Drevovláknité dosky na vysokoefektívne zateplenie obvodového plášťa budovy

07Zateplenie stien STEICOprotect application

Pri stavbe zateplenej drevovláknom sa spotrebuje vďaka jeho vysokej mernej tepelnej kapacite približne o tretinu menej energie.

Dôvodom prehrievania interiérov počas letných horúčav či vysokých nákladov na vykurovanie je nedostatočná hrúbka tepelnej izolácie, ale mnohokrát predovšetkým jej nedostatočná tepelnoakumulačná schopnosť.

Významné zlepšenie energetickej hospodárnosti stavieb možno dosiahnuť zateplením obvodových stien stavby a strechy, teda konštrukčných častí budovy s najväčšími plochami, cez ktoré môže teplo prechádzať. Pritom z hľadiska tepelnej bilancie je potrebné brať do úvahy pre zimné obdobie súčiniteľ prechodu tepla U a pre letné mesiace je rozhodujúci teplotný útlm a fázový posun teplotného kmitu.

Zatiaľ čo teplotný útlm ukazuje, o koľko sa zníži prechod tepla cez konštrukciu, fázový posun udáva, o koľko hodín je oneskorený prechod maximálnej teploty konštrukciou. Mal by byť aspoň 10 hodín. Vyšší fázový posun možno dosiahnuť použitím tepelných izolácií s vyššou hustotou, teda objemovou hmotnosťou a mernou tepelnou kapacitou. Do tejto skupiny jednoznačne patrí tepelná izolácia na báze drevovlákna.

Izolácia pre drevostavby aj murované stavby

Vodoodpudivé, ale zároveň difúzne otvorené drevovláknité tepelnoizolačné dosky sú určené tak na zateplenie drevostavieb, ako aj na zateplenie muriva. V niektorých prípadoch je ich použitie priam žiaduce.

Predovšetkým vtedy, ak ide o starú murovanú stavbu. V takomto prípade sa odporúča obvodový plášť budovy zatepliť tepelnou izoláciou s nízkym difúznym odporom. Z tohto hľadiska je drevovlákno ideálnou voľbou, keďže hodnota faktora difúzneho odporu tepelnoizolačných dosiek na báze drevovlákna je μ = 5.

Vysokou hustotou a mernou tepelnou kapacitou je charakteristická drevovláknitá izolačná doska Steicoprotect vhodná na zhotovenie vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému. Jej hustota je približne 265 kg/m3 a merná tepelná kapacita 2 100 J/(kg . K), vďaka čomu je prechod tepla cez konštrukciu veľmi pomalý.

V praxi to znamená, že dlhší čas trvá, kým sa stavba ochladí alebo prehreje. To si vyžaduje menej časté kúrenie či chladenie v interiéri, takže dokážete ušetriť približne 1/3 energie. Ďalšou výhodou drevovláknitej izolačnej dosky Steicoprotect je špeciálna povrchová úpravu, ktorá vytvára ideálny podklad pod omietkové systémy.

Tab. Spotreba plynu na vykurovanie a ohrev vody v rodinnom dome zateplenom drevovláknom

ObdobiePlyn v m3
Začiatočný  stav plynomeraKonečný stav plynomeraSpotreba
január 20182006,32095,088,7
február 20182095,02197,5102,5*
marec 20182197,52288,591,0
apríl 20182288,52313,224,7
máj 20182313,22326,613,4
jún 20182326,62340,013,4
júl 20182340,02347,87,8
august 20182347,82359,912,1
september 20182359,92372,212,3
október 20182372,22386,414,2
november 20182386,42427,541,1
december 20182427,52513,686,1
rok 20182006,32513,6507,3
január 20192513,62606,592,9
február 20192606,52670,864,3
marec 20192670,82722,151,3
apríl 20192722,12748,926,8
máj 20192748,92771,122,2
jún 20192771,12782,611,5
júl 20192782,62792,610,0
august 20192792,62804,411,8
september 20192804,42816,011,6
október 20192816,02828,912,9
november 20192828,92871,042,1
december 20192871,02946,875,8
rok 20192513,62946,8433,2

Poznámka: Spotreba plynu na vykurovanie a ohrev vody v rodinnom dome. Obvodová stena: tvárnice Ytong s hrúbkou 300 mm, zateplenie: drevovláknitá izolácia s hrúbkou 140 mm, podkrovie: drevená konštrukcia so zateplením strechy a podlahy drevovláknitou izoláciou, obytná plocha: 146 m2, vykurovacia teplota: min. 23 °C, max. 24,2 °C. Vykuruje sa v každej miestnosti vrátane garáže a technickej miestnosti. Spotreba plynu na prípravu teplej vody je v priemere 12 m3/mesiac, resp. 144 m3/rok.

* Posledný týždeň mesiaca v znamení mrazov v noci do -13 °C.

Na zateplenie drevostavieb je vhodné použiť elastickú drevovláknitú tepelnú izoláciu Steicoflex, ktorá sa ukladá medzi trámy, resp. nosníky, a tuhú izolačnú dosku Steicospecial alebo Steicouniversal ukladanú z exteriéru v druhej vrstve, ktorá je určená na ochranu pred vetrom, vlhkosťou a hlukom a zároveň je odolná proti pôsobeniu atmosférických vplyvov. Na renováciu stien je určený systém zateplenia Steicospecial a na vnútornú izoláciu alebo izoláciu priečok všestranná izolácia Steicoprotect.

