Vlastnosti expandovaného polystyrénu ho predurčujú k rôznorodému využitiu na stavbe

ZEPS 2

Expandovaný polystyrén (EPS) má v stavebníctve už dlhé roky pevné miesto a široké možnosti uplatnenia. Tento materiál disponuje vlastnosťami, vďaka ktorým ho možno efektívne použiť na fasádach, strechách, podlahách či v základoch budov.

Môže významne prispieť k vytváraniu zdravotne neškodného vnútorného prostredia z hľadiska teplotných a vlhkostných podmienok pri zlepšovaní energetickej hospodárnosti budov, a tým aj k znižovaniu emisií škodlivín dostávajúcich sa do ovzdušia.

Výborné tepelnoizolačné a mechanické vlastnosti

Zateplenie s vonkajším kontaktným tepelnoizolačným systémom ETICS s použitím EPS predstavuje jeho výnimočné použitie na zateplenie obvodových stien budov. Je to dané jeho štruktúrou tvorenou z uzavretých buniek guľatého tvaru s obsahom vzduchu. Efektívne zateplenie možno dosiahnuť s použitím správnej hrúbky polystyrénu.

Expandovaný polystyrén vyniká aj mechanickými vlastnosťami, ktoré vďaka flexibilnému výrobnému procesu môžu uspokojiť náročné architektonické a konštrukčné požiadavky. Hoci má nízku hmotnosť, poskytuje jeho štruktúra výhody vysokej pevnosti v tlaku, ktorá umožňuje použitie EPS aj na zateplenie základov, podláh či plochých striech.

Výhodou je okamžitá pochôdznosť týchto konštrukcií. Expandovaný polystyrén vyniká aj vysokou pevnosťou v ťahu, vďaka ktorej sú EPS dosky mimoriadne odolné proti silnému vetru.

Duo

Nízka hmotnosť a jednoduchá aplikácia

Expandovaný polystyrén obsahuje 98 % vzduchu a patrí k ľahkým tepelnoizolačným materiálom. Nízka hmotnosť EPS znižuje jeho náklady na prepravu, manipuláciu a napomáha k jeho jednoduchej aplikácii.

Materiál pritom minimálne zaťažuje nosnú konštrukciu. Kladenie izolačných dosiek z EPS je rýchle a môže sa robiť za každého počasia, pretože dosky sú odolné proti vlhkosti.

Pri izoláciách fasád môže nízka hmotnosť polystyrénu zabrániť problémom spojených s nedostatočnou nosnou kapacitou mechanických upevnení. Nižšia hmotnosť je neoceniteľná aj v prípade budov s takmer nulovou potrebou energie, v ktorých sa vyžaduje materiál s väčšou hrúbkou.

Vysoký stupeň odolnosti proti vlhkosti

K častým problémom súčasných budov patrí vlhkosť. Jej vplyvom dochádza k vzniku plesní, ktoré môžu narušiť integritu stavby a podpísať sa na nezdravom vnútornom prostredí. EPS sa vyznačuje vysokým stupňom odolnosti proti pohlcovaniu vlhkosti.

Jeho nízka nasiakavosť významne napomáha k udržaniu jeho tepelných a mechanických vlastností. Vonkajšie zateplenie s použitím polystyrénu výrazne znižuje kondenzáciu vodnej pary vo vnútri konštrukcie.

Rosný bod sa presunie z povrchu konštrukcie v interiéri do vnútra konštrukcie, a tým sa zvýši vnútorná povrchová teplota obvodovej steny. Pri použití dostatočnej hrúbky polystyrénu sa zabráni zvýšeniu vlhkosti na obvodových stenách a následnému vzniku plesní.

ZEPS 3 1

Polystyrén je bezpečný a dá sa recyklovať

Zateplenie s použitím expandovaného polystyrénu je bezpečné. Ide o netoxický materiál. Neobsahuje freóny, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia, neunikajú z neho látky, ktoré by kontaminovali podzemné vody a nepotvrdili sa ani podozrenia, že by expandovaný polystyrén mohol spôsobovať nejaké ochorenia.

V súčasnosti sa v stavebníctve používajú EPS dosky výhradne v samozhášavej úprave, na jej zabezpečenie sa využíva moderný ekologický spomaľovač horenia. Okrem toho je v súčasnosti vyrábaný expandovaný polystyrén recyklovateľný.

Recyklovaný polystyrén sa môže pridávať k primárnemu materiálu pri výrobe EPS dosiek či ako drvina do betónu, tehál, keramiky. Efektívne recyklovať sa dá už aj polystyrén z demolácií, a to vďaka inovatívnej technológii PolyStyreneLoop.

Viac informácií získate na www.epssr.sk

www.polystyren.men

ZDROJ: PR článok spoločnosti Združenie EPS.SR

KategórieZateplenieZnačky