image 96201 25 v1

Kladenie dlažby na balkóny a terasy vystavené enormnému namáhaniu

Návrh balkónovej, resp. terasovej dosky je potrebné vykonať podľa platných technických a normatívnych predpisov a musí ho riešiť projektová dokumentácia. Na kladenie dlažby v exteriéri sa osvedčila dvojzložková hydroizolácia (kombinácia suchej zmesi a disperzie).