asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Tzb

Partneri sekcie

Ďalšie články zo sekcie Tzb

Dizajnový kotol so zlatou medailou

29.03.2017
Značka Buderus sa predstavila na 19. ročníku medzinárodného veľtrhu Aquatherm Nitra v novom modernom stánku, ktorý dominoval celej hale M1. Tohtoročný stánok bol zameraný na novinky a produkty využívajúce obnoviteľné zdroje energie.

Vaillant predstavil inovácie na ISH 2017 vo Frankfurte

29.03.2017
Na prestížnom veľtrhu ISH 2017 vo Frankfurte predstavila značka Vaillant zelené i digitálne novinky z oblasti vykurovania. Malé závesné tepelné čerpadlo, decentralizovaný systém vetrania s rekuperáciou tepla, novinky pre smart-home a nová smart-regulácia vykurovania sú maximálne zamerané na ...

Zlatá medaila pre tepelné čerpadlo

28.03.2017
Zlatú medailu na veľtrhu Aquatherm 2017 získalo tepelné čerpadlo flexoCOMPACT exclusive vzduch-voda. Značka Vaillant ho predstavila v rámci svojej expozície ako jeden z výnimočne šetrných produktov s označením Green iQ.

Investície a nové pracovné miesta vo vývojovom centre v Skalici

27.03.2017
Stavba dvoch budov a desiatky nových pracovných miest pre vývojárov. To sú novinky zo závodu Protherm Production zo Skalice. Týkajú sa miestneho vývojového centra, ktoré je jedným z najmodernejších pre vývoj kotlov v Európe.

Využitie plynovej kogeneračnej jednotky na pohon tepelného čerpadla

08.03.2017
Príspevok sa venuje možnosti uplatnenia plynovej kogeneračnej jednotky (KGJ) ako pohonnej jednotky tepelného čerpadla (TČ) typu vzduch/voda. Pri spracovávaní modelovej situácie bolo snahou nájsť uplatnenie energeticky účinnej technológie kogenerácie v spojitosti s tepelným čerpadlom na prípravu ...

Radiátor CORAL

06.03.2017
Radiátor Coral nadväzuje na úspešný radiátor Rosendal, ktorému je konštrukčne veľmi podobný. Vyznačuje sa opäť dômyselným rozložením háčikov na jednoduché zavesenie uterákov. 

Snímač teploty vonkajšieho vzduchu a jeho umiestnenie v obvode ekvitermnej regulácie

01.03.2017
Počas obdobia jedného týždňa vo februári 2015 sa realizovalo experimentálne meranie teploty vonkajšieho vzduchu, teploty prívodnej vykurovacej vody na vstupe do vykurovacej sústavy a teploty vnútorného vzduchu v referenčných miestnostiach SvF STU v Bratislave. Cieľom meraní bolo preveriť ...

Vykurovanie 2017

10.02.2017
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava v dňoch 6.-10.marca 2017 Vás pozýva na 25. medzinárodnú konferenciu VYKUROVANIE 2017

Možnosti dosiahnutia takmer nulovej potreby energie pri komplexne obnovených budovách

30.12.2016
Po roku 2020 máme stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie. Aby sme túto úroveň výstavby dosiahli, postupne sa sprísňujú požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií budov a na podiel obnoviteľných zdrojov energie na dodanej energii. Od januára tohto roka prechádzame ...

Riadenie vykurovania s rôznymi zdrojmi tepla

15.12.2016
Dobre navrhnuté komponenty vykurovacej sústavy nestačia, dôležité je aj usporiadanie zdrojov a spôsob ich prevádzky. Príspevok sa zaoberá vykurovacími sústavami, ktoré sú zásobované energiou z viacerých typov zdrojov tepla súčasne. Poukazuje na možnosti kombinácií zdrojov tepla v jednom systéme ...

