Partneri sekcie:

Problematické detaily hrubej stavby 6: Vyhotovenie prekladov

preklad
Zdroj: Shutterstock

Preklad by mal byť vždy vybraný na základe statického posudku, aby vyhovel danému otvoru, jeho rozmeru a plánovanému zaťaženiu.

Preklady v rámci stavby rozdeľujeme na vnútorné a vonkajšie, zo statického hľadiska potom nosné a nenosné – nosné preklady sú, samozrejme, nosné samy o sebe, nenosné sa nosnými stávajú až po vymurovaní radu tehál nad nimi. Ďalej je nutné odlíšiť preklady umožňujúce následnú montáž roliet a žalúzií, tzv. schránky, pre tie totiž platí úplne iné pravidlá (ale o tom v inom diele témy o problematických detailoch).

Aké chyby sa objavujú?

Chyba, ktorá sa objavuje všeobecne pri všetkých typoch prekladov, je nedostatočná vrstva malty pod prekladom – takže už samotné uloženie prekladu nad otvor je nevyhovujúce. Táto vrstva malty by mala byť vysoká podľa odporúčania výrobcu, všeobecne sa udáva cca 10 mm.

Horná hrana prekladu by však nikdy nemala presahovať okolité murivo. Výška tejto vrstvy malty je veľmi často podceňovaná a preklad ukladaný prakticky tzv. nasucho, čo môže ovplyvniť statické vlastnosti prekladu či, v extrémnych prípadoch, poškodiť iné prvky hrubej stavby v okolí prekladu.

Druhá, veľmi častá chyba, sa objavuje čisto u nenosných prekladov. Pri murovaní nad nenosnými prekladmi v systéme pero – drážka je nutné premaltovať zvislé škáry, aby sa správne prerozdelilo zaťaženie nad okenným otvorom.

Tretia chyba, ktorá sa na stavbách tiež objavuje, je nesprávna orientácia prekladu. Preklad má vždy špecificky uloženú výstuž, jeho orientácia (označená šípkami či slovne) pri ukladaní preto nie je náhodná – len správne orientovaný preklad bude spoľahlivo roznášať zaťaženie. Pri nesprávnej orientácii sa môže začať drviť materiál a môžu sa poškodiť prvky v okolí prekladu.

Ako správne osadiť preklad?

Preklad by mal byť vždy vybraný na základe statického posudku, aby vyhovel danému otvoru, jeho rozmeru a plánovanému zaťaženiu. Na podklade treba vyznačiť umiestnenie uloženia prekladu. Minimálna dĺžka uloženia sa odvíja od typu zvoleného prekladu, jeho šírky a materiálu – kedysi sa za základnú dĺžku považovalo 125 mm, ale táto hodnota už neplatí univerzálne. Platí, že čím je preklad širší, tým dlhší je aj odporúčaný presah.

Pred usadzovaním prekladu na chystaný otvor je vždy potrebné pomocou vodováhy skontrolovať, či je ložná plocha v rovine. Prípadné nerovnosti zbrúsime. Na pripravenú ložnú plochu zbavenú nečistôt sa murárskou lyžicou so zubom (cca 5 mm) nanesie murovacia malta.

Malta sa nanáša na zvislú i vodorovnú plochu v mieste, kde preklad zamýšľame – na tvárnicu alebo tehlu, pod preklad i vedľa prekladu. Z tohto dôvodu je vhodné v blízkosti ostení používať vždy iba celé alebo polovičné tehly, nie odrezky. Výsledná ložná škára by mala byť rovnakej hrúbky ako okolité murivo.

Pri ukladaní dbáme na správnu polohu prekladu – preklad vždy ukladáme podľa odporúčania výrobcu (t. j. podľa vyznačených šípok či popisov). Vodováhou skontrolujeme jeho rovinnosť a stabilizujeme ho poklepom gumovou paličkou.

Presné pravidlá uloženia konkrétneho typu prekladu vždy určuje výrobca.

Redakcia