Partneri sekcie:

Prehľad tepelných izolácií

prehlad tepelnych izolacii

Pozrite si porovnanie rôznych tepelných izolácií. Článok prezentuje všeobecné informácie. Hodnoty súčiniteľov a vlastnosti materiálov sa môžu líšiť.

Polystyrén
Expandovaný fasádny (EPS) a extrudovaný tvrdený (XPS) penový polystyrén, vhodný na izolovanie soklov. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,030 W/(m . K). Pridaním grafitu sa vyrába sivý polystyrén (o 20 až 25 % lepšie izolačné vlastnosti).plusy
+    veľmi v+ ťažko horľavý materiál, trieda reakcie na oheň B1
+    pri požiari neodkvapkávajú horiace časti alebo kvapky
+    ľahká opracovateľnosť
+    bez obsahu fluórovaných uhľovodíkov, chlórfluórovaných uhľovodíkov a čiastočne fluórovaných uhľovodíkov
+    bez obsahu formaldehydov
+    vhodný na kontaktné zateplenie fasády
na čo dať pozor
–    vysoký difúzny odpor, nevhodný na vlhké murivo
–    krehký, vysoká lámavosť
–    neekologický

PUR izolácia
Ide o ďalší z radu materiálov, ktorý sa vyrába z ropy. Vyrába sa vo forme tuhých dosiek alebo polyuretánovej peny. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,023 W/(m . K).

plusy
+    ťažko horľavý materiál, trieda reakcie na oheň B2
+    vysoká odolnosť proti nízkym a vysokým teplotám (od –50 °C až do +130 °C)
+    odolnosť proti plesniam a hnilobe
+    všestranne použiteľný materiál, použitie na vypenenie drážok a prasklín
+    odolný proti starnutiu, nerozpadá sa
na čo dať pozor
–    nerecyklovateľný
–    citlivý na UV žiarenie
–    obsah polyizokyanátu

Penové sklo
Vyrába sa vo forme štrku alebo dosiek z mletého, často recyklovaného skla, ktoré sa pomocou oxidu uhličitého napeňuje. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,040 W/(m . K). Vhodné na izolovanie atík a základov.

plusy
+    nehorľavý materiál, trieda reakcie na oheň A1
+    bez obsahu fluórovaných uhľovodíkov, chlórfluórovaných uhľovodíkov a čiastočne fluórovaných uhľovodíkov
+    vhodný na kontaktné zateplenie fasády
+    odolný proti plesniam, hnilobe, škodlivému hmyzu
+    vysoko odolný proti tlaku
+    odolný proti vode a organickým rozpúšťadlám
+    ekologický materiál
na čo dať pozor
–    vyššia spotreba energie pri výrobe
–    difúzne uzavretá štruktúra – nedýcha

Sklená vlna
Vyrába sa z čadiča vo forme izolačnej plsti v kotúčoch a mäkkých alebo tvrdených dosiek. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,035 W/(m . K).

plusy
+    účinnosť nehorľavý materiál, trieda reakcie na oheň A1
+    ľahká opracovateľnosť
+    všestranné použitie
+    nízky difúzny odpor, vysoká paropriepustnosť, vlhkosť zo stien sa odparuje
+    odolný proti plesniam, hnilobe a škodlivému hmyzu
+    vhodný na kontaktné zateplenie fasády
+    ekologický
na čo dať pozor
–    vysoká nasiakavosť, tepelnoizolačné vlastnosti klesajú už pri 2 % vlhkosti
–    vyššia objemová hmotnosť
–    netesnosť spojov
–    nízka presnosť v detailoch, problematické presné rezanie (najmä šikmé)
–    pri manipulácii treba používať ochranný odev a pomôcky

Kamenná vlna
Vyrába sa tavením hornín – kremíka, ku ktorému sa pridávajú prímesi. Do taveniny skla sa pridáva hliník alebo sa vlákna obaľujú do vinylacetátových disperzií. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,030 W/(m . K).

plusy
+    nehorľavý materiál, trieda reakcie na oheň A1
+    ľahká opracovateľnosť
+    všestranné použitie
+    nízky difúzny odpor, vysoká paropriepustnosť, vlhkosť zo stien sa odparuje
+    odolný proti plesniam, hnilobe a škodlivému hmyzu
+    vhodný na kontaktné zateplenie fasády
+    ekologický
na čo dať pozor
–    vysoká nasiakavosť, tepelnoizolačné vlastnosti klesajú už pri 2 % vlhkosti
–    vyššia objemová hmotnosť
–    netesnosť spojov
–    nízka presnosť v detailoch, problematické presné rezanie (najmä šikmé)
–    pri manipulácii treba používať ochranný odev a pomôcky

