Veľkoformátové novinky v praxi

veľkoformátové prvky od spoločnosti Xella

Spoločnosť Xella prednedávnom uviedla na trh tri novinky na veľkoformátovú výstavbu, ktoré sľubujú úsporu času a najmä ľudských zdrojov na stavbe.

Pre developerov a stavebné firmy to však prináša rad otázok – najmä aké náročné je uvedenie týchto technológií do praxe. V zahraničí je murovanie s týmito prvkami už bežné a narastajú aj skúsenosti v našom prostredí. Tie vám priblíži manažérka, ktorá je s firmami, ktoré sa rozhodli pre túto výstavbu, v dennom kontakte, a preto pozná ich potreby. Svoje skúsenosti navyše opiera o poznatky zo zahraničia – prax v Xelle zbierala na realizáciách v Holandsku, Dánsku, Poľsku a Nemecku.

Lucie Šnajdrová Manažérka veľkoformátovej výstavby Xella CZ s.r.o. a Xella Slovensko s.r.o.
Lucie Šnajdrová Manažérka veľkoformátovej výstavby Xella CZ s.r.o. a Xella Slovensko s.r.o. |

Aké materiálové vlastnosti môžu zákazníci očakávať od veľkoformátových prvkov?
V prípade Silky Tempo je materiál totožný s materiálom menších vápenno- pieskových formátov, ktoré už ako produkt dobre poznáme. Lisujú sa v rovnakom zložení, len v inej veľkosti. Ráta sa, samozrejme, s kombináciami oboch prvkov – malý formát je priamy doplnok v zložení steny.

Rovnako ako Ytong Jumbo sa „krája“ na väčšie bloky z rovnakého materiálu – hmoty Ytong univerzál a Statik, ktoré zákazníci pod týmto názvom dobre poznajú. Panelové priečky sú z pórobetónu, ktorého objemová hmotnosť a pevnosť je podobná prekladom. Ide o armovaný výrobok, takže je o niečo hutnejší než bežná priečková tvárnica. Postačuje teda šírka 75 mm a 100 mm.

Jediná Silka sa vyrába v zahraničí, ostatné produkty vyrábajú závody u nás – tieto materiály dobre poznáme a máme s nimi skúsenosti. Na výslednej kvalite je to poznať.

Môžete predstaviť, aké vlastnosti a výhody má použitie veľkoformátov v praxi?
Predovšetkým riešia neustály tlak na rýchlosť a súčasne kvalitu výstavby pri nedostatku pracovných síl. Ušetria pracovné sily na stavbe a celkovo sa o niečo zjednodušia procesy. Použitie veľkoformátov však prispeje aj k celkovej kvalite zhotovenia stavby – čím menej stavebných krokov sa vykonáva, tým viac sa eliminuje riziko chýb. K jednoduchej realizácii v prípade vápenno-pieskovej Silky Tempo prispievajú plány kladenia, podľa ktorých sa materiál dodáva.

Kde zákazníci tieto prvky kúpia a aké náročné je zvládnutie novej technológie?
Distribučný kanál je stále rovnaký – materiál sa objedná v stavebninách. V prípade vápenno-pieskových produktov sa navyše u nás ako výrobcu spracovávajú plány kladenia, ktoré sú nutnou súčasťou prípravy stavby. Samotné murovanie je jednoduché – v prípade Jumba aj Tempa v podstate ide o klasické murovanie.

Samotná práca s minižeriavom je intuitívna a zaškolenie prebieha tak, že prídu naši technici a vyškolia personál. Táto inštruktáž je veľmi krátka, človek s bežnou praxou v stavebníctve to zvládne za pár hodín. V prípade panelov je distribúcia rovnaká, ale vyrábajú sa u nás priamo na zákazku.

Murovanie panelov je tiež technologicky odlišné – školenie firiem je o niečo dlhšie a je potrebné objednať si ho. Práca s panelmi tak má význam predovšetkým pre firmy, ktoré čaká rozsiahla výstavba. No zvládnutie tejto technológie im ponúka podstatnú konkurenčnú výhodu, navyše takto vyškolené firmy odporúčame ako realizátorov.

montáž veľkoformátových tvárnic od spoločnosti XELLA

Pre ktorý typ stavby odporúčate riešenie v podobe veľkoformátových prvkov?
Určite je na mieste odporučiť ich pre projekty bytových domov akéhokoľvek charakteru. Naše materiály sa tu dajú veľmi dobre kombinovať – napríklad na nižších poschodiach sa použije Silka Tempo, pretože má náležitú únosnosť – ako betón.

Ďalšie poschodia sa následne realizujú z Ytongu Jumbo kvôli subtílnejšiemu zatepleniu. Posledné poschodie, kde bývajú rôzne terasy a ďalšie prvky, je možné postaviť aj z klasickej Lambdy YQ, ktorá nevyžaduje zateplenie. Silka je tiež ideálna ako riešenie medzibytových a akustických stien. Táto kombinácia materiálov je pre bytové domy veľmi ekonomické a jednoducho realizovateľné riešenie. Všetko sa realizuje s pomocou rovnakého princípu murovania.

Ďalšou typickou zákazkou sú radové domy, kde vďaka prvkom Ytong Jumbo výstavba rýchlo rastie. Dá sa tiež veľmi dobre kombinovať s Lambdou YQ – Jumbo sa použije na bočné steny a čelné, kde sa riešia stavebné otvory, sa jednoducho vymurujú z klasických tvárnic Ytong Lambda YQ. Tie sa navyše ani nemusia zatepľovať.

veľkoformátové tvárnice od spoločnosti Xella

Panely sa uplatnia aj v prípade monolitických stavieb, napríklad bytových domov a administratívnych budov. Jumbo sa tiež využíva pri továrenských skladoch, kde je rýchlosť výstavby často veľmi žiadaná. Keďže je každá stavba iná a potrebuje individuálny prístup, tieto príklady sú ilustračné.

Naši technickí poradcovia sú veľmi skúsení a k návrhu riešenia každého projektu pristupujeme v spolupráci s naším statikom a technickým oddelením.

Rozhovor s Ing. Luciou Šnajdrovou, manažérkou veľkoformátovej výstavby Xella CZ s.r.o. a Xella Slovensko s.r.o.
ytong.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o.