Galéria(6)

Veľký prehľad materiálov na protiradónovú ochranu stavby

Partneri sekcie:

Jedným z vhodných riešení na ochranu stavby proti radónu sú bitúmenové stierky alebo nátery. Radón sa ako rádioaktívny plyn uvoľňuje z pôdy a preniká cez základovú konštrukciu alebo konštrukcie spodnej stavby do interiéru stavby. Väčšiemu riziku sú vystavené podpivničené stavby.

Pre nedostatočné vetranie sa radón v týchto priestoroch hromadí, čo znamená zvýšené riziko pre osoby, ktoré sa tu zdržujú. Bitúmenové stierky alebo nátery okrem izolácie proti presakujúcej alebo tlakovej vode vytvárajú zároveň aj protiradónovú bariéru.

Na protiradónovú ochranu sú vhodné aj fólie na báze mäkčeného PVC, ktorých základnou vlastnosťou je dostatočne vysoký koeficient difúzie radónu. Ich výhodou je tvárnosť, ktorá umožňuje spoľahlivú izoláciu jednoduchých, ako aj náročnejších detailov, akými sú napr. priestupy potrubí, výstuže, kúty nárožia atď.

Ďalším vhodným materiálom sú niektoré druhy asfaltovaných pásov z SBS modifikovaného asfaltu alebo oxidované asfaltované pásy. Asfaltované pásy možno celoplošne nataviť na podklad, čím sa vylučuje existencia vzduchovej medzery medzi izoláciou a stavebnou konštrukciou, ktorou by sa mohol radón šíriť.

Protiradónová ochrana:

Plastimul 2K Super

Vlastnosti
Dvojzložková rýchloschnúca vysoko­flexibilná bitúmenová izolačná emulzia bez obsahu rozpúšťadiel zložená z polystyrénových guľôčok a so zníženým zmrašťovaním. Určená na izoláciu horizontálnych a vertikálnych betónových konštrukcií a tehlového muriva vystaveného vysokému dynamickému zaťaženiu. Na izolovanie základov, pivníc a podzemných garáží, nosných stien a balkónov proti zemnej vlhkosti, netlakovej vode, stojatej a presakujúcej vode a tlakovej vode. Zároveň vytvára ochranu proti prenikaniu radónu. Bez obsahu rozpúšťadiel, zápachu, odolná proti agresívnym látkam obsiahnutým v zemi, spracovateľná pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti, priľnavá na suché a vlhké podklady.

Spotreba
3,2 kg/m2

Balenie
Plastová nádoba, 22,9 kg (súprava – zložka A a B)

Orientačná cena
156,03 €/22,9 kg

Výrobca
Mapei

Plastimul 2K Super
Plastimul 2K Super |

 

PCI Pecimor® 2K

Vlastnosti
Dvojzložková hrubovrstvová bitúmenová hydroizolačná stierka. Plnidlo z polystyrénovej hmoty vytvára krémovú konzistenciu na vytvorenie pružnej trhliny preklenujúcej izolácie stavieb. Určená na izolovanie stavebných konštrukcií pred zemnou vlhkosťou, nezadržiavanou vodou, netlakovou vodou na stropoch a pred radónom. Po vložení výstužnej tkaniny odoláva aj tlakovej vode s hĺbkou menšou ako 3 m. Vhodná na lepenie tepelnoizolačných dosiek pri riešení soklových častí zateplenia. Vysokoodolná proti presakujúcej vode, odolná proti dažďu, rýchlovytvrdzujúca, s dobrou priľnavosťou na suché a mierne vlhké podklady, vodotesná, odolná proti starnutiu, bez obsahu rozpúšťadiel.

Spotreba
4 l/m2 (hrúbka 3 mm)

Balenie
Plastové vedro, 30 l

Orientačná cena
93,60 €/30 l

Výrobca
Basf

PCI Pecimor 2K
PCI Pecimor 2K |

 

Tekutá lepenka 2K hydroizolácia

Vlastnosti
Trvalo pružný dvojzložkový hydroizolačný náter, na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom. Po vytvrdnutí vytvára hydroizolačnú membránu. Určený na hydroizoláciu základov, pod obklady a dlažby, hydroizoláciu balkónov, lodžií, terás, bazénov, pivničných priestorov, oporných stien. Vhodný na izoláciu stavieb proti prenikaniu radónu z podložia. Vysokopriľnavý k stavebným materiálom, aplikovateľný na vodorovné aj zvislé plochy, vhodný na nadzemné a podzemné aplikácie, vysokoflexibilný, vysokoodolný proti vode, odolný proti poveternostným vplyvom, mrazu, chlórovanej a tlakovej vode.

