image 97315 25 v1

Svetlo v budovách a jeho nevizuálne vnímanie

Z biologického hľadiska zabezpečuje optimálne svetelné prostredie denné svetlo. Dostatočné osvetlenie umožňuje dobrú orientáciu v priestore a vizuálnu komunikáciu s okolím. Svetelné prostredie ovplyvňuje súčasne celý rad biologických funkcií v organizme, preto treba zabezpečiť potrebnú …