Konope
Izolačný materiál vo forme dosiek a rohoží. Na zvýšenie odolnosti proti ohňu sa kombinuje s retardérmi horenia. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,035 W/(m . K). Vhodné na izoláciu stien, striech a akustickú izoláciu podláh.

plusy
+    ťažko horľavý materiál, trieda reakcie na oheň B2
+    dobré izolačné vlastnosti proti teplu v lete pri aplikácii z exteriérovej strany
+    ani pri 20 % vlhkosti nestráca deklarované izolačné vlastnosti
+    odolný proti plesniam, hnilobe
+    vhodný na kontaktné zateplenie fasády
+    ekologický, kompostovateľný materiál
+    pri výrobe nevznikajú látky škodiace životnému prostrediu
na čo dať pozor
–    produkty vystužené umelými vláknami sú z environmentálneho hľadiska nevyhovujúce
–    vlákna sa ťažšie režú, treba použiť vlnkový nôž

Ovčia vlna
Vyrába sa vo forme mäkkých izolačných dosiek alebo izolačných rohoží. Vďaka trvanlivému a pružnému ovčiemu vláknu sa hodí do rôzne tvarovaných miest a priestorov. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,040 W/(m . K).

plusy
+    ťažko horľavý materiál, trieda reakcie na oheň B2
+    difúzne otvorený materiál, vysoká paropriepustnosť
+    ľahká opracovateľnosť
+    pohlcuje hluk
+    dokáže viazať vlhkosť, ktorú podľa aktuálnej vlhkosti v interiéri uvoľňuje do priestoru
+    zdraviu neškodný materiál, nedráždi pokožku
+    ekologický
na čo dať pozor
–    potrebné ošetrenie látkami proti plesniam a hmyzu
–    nepríjemný zápach
–    nevhodný na kontaktné zatepľovanie

Tŕstie
Prírodná izolácia vyrábaná ukladaním stoniek tŕstia tesne vedľa seba, ktoré sa spájajú drôtom a vytvárajú dosku. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,055 W/(m . K).

plusy
+    ťažko horľavý materiál, trieda reakcie na oheň B2
+    bez použitia chemických prísad a impregnácie (vysoký obsah silikátov – kyselina kremičitá)
+    vhodný na vonkajšie aj vnútorné izolovanie
+    vysoká pevnosť
+    priame nanášanie omietky
+    ekologický, 100 % prírodný materiál
na čo dať pozor
–    ťažšia opracovateľnosť, nevyhnutnosť použiť napr. kotúčovú pílu

Slama
Alternatívna tepelná izolácia dodávaná vo forme slamených balov. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,052 až 0,080 W/(m . K). V závislosti od usporiadania stoniek slamy sú dva typy– kolmá alebo pozdĺžna).

plusy
+    ťažko horľavý materiál, trieda reakcie na oheň B2
+    difúzne otvorený materiál, svojimi vláknami dokáže dopraviť vlhkosť k povrchu
+    dobré tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti
+    dobrá akumulačná schopnosť
+    vhodný ako samonosná konštrukcia alebo podkladová pod omietku
+    ekologická
+    nízka spotreba energie na výrobu
+    priaznivá cena
na čo dať pozor
–    vyššia prácnosť
–    rozličná kvalita balov (vlhkosť, tvar, hustota, dĺžka stebiel)
–    vysoký obsah prachu pri manipulácii

Drevovláknitá doska
Izolačný materiál, ktorý sa vyrába vo forme dosiek z krátkych jemných vlákien mäkkého dreva. Vlákna sa spájajú smolou a vodoodpudivými látkami. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,038 W/(m . K).

plusy
+    ťažko horľavý materiál, trieda reakcie na oheň B2
+    paropriepustný, vhodný do difúzne otvorených konštrukcií (napr. drevostavby)
+    vhodný na kontaktné zateplenie fasády
+    dobré zvukovoizolačné vlastnosti
+    veľmi dlhý fázový posun prechodu tepla – vhodný ako nadkrokvová izolácia
+    vysoká tepelná kapacita
+    ekologický pôvod
na čo dať pozor
–    vysoký obsah prachových častí
–    vyššia spotreba energie na výrobu
–    nekompostovateľný

