Partneri sekcie:

Problematické detaily hrubej stavby 7: Preklady pre tieniacu techniku

zaluzie
Zdroj: Shutterstock

Problematiku správneho uloženia prekladu sme prebrali už v minulom diele „problematických detailov", jeden špecifický preklad sme však vynechali – roletovú skrinku a skrinku na žalúzie, teda preklady, ktoré vlastne nie sú preklady v pravom slova zmysle.

Roletové a žalúziové skrinky sa v súčasnosti dostávajú „do módy“, pretože celý rad meraní a skúšok jednoznačne dokazuje, že vonkajšie žalúzie a rolety efektívnejšie udržujú teplo a zimu v exteriéri, a tým pomáhajú vytvoriť príjemnejšie vnútorné prostredie.

A okrem iného poskytujú samozrejmú komplikáciu pre prípadných zlodejov, ktorým sťažujú prístup do objektu. Ale prejdime rovno k radám, ako tieto „kastlíky“ uložiť.

Chyby pred stavbou

Pokiaľ sú v objekte naplánované rolety a žalúzie, treba na uloženie ich skriniek myslieť už vo fáze projektu. Samozrejme, je možné schránku montovať už aj na hotový objekt. Ale ak hovoríme o novostavbe, je jednoznačne lepšie túto možnosť zohľadniť skôr, než nad okná necháme namontovať krabice, ktoré budú tieniť a brániť prenikaniu prirodzeného denného svetla do interiéru.

Roletové/žalúziové kastlíky totiž možno plne schovať v preklade – a to ani nemusíme samotnú roletu/žalúziu umiestniť ihneď v rámci hrubej stavby. Namontovať ju môžeme kedykoľvek počas životnosti objektu a roletového/žalúziového prekladu.

V tejto fáze je takisto potrebné už premyslieť, aký typ tieniacej techniky bude v kastlíku umiestnený. Ak to ešte nevieme, nie je to, samozrejme, obrovský problém, ale rozhodne to uľahčí veľa možných komplikácií. Nie každá žalúzia a nie každá roleta totiž pasuje do každého kastlíka.

To najhoršie, čo sa môže pri plánovaní stavby stať, je, že bude potrebné vybrať inú roletu či žalúziu, než s akou sme rátali; aby sme mali širšie možnosti výberu a mohli sme zohľadniť aj estetiku objektu, je vhodnejšie vybrať konkrétny výrobok vopred. Nie je potrebné ho montovať, ale je dobré ho vybrať.

Výber tieniacej techniky nám uľahčia tabuľky konkrétnych výrobcov roliet a žalúzií, ktoré by mali jednoznačne udávať výšku v zloženom/zrolovanom stave – teda výšku všetkého, čo bude v kastlíku skryté. A ak je táto hodnota väčšia ako vnútorný rozmer nášho kastlíka, musíme výber prispôsobiť.

Chyby pri ukladaní

Pre samotné uloženie platí viac-menej to isté, čo v prípade samotných prekladov. Kastlík musíme uložiť so správnou orientáciou (keby sme ho pri ukladaní zle orientovali, znemožnili by sme ukladanie roliet/žalúzií). V tejto fáze by sme mali tiež vedieť, či bude tieniaci prvok ovládaný ručne či na elektrický pohon, a či toto ovládanie bude vpravo, či vľavo od okenného otvoru.

Prvok ukladáme na výškovo vyrovnané murivo podľa odporúčania výrobcu. Toto je pomerne problematická časť, ktorej postup nemožno popísať všeobecne – na trhu je niekoľko výrobcov roletových/žalúziových skriniek a každý z nich preferuje trochu iný spôsob samotného uloženia na vyrovnané murivo.

A to dokonca aj vtedy, keby sme sa snažili zovšeobecniť odporúčaný presah kastlíka. Ten sa totiž môže pohybovať od odporúčaného minima 125 mm alebo 200 mm až po 250 mm.

Rovnako ako pri preklade však môžeme iba zdôrazniť, že aj roletový/žalúziový preklad by mal ležať na rade tehál, ktorá je v mieste zamýšľaného otvoru ukončená celou tehlou či polovičnou tehlou. Ak je táto polovica vyrobená priamo na stavbe a nepochádza zo sortimentu výrobcu, umiestnime ju tak, aby strana rezu smerovala do muriva a nie do otvoru.

A ak výrobca na uloženie svojho prekladu vyžaduje uloženie do malty, malo by ísť o poctivé a kvalitné maltové lôžko po celej dĺžke uloženia kastlíka. Vhodné môže byť aj použitie malty o triedu vyššej pevnosti, než aká je použitá na zvyšok stavby.

Redakcia