Partner sekcie:
  • Stavmat

Výstavba nového bazéna v kúpeľoch Rajecké Teplice

vystavba noveho bazena v kupeloch rajecke teplice

Kúpele Rajecké Teplice sú už na mape z roku 1376 označené ako Thermae. Profesor Cranz vo svojej balneografii podrobne popisuje stav kúpeľov v 17. storočí. Už vtedy boli pre hostí k dispozícii tri bazénové kúpele. Ku komplexnému rozvoju kúpeľníctva dochádza v 19. storočí, keď sa kúpele stali obľúbeným letoviskom šľachty a vysokej aristokracie. Začiatkom 20. storočia sa vybudovali nové liečebné komplexy a neskôr kúpalisko s termálnou vodou.

Povrchy betónov budúcich bazénov sa po hrubej betonáži upravili rýchlotuhnúcimi cementovými potermi s použitím rýchlo tuhnúceho cementu. Investor volil osvedčenú povrchovú úpravu bazénov – sklené mozaiky

Termálne pramene kúpeľov v rajeckých Tepliciach sa využívajú na liečenie zápalových aj degeneratívnych chorôb pohybového ústrojenstva, kĺbov, chrbtice, nervových chorôb a chorôb z povolania. Po roku 1996 prešli kúpele rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá ich radikálne zmenila. V roku 2011 začala výstavba nového bazéna.

Centrom kúpeľov kúpeľný dom Aphrodite riešený v antickom štýle. Jeho súčasťou je „vodný svet“ (2 termálne bazény: plavecký (29 °C) a relaxačný (38 °C) na liečbu, rehabilitáciu a kondičnú regeneráciu) a „saunový svet“. K dispozicii je aj bazén na plávanie, aqua aerobik či skupinový telocvik. Do komplexu Aphrodite pribudli dva vonkajšie bazény s termálnou vodou, do ktorých sa dostanete výplavom z vnútorného areálu. Sedací kruhový bazén s antickým altánkom má vodné masážne dýzy. Druhý bazén je plavecký s dĺžkou 25 m. Dominantou vonkajších bazénov sú mramorom obložené stĺpy.

Nový obklad bazénov
Povrchy betónov budúcich bazénov sa po hrubej betonáži upravili rýchlotuhnúcimi cementovými potermi s použitím rýchlo tuhnúceho cementu PCI Novoment® Z3. Podklady s použitím rýchlo tuhnúceho cementu možno obkladať po technologickej prestávke v trvaní tri dni. Potery sa aplikovali do spojovacieho mostíka PCI Repahaft® systémom čerstvý do čerstvého.

Na hydroizoláciu dna a stien bazénov sa použil hydroizolačný systém PCI Seccoral® 2K. Ide o dvojzložkovú cementovú, hydroizolačnú stierku so schopnosťou preklenúť trhliny, ktorá sa aplikuje v minimálnej hrúbke suchej vrstvy 2,5 mm. Súčasťou systému je aj špeciálna pružná tesniaca páska, ktorá sa nalepuje na miesto spoja steny s podlahou a steny so stenou. Na utesnenie podlahových odtokov a napúšťacích dýz sa použili tesniace manžety PCI Pecitape® s rozmermi 10 × 10 a 42,5 × 42,5.

Investor volil osvedčenú povrchovú úpravu bazénov – sklené mozaiky. Na ich lepenie sa použilo špeciálne flexibilné lepidlo na báze nanotechnológie PCI Nanolight® White s prísadou PCI Lastoflex®. Biela farba lepidla neskresľuje farebnosť a priehľadnosť sklených mozaík.

Dominantné stĺpy vonkajších bazénov a altánok sú obložené mramorom. Vzhľadom na extrémnu citlivosť mramorov na bežné cementové lepidlá sa obkladový mramor lepil špeciálnymi lepidlami, ktoré sú určené na prírodný kameň. Na strednovrstvové lepenie sa použila flexibilná lepiaca malta PCI Carrament® White a na tenkovrstvové lepenie sa použil flexibilný lepiaci materiál PCI Carraflex® White.

Posledný detail – škára
Obklady a dlažby sú vyškárované špeciálnym flexibilným epoxidovým materiálom PCI Durapox® NT, odolným proti pôsobeniu agresívnych čističov a termálnej vody. Na elastické vyplnenie rohových škár sa použil silikónový tesniaci materiál určený do bazénov PCI Silcoferm® VE.


Aplikácia mozaiky na vstupné schodisko do bazéna. Na lepenie sa použilo špeciálne flexibilné lepidlo na báze nanotechnológie.


Ukladanie mozaiky do flexibilného lepidla na zvislé steny bazéna


Dokončená mozaika


Na utesnenie podlahových odtokov a napúšťacích dýz sa použili tesniace manžety s rozmermi 10 × 10 a 42,5 × 42,5.


V pozadí vidieť stĺpy, ktoré architektonicky dotvárajú antický vzhľad kúpeľňového domu Aphrodite.


Dominantné stĺpy vonkajších bazénov a altánok sú obložené mramorom.


Vzhľadom na extrémnu citlivosť mramorov na bežné cementové lepidlá sa obkladový mramor lepil špeciálnymi lepidlami.

TEXT: Pavol Gašinec, produktový manažér BASF Slovensko spol. s r. o., divízia Stavebné hmoty
FOTO: BASF Slovensko

Komentáre