filigranove stropne dosky a steny
Galéria(11)

Filigránové stropné dosky a steny

Partneri sekcie:

V bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves, v priestore ohraničenom ulicami Istrijská, Uhrovecká, Novoveská a budovou bývalej pošty, sa realizuje výstavba polyfunkčného centra. Jeho súčasťou sú byty a nebytové priestory – na obchody i služby. Časť prvej etapy výstavby tohto projektu sa ukončila v auguste 2010. V súčasnosti sa ukončuje druhá časť prvej etapy.

02oberndorfer big image
11oberndorfer big image
10oberndorfer big image
09oberndorfer big image
08oberndorfer big image
07oberndorfer big image
06oberndorfer big image
05oberndorfer big image
Výstavba polyfunkčného centra sa realizuje v troch etapách – A, B, a C. Ako prvá sa realizovala etapa C1 a C2. Polyfunkčné centrum I. etapy na Istrijskej ulici tvoria dva samostatné objekty. Každý objekt tvoria dve časti oddelené komunikačným priestorom, v ktorom je situovaný výťah. Na prízemí sa nachádzajú priestory na obchody a služby, ako aj pivnice vlastníkov bytov.

Pôdorysné rozmery tohto štvorpodlažného objektu sú 55,50 × 10,10 m. Objekt je založený na pásových základoch. Konštrukčná výška podlažia je 3 m. Horné podlažia uskakujú do vnútra dispozície, pričom obvodové steny vytvárajú strešný plášť. Nosný systém je stenový. Steny s hrúbkou 200 mm majú osovú vzdialenosť 7,5 m, hrúbka stropnej dosky je 250 mm. Nosný betónový systém vymedzuje rozdelenie bytov. V jednotlivých bytoch sú oddelené nenosnými tehlovými priečkami. Použitie šikmých betónových stien na uskočených horných podlažiach ovplyvňuje vnútornú klímu podkrovných bytov. Veľká tepelná kapacita betónu udržuje v interiéri vyrovnanú teplotu.

Monolitický betón, pôvodne navrhnutý na realizáciu nosného systému, sa nahradil systémom filigránových stien a stropných dosiek. Výrazne to skrátilo čas výstavby a obmedzilo nároky na zariadenie staveniska.

Filigránové stropné dosky
Filigránové stropné dosky ED sa používajú na vytváranie poloprefabrikovaných stropných konštrukcií. Pozostávajú z veľkoplošných prefabrikovaných platní s hrúbkou približne 50 mm, ktoré sa na stavbe doplnia betonážou do požadovanej celkovej hrúbky stropnej konštrukcie. Filigránové dosky sa vyrábajú na oceľových dráhach alebo pomocou automatickej výrobnej linky. Šírka elementov je 2,4 m alebo 2,6 m. Hrúbka vychádza z veľkosti krytia vzhľadom na požiarno-technické požiadavky, ako aj požiadavku krytia výstuže s ohľadom na vplyv okolitého prostredia. Hrúbka rovnako závisí aj od priemeru prútov betonárskej ocele a požiadaviek na vzdialenosti podpier v montážnom štádiu. Vďaka rozličným výškam priestorových nosníkov môže dosahovať celková hrúbka stropnej konštrukcie 160 až 400 mm.

Filigránové dosky môžu staticky fungovať ako prostý nosník. Podľa statického výpočtu sa potrebné množstvo výstuže zabuduje už vo výrobe. Pri návrhu výstuže sa zohľadňuje aj výstuž priestorových nosníkov. Jednotlivé elementy spolupôsobia, aby vytvorili tuhý celok, čo sa zabezpečí vystužením dobetónovaných častí. Priečnu výstuž potrebnú z hľadiska statiky možno zabudovať do filigránu alebo sa môže uložiť na prefabrikát. V prvom prípade sa kladie v mieste styku elementov stykovacia výstuž, ktorá sa zabetónuje.

Systém spojitého nosníka sa vytvorí vhodnou hornou výstužou. Dá sa vytvoriť aj filigránový strop nosný v oboch smeroch. V hlavnom smere sa výstuž zabuduje priamo pri výrobe, v druhom smere sa doloží na stavenisku pri dobetónovaní.

Filigránové steny
Filigránové steny pozostávajú z vystužených filigránových platní s hrúbkou 50 alebo 60 mm, ktoré sú pevne spojené priestorovými nosníkmi. Z hľadiska statiky pôsobí zmonolitnená filigránová stena ako železobetónová stena vyhotovená klasickou technológiou. Steny bezpečne prenášajú vertikálne zaťaženia z horných podlaží, ako aj horizontálne zaťaženia. Stenové elementy sa vyrábajú s hrúbkou 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450 a 500 mm pri rozličných dĺžkach. Maximálne rozmery elementu sú 3,9 × 8,9 m. Pri výškach do 2,8 m sa dajú vyrobiť steny s dĺžkou až 12 m. Pri návrhu zhotovenia stavebného objektu pomocou filigránových stien sa dajú pomerne presne vypočítať celkové náklady. Neznáme faktory totiž odpadajú hneď na začiatku. Spolupráca plne kompatibilného prefabrikovaného stenového systému s akýmkoľvek stropným systémom zaručuje krátky čas výstavby. S tým sú, samozrejme, spojené zodpovedajúce úspory celkových nákladov. Odpadajú aj prípravné práce, ktoré sú spojené s tradičnou betonážou – debnenie, armovanie. Stenové elementy možno montovať priamo z nákladného auta, a preto sú nároky na zariadenie staveniska výrazne nižšie. Jednotlivé dielce sa vyrábajú priemyslene na počítačom riadených strojoch.

Realizácia hrubej stavby
Počas realizácie hrubej stavby sa na stavenisku nachádzalo päť pracovníkov. Jedno podlažie, ktoré tvorí približne 31 elementov stien – 320 m2, sa im podarilo zrealizovať v priebehu dvoch pracovných dní. Následne sa pripravilo podstojkovanie filigránových dosiek a v priebehu 1,5 pracovného dňa sa uložilo 45 kusov filigránových dosiek, približne 540 m2. Steny a dosky sa montovali pomocou autožeriava. Následne sa v konštrukcii zaviedli elektrické rozvody, uložila výstuž dosky a nasledovala betonáž. Betonáž sa vykonala v jeden deň – najskôr sa vybetónovali filigránové steny a potom aj doska. To prispelo k racionálnemu využitiu mechanizmov nasadených na stavbe.

Výstavba jedného podlažia trvala dva týždne. Povrch filigránov má minimálny po­čet pórov, vďaka čomu je v podstate hladký. Preto ako povrchová úprava stačí stierka.

Charakteristika objektu: Polyfunkčné centrum, Istrijská ulica, Devínska Nová Ves, Bratislava
Využitie priestorov: byty, obchody a služby
Investor: KOPOS – BV, spol. s r. o.
Dodávateľ systému filigránov: Franz Oberndorfer GmbH & Co, Bratislava

TEXT: Ing. Tomáš Tupý
FOTO: Oberndorfer

Ing. Tomáš Tupý je techniko-obchodným zástupcom spoločnosti FRANZ OBERNDORFER GmbH & Co KG na Slovensku a v Čechách.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.