Automatické riadenie techniky prostredia v nZEB budovách

08.12.2016
Technické aj programové možnosti ASR na úsporu energie pri prevádzke budov sú čoraz širšie. Ich schopnosti neustále narastajú od jednoduchých riešení nízkoenergetických budov cez budovy typu nZEB až po perspektívne nulové a energeticky aktívne budovy.

Lokálne zdroje ako budúcnosť energetiky

02.12.2016
Článok sa zaoberá porovnaním súčasnej energetiky, postavenej primárne na veľkých centrálnych zdrojoch, a možnej budúcnosti, keď sa bude výroba elektriny a tepla riešiť pomocou malých zdrojov na biomasu, inštalovaných priamo v miestach spotreby energie.

Prečo riadime vykurovanie neefektívne?

22.11.2016
Súčasný stavebný trend prináša často koncepčne zlé návrhy „moderných“ domov a budov. Väčšinou sú vlastníci radi, že sa im na ich malý pozemok dom vôbec vmestí, projektanti neriešia vplyv orientácie domu na svetové strany, vplyv prevládajúcich veterných prúdov či okolitej vegetácie a podobné ...

Nastavenie kvalifikácie a systému ďalšieho vzdelávania v oblasti energetickej efektívnosti

21.11.2016
Termíny pre dosiahnutie jednotlivých energetických úrovní v súlade so stratégiou Európa 2020 a nezadržateľne blížia. V nadväznosti na túto stratégiu by sme aj na Slovensku mali navrhovať a stavať budovy, ktoré budú spĺňať požiadavky takmer nulovej spotreby energie.

Zelené riešenia pre vykurovanie a ohrev vody

14.11.2016
Trvalá udržateľnosť, najvyššia energetická efektívnosť a nízke prevádzkové náklady hrajú v oblasti vykurovacích technológií čoraz dôležitejšiu rolu. Touto cestou zákazníci šetria nielen svoje peniaze, ale aj životné prostredie. Ako zdroj bezplatnej energie môžu využiť vzduch, vodu alebo zem. A ...

Elektráreň v Kozomíne

03.11.2016
Elektráreň v Kozomíne v blízkosti Kralúp nad Vltavou, ktorá vznikla v brownfielde bývalej poľnohospodárskej budovy, má za sebou už prvé štyri mesiace ostrej prevádzky. Elektráreň vyrobí viac ako 1 000 MWh elektrickej energie mesačne, čo pokryje spotrebu približne troch tisícok domácností. ...

Dispečerské riadenie prevádzky odovzdávacích staníc tepla

02.11.2016
Bratislavská teplárenská, a. s., (BAT) zabezpečuje komplexnú teplárenskú výrobu – od výroby tepla a elektrickej energie v teplárni cez transport tepla horúcovodmi a parovodmi, prevádzku odovzdávacích staníc tepla (OST) až po dodávku tepla do ústredného kúrenia a teplej vody do objektov ...

Enef 2016

20.10.2016
Asociácie energetických manažérov je spolu s realizátorom, agentúrou MEEN, už od roku 1994 hlavným organizátorom medzinárodnej konferencie o energetickej efektívnosti a využití obnoviteľných zdrojov energie. Na organizovanie si pozýva rad ďalších profesijných združení a energeticky zameraných ...

Optimalizácia rekonštrukcie zdrojov tepla

19.10.2016
Na začiatku každého dobrého projektu v oblasti energetiky treba vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, investičný zámer a podrobnú energetickú štúdiu, aby sa overila zmysluplnosť a efektívnosť projektu. Musí sa definovať úspora energie, návratnosť vložených finančných prostriedkov a prevádzkových ...

Príprava teplej vody v domácnostiach

13.10.2016
Aby sa dala viesť odborná diskusia, treba poznať východiskový stav, čiže čo vlastne vedia ľudia o príprave teplej vody vo svojich domácnostiach. Na konštruktívnu odbornú diskusiu s občanmi je nevyhnutné poznať východiskový stav problematiky.

Ďalšie z JAGA GROUP