Chyby pri montáži okien a parapetných dosiek
Galéria(6)

Chyby pri montáži okien a parapetných dosiek

Partneri sekcie:

Pod chybnou montážou okna si človek väčšinou predstaví jeho nesprávne osadenie do stavebného otvoru. Na funkčnosť okna však vplýva viacero ďalších faktorov, ktoré s montážou priamo súvisia. Aké chyby sa teda v praxi najčastejšie vyskytujú?

Chybná montáž okien

Chybou môže byť napr. nesprávna identifikácia samotného objektu v zmysle konštrukčnej ochrany okien a následné nesprávne zameranie výplní okenných otvorov. Stáva sa, že vo chvíli, keď na stavbu prichádza kvalifikovaný pracovník firmy, aby okná zameral, stavebné otvory ešte nie sú dostatočne pripravené.

To znamená, že nie sú omietnuté do pravého uhla alebo na stavbe chýba váhorys (vodorovná čiara na hrane ostenia vo výške 1 000 mm od čistej podlahy vrátane dlažby, resp. parkiet), ktorý je základnou hodnotou pre správne nameranie a osadenie okna.

Je dôležité zabezpečiť, aby sa hodnota váhorysu a hrúbka podláh po odmeraní okien už nemenili. Preto sa odporúča zameriavať okná až vtedy, keď sú známe kompletné skladby podláh a stien vrátane omietok a zatepľovacieho systému.

Pozrite si správny postup montáže eurookien

Častou chybou samotnej montáže je aj použitie nedostatočného, prípadne veľkého množstva montážnej peny, ktorú potom treba orezávať. Tým sa naruší jej štruktúra a vplyvom slnečného žiarenia sa urýchli degradácia celej pripájacej škáry. To znamená, že aj po minimálnom vniknutí vlhkosti do montážnej peny klesá jej tepelná i zvukovoizolačná schopnosť.

Preto sa odporúča prekrývať montážne peny páskami, ktoré chránia pripájaciu škáru z interiéru pred vnikaním vlhkosti (parozábrana) a z exteriéru pred UV žiarením (paropriepustná páska).

Súčasťou správneho osadenia okna je jeho pevné zafixovanie kotevným materiálom (nie montážnou penou), hĺbka osadenia okna z exteriéru, ako aj zateplenie ostenia. Ak je okno osadené zároveň s fasádou, znehodnocuje sa jeho povrchová úprava a zároveň sa znižuje jeho tepelnoizolačná schopnosť, preto treba okno osádzať zhruba v strede steny (vplyvom zateplenia sa osadenie posúva smerom do exteriéru).

Pri nedostatočnom zateplení ostení a najmä prekladov sa môžu v miestach tepelných mostov po čase vytvárať plesne. Treba si však uvedomiť, že v prípade výmeny okien a následného vzniku plesní v rohoch miestností nemusí byť problém v chybnej montáži, ale i v nedostatočnom vetraní, nakoľko staré okná zabezpečovali prirodzenú infiltráciu vzduchu.

Chybou montáže je aj nedostatočné vycentrovanie a uloženie okna pred samotnou fixáciou okenného rámu, čo má za následok nedokonalé tesnenie krídla v ráme a následné zatekanie. Ak sa okno osadí správne, jeho okenné krídlo sa v pootvorenej polohe samočinne neotvára ani nezatvára.

Chybná montáž parapetných dosiek

Exteriérové parapetné dosky treba osádzať zároveň s montážou okien ešte pred osadením zatepľovacieho systému, aby nevznikali chyby pri ich montáži. Aj keď sa osadzovanie parapetných dosiek zdá ľahké, nemožno ich jednoducho nalepiť na montážnu penu a zaťažiť tehlou.

Práve neodbornou montážou exteriérových parapetných dosiek možno spôsobiť nemalé problémy a škody. Dĺžka parapetnej dosky má byť totožná so šírkou okna a má presahovať cez zatepľovací systém asi 20 až 40 mm. Na miesto osadenia parapetných dosiek treba naniesť pásik silikónu (spoj okna s parapetnou doskou), na murivo polyuretánovú penu, potom vložiť parapetnú dosku a priskrutkovať ju antikorovými skrutkami (nie obyčajnými pozinkovanými skrutkami).

parapetná doska 3

Záver

Dodatočné odstraňovanie porúch, ktoré vznikli chybou montáže okien, resp. parapetných dosiek, je pomerne náročná a nie lacná záležitosť. V prvom rade treba zistiť príčinu poruchy – napr. ak v mieste pripojovacej škáry vznikla pleseň, treba zistiť, či ide o nesprávne odizolované nadpražie, resp. nesprávne namontovanú izolačnú dosku.
To znamená, že ak sa zistí chyba na strane montáže, treba ostenie z vonkajšej i vnútornej strany osekať, pripájaciu škáru zaizolovať a ostenie opäť omietnuť, čo nie je v prípade funkčného a zariadeného interiéru jednoduché.

Text: Dušan Svetlík, Ing. Marcel Halčin
Foto: autori, archív vydavateľstva