Partneri sekcie:

Aplikácia hydroizolačnej stierky

image 69975 25 v1

Pred aplikáciou hydroizolačnej asfaltovej stierky je potrebné odstrániť z podkladu zvyšky malty a betónu. Z hrán okrajov základovej dosky treba odstrániť zeminu a humus. Obzvlášť dôkladne je potrebné ošetriť základové výčnelky.

Cementovú kašu, zvyšky malty a ďalšie nerovnosti, ktoré by mali negatívny vplyv na priľnutie izolačného náteru, je potrebné úplne odstrániť pomocou vhodného nástroja, napríklad brúskou s diamantovým kotúčom.

Väčšie nerovnosti a vytvorenie fabiónu

Väčšie nerovnosti zvislej konštrukcie sa odporúča vyrovnať pomocou hydroizolačnej opravnej malty. Obsah vreca (25 kg) s maltou sa zmieša v závislosti od požadovanej konzistencie s 2,5 l (tuhá konzistencia) až 3 l (plastická konzistencia) vody. Zmes sa mieša pomocou elektrickej vŕtačky s nástavcom na miešanie 2 min, až kým nevznikne homogénna zmes. Pripravená zmes sa nanesie na podklad oceľovým hladidlom. Následne sa nanesie pomocou širokej štetky do rohov – styk zvislej steny so základom. Táto vrstva tvorí základ fabiónu. Ďalšia vrstva sa aplikuje do ešte čerstvej prvej vrstvy rozotieraním do kruhu. Polomer fabiónu musí byť maximálne 2 cm. Na vytvorenie fabiónu je najvhodnejšie použiť špeciálnu lyžicu alebo jazykový žliabok.

Penetrácia podkladu

Na pripravený podklad zvislej steny sa v ďalšom korku pred aplikáciou asfaltovej stierky nanesie vrstva penetračného náteru zriedeného s vodou v pomere 1 : 10. Na aplikáciu možno použiť štetec, metlu alebo valček, prípadne sa penetrácia nanesie striekaním. Základný náter sa aplikuje na čistý podklad.

Hydroizolačná stierka

Po vyschnutí penetračného náteru (približne 2 h) možno na podklad pomocou oceľového hladidla naniesť prvú vrstvu hydroizolačnej asfaltovej stierky v hrúbke 1 mm. Hydroizolačná asfaltová stierka sa nanáša minimálne v dvoch vrstvách. V prípade výskytu tlakovej vody sa do ešte čerstvej prvej vrstvy hrubej 2 mm vloží sklotextilná mriežka, na ktorú sa nanesie vrchná vrstva asfaltovej stierky v hrúbke 3 mm. Na bezprostredne zaschnutý izolačný náter sa nesmie sypať hlina ani stavebná sutina.

Obvodová tepelná izolácia

Na vyzretú hydroizolačnú asfaltovú vrstvu (úplne vytvrdnutú a preschnutú) možno nalepiť tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu. Dosky sa lepia rovnakou hydroizolačnou zmesou na terče. Až potom možno vyplniť stavebný výkop a nastaviť zadržovanie podzemnej vody. Treba dbať na to, aby tepelná izolácia nebola podmáčaná dažďovou vodou. Zároveň by nemala prezimovať nechránená.

Riešenie dilatačných spojov

Na izolovanie dilatačných spojov proti vlhkosti v stenách suterénu (murivo alebo betón) a v horizontálnych betónových doskách, najmä pod úrovňou terénu, možno použiť elastickú, vláknom vystuženú tesniacu pásku z mäkkého PVC. Tesniace pásky sú kompatibilné s bitúmenom. Môžu sa používať až do hydrostatického tlaku, ktorý vzniká pri 5-metrovom vodnom stĺpci (pozitívna vodná zaťaž). Vo všetkých prípadoch hydrostatického zaťaženia stien suterénu (pôdna vlhkosť, nenahromadená priesaková voda, netlaková voda, nahromadená priesaková voda a tlaková voda) sa okraje pásky spájajú pomocou bitúmenovej zmesi na izoláciu proti vlhkosti. Pásky sa lepia na podklad vždy širokou sivou strednou časťou z PVC otočenou smerom k strane s vodou. Pri lepení treba zabezpečiť, aby pružná zóna bola bez lepidla (stredná časť z PVC). Spoje, hrany alebo potrebné uhly sa získajú tepelným spájaním stredných častí z PVC navzájom. Časti z PVC, ktoré sa majú spájať tavením, treba pred spájaním očistiť. Časti pások sa spájajú tavením pomocou kompresora (ventilátora) horúceho vzduchu (približne +350 °C až +450 °C).

Tip

Neuzatvorené priehlbiny väčšie ako 5 mm, ako sú napríklad kapsy v malte, otvorené styčné a vodorovné škáry v murive alebo výlomky, je potrebné vyplniť hydroizolačnou vysprávkovou maltou alebo iným vhodným materiálom, ktorý kompenzuje zmrašťovanie a neprepúšťa vodu.

04 | Vytvorenie fabiónu
Ďalšia vrstva sa aplikuje do ešte čerstvej prvej vrstvy rozotieraním do kruhu. Polomer fabiónu musí byť maximálne 2 cm. Na vytvorenie fabiónu je najvhodnejšie použiť špeciálnu lyžicu alebo jazykový žliabok.