Spotreba
1,5 kg/m2 (2 nátery – stekajúca voda), 2 až 3 kg/m2 (3 nátery – tlaková voda)

Balenie
Plastové vedro, 7, 14 a 21 kg

Orientačná cena
24,41 €/7 kg, 46,86 €/14 kg, 69,31 €/21 kg

Výrobca
Den Braven

Tekutá lepenka 2K hydroizolácia
Tekutá lepenka 2K hydroizolácia |

 

BD2K – Ökotan 2K bitúmenová stierka

Vlastnosti
Dvojzložková hrubovrstvová bitúmenová hydroizolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel. Na utesnenie častí stavieb v kontakte so zemou podľa DIN 18195 časť 4 a časť 6, oddiel 9.1. Rýchlotvrdnúca, vystužená vláknami. Na vonkajšie a vnútorné použitie. Určená na utesnenie a ochranu častí stavieb proti zemnej vlhkosti a nehromadiacej sa spodnej vode, tlakovej vode, netlakovej vode na krycích plochách a vo vlhkých priestoroch, na utesnenie terás a balkónov. Odolná proti difúzii radónu. Bez obsahu rozpúšťadiel, rýchlotvrdnúca, odolná proti dažďu, vysokopružná a stabilná, zosilnená vláknami, odolná proti rozpustným soliam.

Spotreba
Približne 5,5 kg/m2 (pri utesnení proti tlakovej vode, hrúbka vrstvy: približne 5 mm)

Balenie
Plastové vedro, 30 l (tekuté komponenty: 24 kg, práškové komponenty: 6 kg)

Orientačná cena
73,68 €/30 kg

Výrobca
quick-mix

BD2K Ökotan 2K bitúmenová stierka
BD2K Ökotan 2K bitúmenová stierka |

 

webertec 915

Vlastnosti
Jednozložková vysokoflexibilná hydro­izolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel. Určená na odizolovanie stien podzemných konštrukcii, podláh, základov, stropov podzemných garáží, ktoré sú v styku s pôdou. Na utesnenie medzi vrstvami (pod mazaninu) vlhkých a suchých priestorov. Vhodnosť na protiradónovú izoláciu je posúdená v súlade s ČSN 73 0601: Ochrana stavieb proti radónu z podložia. Izolačná stierka je vhodná na všetky minerálne povrchy, ako sú tehly, betónové tvárnice, betón, pórobetón, omietky. Taktiež je vhodná na bodové lepenie XPS a EPS. Ručná aj strojová aplikácia. Nízke odparovanie, t. j. vysoký zostatok po vyschnutí. Na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia je možné do zmesi primiešať urýchľovač tuhnutia.

Spotreba
4 až 5,5 l/m2

Balenie
Plastové vedro, súprava, 30 l, Urýchľovač tuhnutia, 2 kg

Orientačná cena
74,52 €/30 l plastová nádoba, Urýchľovač tuhnutia – 6,5 €/2 kg

Výrobca
Saint-Gobain Construction Products, divízia Weber

webertec 915
webertec 915 |

 

ST Line Tekutá lepenka 2K hydroizolácia

Vlastnosti
Trvalopružná dvojzložková hydroizolačná tesniaca hmota na báze disperzie kopolymérov a zmesí modifikovaných prísad s cementom. Vysoká priľnavosť na podklad, odolná proti tlakovej vode, vhodná do interiéru a exteriéru. Trvalo odolná proti priamemu styku s chlórovanou a vápennou vodou. Určená na hydroizoláciu základov stavieb (pozor na prerezanie muriva), pod obklady a dlažby bazénov, balkónov, terás a lódžií, nádrží na úžitkovú vodu, pivničných priestorov, oporných stien, do skladby vykurovaných podláh a nad vykurovacie médium. Vhodná na izoláciu budov proti prenikaniu radónu z podložia.

Spotreba
Približne 1,5 kg/m2 (dva nátery pri stekajúcej vode), 2 až 3 kg/m2 (tri až štyri nátery pri tlakovej vode)

Balenie
Plastové vedro, 7, 14 a 21 kg

Orientačná cena
40,50 €/14 kg, 58,80 €/21 kg

Predajca
STAVMAT STAVEBNINY

ST Line Tekutá lepenka 2K hydroizolácia
ST Line Tekutá lepenka 2K hydroizolácia |

 

Text Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
Foto: archív firiem
Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2018.
BD2K Ökotan 2K bitúmenová stierka
PCI Pecimor 2K
Plastimul 2K Super
ST Line Tekutá lepenka 2K hydroizolácia
Tekutá lepenka 2K hydroizolácia
webertec 915