image 76607 25 v2
Galéria(9)

Zateplenie stien z vnútornej strany

Partneri sekcie:

V praxi sa možno vo väčšine prípadov stretnúť so zatepľovaním z exteriérovej strany. Zateplenie z interiéru je skôr výnimkou. Takýto postup je však nevyhnutné zvoliť napríklad v prípade požiadavky na zachovanie vzhľadu fasády pri rekonštrukcii budovy. Jednou z vhodných alternatív sú tepelnoizolačné dosky na báze rezolovej peny, ktoré možno použiť nielen na zateplenie stien, ale aj stropov.

01 Kingspan 3395
02 Kingspan 3398
03 Kingspan 04 3401
04 Kingspan 06 3407
05 Kingspan 11 3606
06 Kingspan 08 3430
07 Kingspan 09 3431
08 Kingspan 10 3436

Požiadavky na podklad

Ak sa na podklade objavia plesne, je potrebné použiť vhodný roztok a dôkladne odstrániť všetky formy poškodenia ešte pred aplikáciou izolačných dosiek. Zároveň by sa mali odstrániť všetky existujúce úpravy stien, soklové lišty, obrazové lišty, garniže, rímsy a parapety. Murovaný podklad by mal byť neprerušovaný, nie sú prípustné žiadne medzery ani trhliny. Medzery a trhliny sa musia vytmeliť. Medzery nie sú prípustné ani okolo stavebných otvorov a priestupov. Drobivé či znečistené povrchy a povrchy s extrémne vysokou alebo nízkou pórovitosťou treba upraviť chemickými prostriedkami alebo rozpúšťadlami vhodnými na odstránenie znečistenia. Prípadne sa drobivý materiál odstráni kefovaním.

Podklad by mal byť čistý, suchý a bez uvoľnených častí. Potrebné je odstrániť aj prach, aby doska dostatočne priľnula. Betónové povrchy by mali byť bez odstávajúcej výstuže a vystupujúcich zvyškov betónu v miestach styku debnenia. Ak sa podklad ošetroval náterom proti prenikajúcej vlhkosti, vzlínajúcej vlhkosti a plesniam, môžu sa dosky aplikovať až po jeho zaschnutí. Ak sa na zateplené steny budú vešať vykurovacie telesá, kuchynské skrinky a podobne, na ich ukotvenie sa treba pripraviť ešte pred aplikáciou dosiek (dosky nemajú potrebné konštrukčné vlastnosti).

Rozmeranie

Pri aplikácii je dôležité určiť najvyšší bod podkladu. Vodiace čiary by sa mali vyznačiť na podlahe a na strope v miestach, kde sa bude nachádzať predná hrana izolačných dosiek. Vzdialenosť čiary od steny sa vypočíta tak, že sa spočíta hrúbka izolácie a minimálna hrúbka lepidla (10 mm). Táto vzdialenosť sa odmeria od najvyššieho bodu podkladu a vyznačí krátkou čiarou. Olovnicou alebo laserovým meradlom sa skontroluje, či je čiara na podlahe a na strope v rovnakej vzdialenosti od podkladu, až potom sa vyznačí dlhá čiara po celej dĺžke izolovanej steny. Miesta, kde sa budú jednotlivé dosky dotýkať, sa označia vertikálnymi čiarami vo vzájomnej vzdialenosti 1 200 mm. Následne sa vyznačí poloha dverí a okien. Rozvrhnutie dosiek treba plánovať dopredu. Všetky detaily je potrebné vyhotoviť dôkladne, aby sa mohla realizovať následná povrchová úprava.

01 | Úprava rozmeru dosky
Izolačná doska sa ručnou pílou s jemnými zubami alebo cirkulárkou nareže na požadovaný rozmer. Úprava rozmerov dosiek by mala byť čo najpresnejšia a rovná, aby sa zabezpečila súvislá tepelnoizolačná vrstva.

02 | Nanášanie lepidla
Lepidlo sa nanesie pomocou aplikačnej pištole minimálne 25 mm od vertikálnej vodiacej čiary, aby nezatieklo do škáry medzi doskami. Na každú dosku s rozmerom 1 200 × 2 600 mm sa nanesie minimálne 18 terčov lepidla. Naraz možno lepiť iba jeden panel.

03 | Kladenie dosiek
Dosky sa začínajú klásť od okna, dverí alebo rohu miestnosti. Kladú sa natesno vedľa seba s maximálnou medzerou 3 mm. Medzery väčšie ako 3 mm sa musia pred aplikáciou lepiacej pásky vyplniť (zvyčajne sadrou).

