Obr. 6 Kontrola prídržnosti sanovanej vrstvy podlahy

Procesné kroky sanácie

Sanácia a diagnostika železobetónových konštrukcií by sa mala realizovať podľa presne stanovených postupov, teda procesných krokov.