Kokos
Kokosové rohože sa vyrábajú lisovaním kokosových vlákien, ktoré sa získavajú zo škrupín kokosových orechov. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,040 W/(m . K).

plusy
+    ťažko horľavý materiál, trieda reakcie na oheň B2
+    všestranné použitie; môže sa použiť všade tam, kde sa používajú aj priemyselne vyrábané izolácie
+    nízky difúzny odpor, vysoká paropriepustnosť
+    vhodný na kontaktné zateplenie fasády
+    vyrovnáva vlhkosť, vlhkostne stály
+    odolný proti plesniam, hnilobe a škodlivému hmyzu
+    dobré tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti
+    vysokoelastický materiál
+    trvanlivý
+    ekologický
na čo dať pozor
–    kratšia životnosť
–    vyššia cena

Celulóza
Vyrába sa z recyklovaného novinového papiera. Aplikuje sa fúkaním. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,040 W/(m . K). Vhodná na zateplenie stropov či iných ťažko dostupných miest.

plusy
+    ťažko horľavý materiál, trieda reakcie na oheň B2 (pridáva sa 12 % síranu hlinitého a bórová soľ)
+    nízky difúzny odpor, vysoká paropriepustnosť
+    dobré tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti
+    odolný proti plesniam, hnilobe a škodlivému hmyzu
+    dlhá životnosť
+    ekologický materiál
na čo dať pozor
–    neúnosný, vhodný len do interiéru
–    nevyhnutná profesionálna aplikácia

Korok
Izolačné dosky sa vyrábajú z kôry korkového duba, ktorá sa melie. Kôra sa expanduje zahriatím vodnou parou a formuje tlakom. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,045 W/(m . K).

plusy
+    ťažko horľavý materiál, trieda reakcie na oheň B2
+    nízky difúzny odpor, vysoká paropriepustnosť
+    vhodný na kontaktné zateplenie fasády
+    dobré tepelnoakumulačné schopnosti
+    zvukovoizolačné vlastnosti
+    odolný proti plesniam a hnilobe
+    vysoko únosný
+    odolný proti starnutiu
+    ekologický materiál priateľský k životnému prostrediu
na čo dať pozor
–    premenlivá dostupnosť korku (kvalitný korok je len z duba, ktorý rastie v oblasti Portugalska a Španielska)
–    vyššia cena

Ľan
Izolačné dosky sa vyrábajú z vlákien ľanu, ktoré sa spájajú zemiakovým škrobom. Na zvýšenie odolnosti proti ohňu sa pridáva prírodná bórová soľ. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,040 W/(m . K).

plusy
+    ťažko horľavý materiál, trieda reakcie na oheň B2
+    difúzne otvorený
+    reguluje vlhkosť
+    zvukovoizolačné vlastnosti
+    vďaka obsahu trpkých látok je odolný proti napadnutiu hmyzom
+    ľahko opracovateľný
+    ekologický
na čo dať pozor
–    nevhodný na kontaktné zateplenie fasády
–    použitie len v interiéri

Expandovaný perlit
Ľahká pórovitá látka, ktorá sa vyrába z kremičitanu hlinitého. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,040 W/(m . K). Používa sa na izoláciu podláh a výrobu tepelnoizolačnej malty a omietky.

plusy
+    nehorľavý materiál, trieda reakcie na oheň A1
+    odolný proti vlhkosti
+    vysoká tepelná stálosť (od – 220 °C až do + 850 °C)
+    odolný proti plesniam a mikroorganizmom
+    tepelnoizolačné a akustické vlastnosti
+    nízka objemová hmotnosť
+    odolný proti starnutiu
na čo dať pozor
–    relatívne vysoká nasiakavosť
–    použitie len v interiéri

Vákuové izolačné ­panely
Výplň vákuových izolačných panelov tvoria zhluky častíc oxidu kremičitého. Povrch tvorí vzduchotesný a mechanicky tuhý obal (PE, PUR) pokovovaný hliníkom. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,004 W/(m . K).

plusy
+    extrémne nízka tepelná vodivosť
+    vysoká tuhosť
+    tepelný odpor nezávisí od hrúbky
+    hrúbka izolačných panelov od 2 do 8 cm
+    bezporuchová manipulácia s panelmi pri výstavbe
na čo dať pozor
–    citlivé na mechanické poškodenie
–    časovo náročná a nákladná výroba
–    izolovanie vonkajších stien len z vnútra
–    vysoká cena

Andrea Dingová
Foto: thinkstock.cz, Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.