04 | Rovinnosť dosiek
Pomocou uholníka sa dosky zarovnajú do požadovanej polohy, aby sedeli s vodiacimi čiarami vyznačenými na podlahe a strope. Vodováhou sa zistí, či sú panely v rovine a zvislé. Ak sa použili podpery, mali by ostať na mieste, až kým lepidlo nezaschne.

05 | Kotvenie dosiek
Po zaschnutí lepidla sa dosky približne v polovici výšky ukotvia pomocou min. dvoch zatĺkacích skrutiek (pozinkované oceľové klince s rozšíreným plastovým puzdrom). Zatĺkacie skrutky je potrebné umiestniť 15 mm od okraja každej dosky. Skrutky musia byť ukotvené do plných tehál, tvaroviek alebo betónového múra a min. v hĺbke 25 mm.

06 | Rozvody a inštalácie
Zariadenia umiestnené na stene, ako sú napríklad elektrické zásuvky, treba inštalovať tak, aby potrebná prídavná hrúbka bola zahrnutá do celkovej hrúbky steny.

07 | Prelepenie stykov dosiek
Miesta styku dosiek so stropom, podlahou a inou doskou, ako aj v rohoch sa prelepia lepiacou páskou, ktorá pomôže udržať celistvosť izolácie. Lepiaca páska sa použije aj na prelepenie miest, kde sa očakáva väčšie namáhanie izolačných dosiek.

08 | Pretmelenie spojov
Spoje dosiek prelepené samolepiacou výstužnou páskou sa pretmelia. Po zaschnutí prvej vrstvy tmelu sa škáry prestierkujú, tmel sa roztiahne do šírky a uhladí dostratena. Po zaschnutí tmelu sa vykoná povrchová úprava napríklad škárovacím (práškovým) tmelom.

09 | Vyplnenie medzery pri podlahe
Medzera medzi podlahou a izolačnými doskami sa pod vrstvou tepelnej izolácie vyplní expandujúcou tepelnoizolačnou penou a pod vrstvou sadrokartónovej dosky flexibilným akrylátovým tmelom na báze vody.

Info o materiáli:

 • Izolačná doska na báze rezolovej peny s povrchovou úpravou na báze sklenenej tkaniny na jednej strane a s uzatvorenou izolačnou hliníkovou fóliou na druhej strane, na ktorej je celoplošne nalepená sadrokartónová doska s hrúbkou 12,5 mm
 • Na vnútorné zateplenie stien a stropov
 • Trieda reakcie na oheň: B-s1, d0, ­koeficient tepelnej vodivosti λD = 0,020 (W/m . K)

Čo budete potrebovať

 • Izolačná doska Kooltherm K17, rozmery: 1 200 × 2 600 mm, hrúbka: 50 až 120 mm, m2    od 29,80 €
 • Lepidlo na tepelnoizolačné dosky
 • Natĺkacie skrutky
 • Výstužná lepiaca páska
 • Tmel na pretmelenie výstužnej pásky
 • Škárovací tmel
 • Tepelnoizolačná expanzná pena
 • Akrylátový tmel
 • Náradie a pomôcky: ručná píla, orezávač, vŕtačka na murivo, akumulátorový skrutkovač, pravítko, uholník, meter, krieda/ceruzka, laserový zameriavač, olovnica, aplikačná pištoľ, oceľové hladidlo, murárska lyžica, plastová nádoba

Pozor! Lepiace terče

Lepiace terče na murovanom podklade by mali byť dlhé približne 250 mm a hrubé 10 až 25 mm; vertikálna vzdialenosť medzi jednotlivými terčmi by mala byť približne 300 mm, aby bolo možné vyrovnať nerovnosti izolovaného povrchu a vytvoriť dostatočne adhézne prostredie na prípadné vyrovnanie už nalepených izolačných panelov.

Rozvrhnutie dosiek

Rozvrhnutie dosiek je potrebné plánovať dopredu a zároveň treba mať na pamäti, že inštalácia izolačných dosiek vyžaduje dôkladné vyhotovenie detailov tak, aby sa mohla následne realizovať riadna povrchová úprava. Predovšetkým v kúpeľni alebo v kuchyni by sa malo pred inštaláciou systému obzvlášť dbať na umiestnenie rozvodov.

tip: Kladenie dosiek

Izolačné dosky sa odporúča klásť tak, aby sa nedotýkali podkladu. Pred aplikáciou by mali byť celý čas zabalené.

TEXT + FOTO: Kingspan Insulation

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.