ASB Články na tému

Združenie pre zatepľovanie budov

15. marca 2023 sa uskutočnilo 24. Valné zhromaždenie OZ ZPZ, na ktorom členovia hodnotili aktivity za predchádzajúci kalendárny rok. Súčasne odsúhlasili oblasti pôsobenia v roku 2023.

OZ ZPZ pôsobí vo vymedzenej oblasti činnosti zameranej na podporu obnovy budov s využitím efektívnej tepelnej ochrany pomocou ETICS. V rámci svojej činnosti OZ ZPZ každoročne venuje pozornosť podpore spracovania národných technických noriem a spracovaniu publikácií využívaných širokou odbornou verejnosťou.

Technická informácia č.11 APLIKÁCIA NORIEM SÚBORU STN 72 7221 je určená najmä pre projektantov za účelom jednoduchého posúdenia vhodnosti jednotlivých výrobkov na zabudovanie do konkrétnej stavebnej konštrukcie.

K 20 rokom pôsobenia OZ ZPZ a 30 rokom obnovy budov s využívaním zatepľovania združenie vydalo publikáciu, ktorá predstavuje dlhodobú činnosť a aktivity združenia. Zhŕňa aj mnohé fakty, čísla a údaje o zatepľovaní. Prinášame výber niektorých z nich