Pri kombinácii dosiek Steicoflex s hrúbkou 200 mm a Steicoprotect s hrúbkou 100 mm možno dosiahnuť U = 0,13 W/(m2 . K) a fázový posun až 16 hodín. S tvrdými drevovláknitými doskami zároveň bez problémov zhotovíte napr. aj zavesenú zozadu odvetranú fasádu.

Úspešná v boji proti riasam

Vďaka vyššej akumulácii tepla je drevovláknitá doska schopná aktívne pôsobiť proti tvorbe a rastu rias na obvodovom plášti budovy. Obvodový plášť zateplený drevovláknitou izoláciou sa ochladzuje pomalšie, takže vzdušná vlhkosť na ňom nekondenzuje. Zároveň drevovlákno dokáže regulovať vlhkosť bez toho, aby sa výrazne znížili jeho tepelnoizolačné vlastnosti.

Jednoduchá a rýchla aplikácia

Aplikácia drevovláknitých tepelnoizolačných dosiek je porovnateľná s technologickým postupom zateplenia minerálnou vlnou. Pri variante izolačných dosiek s perom a drážkou je potrebné zasunúť pero do drážky. Dosky sa potom kladú rovnako ako pri minerálnej vlne so vzájomným presahom zospodu nahor. Na kotvenie tepelnoizolačných dosiek sa používajú kotvy s oceľovým alebo plastovým tŕňom. Podmienkou je, aby boli určené na kotvenie tepelnej izolácie s vyššou hustotou (priemerne 240 kg/m3).

Homogénny povrch tuhých drevovláknitých dosiek a ich špeciálna povrchová úprava mäkkej izolačnej dosky výrazne zjednodušujú aplikáciu fasádneho systému. Aby sa zachovala difúzna otvorenosť konštrukcie, je dôležité na povrch tepelnoizolačných dosiek aplikovať finálne úpravy (penetračný náter, jadrová omietka a finálne vrstvy – tenkovrstvová omietka lebo náter) s nízkym difúznym odporom.

Štruktúra vrstiev vonkajšej steny drevostavby s nosníkmi Steicowall alebo Steicojoist drevená rámová konštrukcia bez doskového materiálu/s doskovým materiálom z exteriéru
Štruktúra vrstiev vonkajšej steny drevostavby s nosníkmi Steicowall alebo Steicojoist drevená rámová konštrukcia bez doskového materiálu/s doskovým materiálom z exteriéru |
Skladba vrstiev
1 drevovláknitá izolačná doska
STEICOprotect M/H alebo STEICOprotect M dry/H dry
upevnenie
široká spona alebo skrutkovacia kotva ejotherm STR H
2 armovacia malta
STEICOsecure Base
armovacia tkanina
STEICOsecure Mesh F / G
3 medzináter (voliteľný)
flexibilná izolačná stierka (oblasť sokla)
STEICOsecure Base Guard
penetrácia
STEICOsecure Base Coat
4 vrchný náter
STEICOsecure Render S (K/R) nebo
STEICOsecure Render M (K/R/MP)
5 fasádny náter
STEICOsecure Silco alebo STEICOsecure Color
Štruktúra vrstiev na vonkajších stenách drevostavieb z masívnych drevených panelov priama montáž drevovláknitých izolačných dosiek.
Štruktúra vrstiev na vonkajších stenách drevostavieb z masívnych drevených panelov priama montáž drevovláknitých izolačných dosiek. |
Skladba vrstiev
1 drevovláknitá izolačná doska
STEICOprotect M/H alebo STEICOprotect M dry/H dry
upevnenie
široká spona alebo skrutkovacia kotva ejotherm STR H
2 armovacia malta
STEICOsecure Base
armovacia tkanina
STEICOsecure Mesh F/G
3 medzináter (voliteľný)
Flexibilná izolačná stierka (oblasť sokla)
STEICOsecure Base Guard
4 penetrácia
STEICOsecure Base Coat
5 vrchný náter
STEICOsecure Render S (K/R) alebo STEICOsecure Render M (K/R/MP)
6 fasádny náter
STEICOsecure Silco alebo STEICOsecure Color
truktúra vrstiev na vonkajších stenách z minerálnych materiálov s dodatočnou drevenou rámovou konštrukciou
Štruktúra vrstiev na vonkajších stenách z minerálnych materiálov s dodatočnou drevenou rámovou konštrukciou |
Skladba vrstiev
1 drevovláknitá izolačná doska
STEICOprotect M/H alebo STEICOprotect M dry/H dry
upevnenie
široká spona alebo skrutkovacia kotva ejotherm STR H
2 armovacia malta
STEICOsecure Base
armovacia tkanina
STEICOsecure Mesh F/G
3 medzináter (voliteľný)
flexibilná izolačná stierka (oblasť sokla)
STEICOsecure Base Guard
penetrácia
STEICOsecure Base Coat
4 vrchný náter
STEICOsecure Render S (K/R) alebo STEICOsecure Render M (K/R/MP)
5 fasádny náter
STEICOsecure Silco alebo STEICOsecure Color
 TEXT + FOTO: reklamný text JAF HOLZ Slovakia, s. r. o., www.jafholz.sk

Komentáre