03 | Styk stena – základ
Zarobená zmes opravnej malty sa pomocou širokej štetky nanesie aj na miesto styku zvislej konštrukcie a základu. Táto vrstva tvorí základ fabiónu.

02 | Opravná malta
Väčšie nerovnosti sa vyrovnajú vrstvou hydroizolačnej opravnej malty. Obsah vreca sa zmieša s 2,5 až 3 l vody, a to pomocou elektrickej vŕtačky s nástavcom. Musí vzniknúť homogénna zmes. Zmes sa nanesie na podklad oceľovým hladidlom.

08 | Druhá vrstva hydroizolácie
Na zapracovanú sklotextilnú mriežku sa nanesie vrchná vrstva asfaltovej stierky v hrúbke 3 mm. Na bezprostredne zaschnutý izolačný náter sa nesmie sypať hlina ani stavebná sutina.

09 | Obvodová tepelná izolácia
Na vyzretú hydroizolačnú asfaltovú vrstvu (úplne vytvrdnutú a preschnutú) možno nalepiť tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu. Dosky sa lepia rovnakou hydroizolačnou zmesou na terče. Až potom možno vyplniť stavebný výkop a nastaviť zadržovanie podzemnej vody.

01 | Príprava podkladu
Pred aplikáciou hydroizolačnej asfaltovej stierky treba odstrániť z podkladu zvyšky malty a betónu, napr. pomocou brúsky s diamantovým kotúčom. Z hrán okrajov základovej dosky treba odstrániť zeminu a humus.

07 | Sklotextilná mriežka
V prípade výskytu tlakovej vody sa do ešte čerstvej prvej vrstvy hrubej 2 mm vloží sklotextilná mriežka.

06 | Prvá vrstva hydroizolácie
Po vyschnutí penetračného náteru (približne po 2 h) možno na podklad pomocou oceľového hladidla naniesť prvú vrstvu hydroizolačnej asfaltovej stierky v hrúbke 1 mm (pri tlakovej vode 2 mm). Hydroizolačná asfaltová stierka sa nanáša minimálne v dvoch vrstvách.

05 | Penetrácia podkladu
Na pripravenú zvislú stenu sa v ďalšom kroku pred aplikáciou asfaltovej stierky nanesie vrstva penetračného náteru zriedeného s vodou v pomere 1 : 10. Na aplikáciu možno použiť štetec, metlu alebo valček, prípadne sa penetrácia nanesie striekaním. Základný náter sa aplikuje na čistý podklad.

Info o materiáli:

  • weber.tec 933 – hydraulicky vytvrdzujúca suchá maltová zmes s kompenzáciou zmrašťovania a nepriepustnosti vody na utesnenie stien/podlahy (tvorbu fabiónov) do exteriéru aj interiéru
  • weber.tec 901 – veľmi jemne disperzná bitúmenová emulzia bez rozpúšťadiel s vysokým obsahom bitúmenu až do 60 % na suché aj vlhké povrchy
  • weber.tec 915 – jednozložková (alebo dvojzložková) hrubovrstvová asfaltová stierka modifikovaná prídavkom plastu

Čo budete potrebovať:

  • Hydroizolačná opravná malta; weber.tec 933; spotreba približne 18 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 cm), papierové vrece, 25 kg 35,10 €
  • Penetračný náter; weber.tec 901; spotreba približne 50 až 80 ml/m2, plechová nádoba 5; 10 a 30 kg, 10 kg; 27,96 €
  • Hydroizolačná asfaltová stierka weber.tec 915; spotreba približne 4 l/m2 (hrúbka vrstvy 3 mm), resp. 5,5 l/m2 (hrúbka vrstvy 4 mm), plastová nádoba 30 l (stierka) + 2 kg (urýchľovač), 30 l + 2 kg; 74,52 € + 6,50 €
  • Sklotextilná mriežka (145g/m2) m2; 1,32
  • Vláknom vystužená tesniaca páska weber.tec Superflex B240; šírka pásky 24 cm, kotúč, 6 m; 93,31 €
  • Náradie; brúska s diamantovým kotúčom; oceľová lyžica, rohová jazykový žliabok;štetec, metla, valček alebo striekacie zariadenie; oceľové hladidlo

Hydroizolačná asfaltová stierka

Jednozložková alebo dvojzložková hrubovrstvová asfaltová stierka modi­fikovaná prídavkom plastov ­weber.tec 915 určená na izolovanie stien pivníc, podláh, základov a stropov podzemných garáží, ktoré sú v styku s pôdou. Na utesnenie medzi vrstvami (pod mazaninou), mokrých a vlhkých priestorov, balkónov a terás. Vhodná na všetky minerálne podklady, ako sú tehly, betónové tvárnice, betón, pórobetón, omietky, mazanina, pri zemnej vlhkosti a vzdúvajúcej sa tlakovej vode. Zároveň určená aj na celoplošné lepenie XPS, EPS, minerálnej plsti používanej ako ochrana alebo drenážna vrstva. V prípade výskytu tlakovej vody je potrebné dosky prilepiť celoplošne.
30 l + 2 kg; 74,52 € + 6,50 €

TEXT + FOTO: Saint-Gobain Weber

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.