Partneri sekcie:

Stavebný systém DURISOL – rozumná alternatíva pre nízkoenergetické domy

stavebny system durisol rozumna alternativa pre nizkoenergeticke domy

Pri nízkoenergetických stavbách je optimálnym variantom stavebný systém DURISOL. Jeho výnimočné vlastnosti vyplývajú z jeho zloženia. Základnou surovinou na jeho výrobu je prirodzene obnoviteľný zdroj – drevná štiepka (až 90 % objemu), ku ktorej sa pridáva cement, voda a ďalšie mineralizačné komponenty.

tvarovky Durisol, hruba stavba, nizkoenergeticky domBudovy z Durisolu sa dajú stavať veľmi rýchlo. Pri stavbách s jednoduchými pôdorysnými tvarmi možno za deň zhotoviť jedno celé podlažie. Tvarovky sa na seba ukladajú nasucho, pričom výplňový betón ich dômyselne previaže a zároveň zaručí výbornú statiku celej konštrukcie. Ani pri viacpodlažných stavbách nie je potrebný skelet, čo stavebníkovi výrazne zlacňuje stavbu. Obvodové tvarovky s hrúbkou 37,5 cm s už integrovanou tepelnou izoláciou – polystyrénom Neopor – dosahujú hodnotu tepelného odporu neomietnutého muriva R = 4,38 m2 . K/W.

Keďže tvarovky Durisol sú nenasiakavé, zachovávajú si nemennú hodnotu tepelného odporu aj pri zvýšenej vlhkosti v okolí konštrukcie. Pórovitosť povrchu tvaroviek zaručuje vysokú pohltivosť hluku a výplňový betón zabezpečuje okrem funkcie akumulácie tepla aj dobrú nepriezvučnosť stien z durisolových tvaroviek. 

tvarovky Durisol, hruba stavba, nizkoenergeticky domKompletný sortiment ekologických tvaroviek Durisol zahŕňa okrem základných tvaroviek aj univerzálne tvarovky, z ktorých ľahko vyhotovíte ostenia, nárožia či preklady. Novinkou v sortimente tvaroviek sú akustické tvarovky s pridaním piesku, ktoré sú určené predovšetkým na medzibytové nosné a nenosné steny. Piesok zvyšuje ich celkovú objemovú hmotnosť, čím je zaručená aj ich vyššia nepriezvučnosť.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou Durisolu je schopnosť difúzie vodných pár. Táto vlastnosť nám zabezpečí optimálnu zdravú vnútornú klímu bez rizika vzniku plesní v konštrukcií steny.

Durisolové tvarovky sa vyznačujú okrem spomínaných vlastností aj vysokou požiarnou odolnosťou, jednoduchou a rýchlou realizáciou a v neposlednom rade sú cenovo veľmi výhodné.

Výhody stavebného systému Durisol:

  • PRÍRODNÝ
  • HREJIVÝ
  • VARIABILNÝ
  • HOSPODÁRNY 
  • JEDNODUCHÝ
  • PRÍJEMNÝ

V súčasnosti ľudia pristupujú k otázke ekológie a ochrany životného prostredia s oveľa väčším dôrazom. Vzhľadom na takmer bezodpadovú technológiu pri výrobe štiepkocementových tvaroviek nezaťažuje životného prostredia. Štiepkové tvarovky prispievajú k ochrane životného prostredia, ktoré je základom zdravého bývania.

Všetky nepriaznivé vplyvy, ktoré znečisťujú životné prostredie, ako aj zvyšovanie hluku negatívne vplývajú na zdravie ľudí, preto je najlepší stavebný systém Durisol – najzdravšie bývanie.

–>–>

KategórieTehly, tvárnice