Obnova bytového domu

Pri obnove budov bude kľúčové efektívne použitie financií, stavebný sektor počíta s miliardami

Slovensko čakajú najbližšie roky investície do stavebného sektora v minimálnej výške 9 miliárd eur. Platforma Budovy pre budúcnosť upozorňuje, že kľúčové pri zvyšovaní energetickej efektívnosti budov nie je len to, koľko bude mať budúca vláda k dispozícii financií, ale aj ako ich dokáže efektívne použiť.

Informovala o tom riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová s tým, že v platforme veria, že plánované investície sa podarí budúcej vláde efektívne a rozumne investovať.

„Vláda, ktorá vzíde z nasledujúcich parlamentných volieb, bude riadiť projekty pre podporu energetickej efektívnosti, a tým aj smerovanie stavebného sektora. Kľúčové je nielen koľko financií je k dispozícii, ale aj ako efektívne ich dokáže nasmerovať do kvalitnej obnovy budov,“ uviedla Nikodemová.

Ako dodala, len z plánu obnovy a eurofondov sa v stavebnom sektore počíta s takmer deviatimi miliardami eur. Investície sú pritom naplánované do roku 2029. Budúca vláda bude rozhodovať aj o doplňujúcich prostriedkoch z modernizačného a sociálno-klimatického fondu, ktorý vznikne po roku 2026.

Informovala, že analytici varujú v budúcom roku pred vysokou infláciou. Platforma Budovy pre budúcnosť preto upozorňuje, že dôležité je, či sa predvolebné sľuby politikov podarí preniesť do konkrétnych opatrení.

„Keď budúca vláda urobí z prechodu na zelenú ekonomiku politickú a celospoločenskú prioritu, investície do úsporných opatrení zabezpečia kontinuálne zníženie spotreby energií a výdavkov každý ďalší rok a podporí sa zamestnanosť a rozvoj ekonomiky,“ doplnila.

Program Obnov dom by mal pokračovať aj po roku 2026

Platforma Budovy pre budúcnosť v júli tohto roka robila prieskum medzi politickými stranami. Vyplynulo z neho, že obnova budov a systematické zlepšovanie energetickej náročnosti považujú politické strany za dôležitú.

„Vnímame pozitívne to, že politické strany vidia energetickú hospodárnosť budov ako konkrétnu príležitosť na zelenú transformáciu. Oveľa dôležitejšie ako definovať tieto riešenia v programoch však vnímame to, ako bude vyzerať ich implementácia v praxi pod vedením novej vlády,“ dodala Nikodemová.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že politické strany chcú pokračovať v programe na obnovu rodinných domov Obnov dom a deklarujú záujem v ňom pokračovať aj po roku 2026, prípadne tento program zefektívniť. Ochotu pokračovať v programe po roku 2026 v nejakej forme vyjadrili všetky oslovené strany.