrývalo všetky materiálové, potravinové aj energetické potreby užívateľov týchto domov. Tie boli v obkolesení záhrad, polí, lesov, vodných prameňov či riek. Objavenie a masívne využívanie fosílnych palív umožnilo prechod od bývania založeného na ...

Tri tipy na ekologické vykurovanie pre rodinné domy

25.04.2017
Najmodernejšie vykurovacie technológie s najvyššou energetickou účinnosťou, ktoré sú výnimočne šetrné k životnému prostrediu. Tak by sa dali charakterizovať najnovšie tepelné čerpadlá pre rodinné domy, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie z okolitého prostredia.

RADIK KLASIK - R - radikálna zmena prinesie nový dizajn aj úspory

24.04.2017
Snažíte sa znížiť náklady na vykurovanie, a pritom máte doma stále tie „staré" liatinové radiátory? Potom je ten pravý čas. Jednoducho vymeňte starý radiátor za nový. Napríklad za model RADIK KLASIK - R, doskový radiátor, obľúbený v prípade rekonštrukcií. Umožňuje nahradiť starý radiátor bez ...

Energetická náročnosť variantov obnovy bytového domu

20.04.2017
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov je v Európskej únii prioritnou otázkou, keďže stavebný sektor tu má na celkovej spotrebe primárnej energie podiel až 40 %. Kľúčovou úlohou pri znižovaní energetickej náročnosti je obnova existujúcich budov na bývanie, ktorá je jedným z najdôležitejších ...

Zelené strechy ako súčasť energetickej efektívnosti budov

12.04.2017
V súvislosti s budovami sa dnes čoraz častejšie hovorí o použití zelených striech, a to nielen v súvislosti s klimatickými zmenami. Tento článok má za cieľ pripomenúť ich rôznorodé prínosy, sumarizovať viaceré vedecké štúdie zaoberajúce sa vplyvom zelených striech na energetickú hospodárnosť ...

Komplexná ponuka armatúr nielen pre TZB

12.04.2017
Spoločnosť Samson company, s. r. o., bola založená v roku 2003 s cieľom reagovať na zvýšený dopyt zákazníkov po komplexnej ponuke priemyselných armatúr. Spoločnosť sa zaoberá predajom priemyselných armatúr pre chemický, petrochemický, potravinársky a plynárenský priemysel. Dodáva armatúry od ...

Inovatívne riešenia v oblasti meracích technológií

11.04.2017
Spoločnosť Testo, s. r. o., prezentovala na veľtrhu v Nitre okrem štandardných prístrojov pre oblasť vykurovania, klimatizácie, ventilácie a chladenia aj nový rad termokamier. Nový produktový rad zahŕňa prístroje testo 865, testo 868, testo 871 a testo 872, ktoré ponúkajú svojim užívateľom to ...

Pozvanie na 3. ročník konferencie Energetický manažment

10.04.2017
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE (Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov) organizuje už 3. ročník konferencie Energetický manažment, čím nadväzuje na úspešné predchádzajúce 2 ročníky.

WOLF a gabotherm na Aquatherme 2017

06.04.2017
Ľudia trávia 90 % svojho času v uzatvorených priestoroch a my v nich pomáhame dosiahnuť čo najpríjemnejšiu atmosféru práve vhodnou kombináciou produktov značky WOLF a gabotherm, tak sa dá zhrnúť hlavný cieľ propagácie spoločnosti Wolf Slovenská republika, s. r. o., na výstave Aquatherm v Nitre.

Iný pohľad na návratnosť investície pri tepelných čerpadlách

05.04.2017
Stánok spoločnosti Brilon sa na nitrianskom veľtrhu Aquatherm popýšil novinkou inverterového tepelného čerpadla LORIA. Toto tepelné čerpadlo je spoločným projektom firiem Atlantic a Fujitsu, v ktorých sa zúročili skúsenosti firmy Atlantic s tepelnou technikou a spoločnosti Fujitsu s chladiacou ...

Ďalšie z JAGA GROUP