Betonárske práce v tuneli Prešov
Galéria(7)

V tuneli Prešov sa betónuje i razí

Partneri sekcie:

Po úspešnom prerazení tunela Prešov napreduje spoločnosť Metrostav s razbou a betonážnymi prácami. Tunel v celkovej dĺžke 2,2 kilometra bude súčasťou diaľničného obchvatu mesta Prešov.

Pracovníci spoločnosti Metrostav aktuálne betónujú v každej tunelovej rúre tunela Prešov. Z celkovo 380 sekcií je aktuálne dokončených približne štvrtina. Definitívne ostenie tunela by malo byť podľa plánu hotové v septembri budúceho roku. Betonážne práce nadviazali na úspešné prerazenie tunela v júni tohto roka.

„Začatie prác pri východnom i západnom portáli tunela bolo v miernej, ale blatistej zime náročné, pretože prístupové komunikácie k nim ešte neboli dokončené. Problematická bola aj horšia kvalita geologickej stavby horninového masívu. Razenie tunela prebieha vo väčšom rozsahu než sa predpokladalo. Boli sme však natoľko efektívni, že sa nám aj po počiatočných prekážkach podarilo úspešne naštartovať práce a tunel bol prerazený o tri mesiace skôr oproti harmonogramu,“ hovorí Tomáš Daneš, riaditeľ výstavby za spoločnosť Metrostav.

Tunel Prešov
Betonárske práce v tuneli Prešov 2
Betonárske práce v tuneli Prešov 4
Tunel Prešov bude po dokončení dlhý 2244 metrov s jednosmernou premávkou v každej z dvoch rúr
Betonárske práce v tuneli Prešov 3
Betonárske práce v tuneli Prešov

Razba kaloty tunelu bola dokončená v predstihu, ale razba dna je oproti pôvodnému zadaniu už značne náročnejšia technicky i časovo. Metrostav preto pristúpil k paralelnej výstavbe definitívneho ostenia za súčasného dokončovania razieb v snahe zaistiť objednávateľovi dodržanie postupového termínu. Razby budú ukončené na prelome rokov 2019/2020. „Stavba tohto tunela je výnimočná tým, že aj napriek rozdielnym geotechnickým podmienkam oproti pôvodnému predpokladu sa nám darí dodržať postupové termíny. Betónovanie ostení tunela beží paralelne spolu s dokončovaním razieb v oboch portáloch. Táto snaha vlastne prispieva k tomu, aby sme dodali stavbu včas,“ dopĺňa Tomáš Daneš.

Tunel Prešov

Tunel Prešov bude po dokončení dlhý 2244 metrov s jednosmernou premávkou v každej z dvoch rúr. Je súčasťou diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh, ktorý buduje združenie firiem Eurovia a Metrostav, a. s. spolu s Doprastavom. Úsek po svojom dobudovaní bude dlhý 7,87 kilometra. Motoristom bude slúžiť od leta 2021.

Razenie tunela Prešov

Na razení tunela, ktorý je súbežne razený na štyroch čelbách, sa podieľalo 240 pracovníkov. Práce sa realizovali v nepretržitej prevádzke od konca júla 2018. Dĺžka severnej tunelovej rúry je 2 230,5 m, južnej tunelovej rúry 2 244 m. Tunely budú prepojené ôsmimi priečnymi prepojeniami.

Betonárske práce v tuneli Prešov 2

Razby pri Prešove začali v minulom roku – v severnej rúre z východu a v južnej zo západu. Zvyšné dve čelby nasledovali s odstupom asi 14 dní. Geológia flyšového súvrstvia pieskovcov a ílovcov zodpovedala zadávacej dokumentácii. Rozdiel však bol v častejšie zastihovaných poruchových zónach, v menej silných vrstvách zdravých pieskovcových lavíc a v početnejších priechodoch vysoko laminovanými vrstvami ílovcov, ktoré zvyšovali nestabilitu čelby aj stropu tunela. Povrchová vrstva ílovcov bola úplne zvetraná s extrémne nízkou pevnosťou. Raziči preto museli zaistenie zosilňovať viac, než čakali.

Prerazenie tunela sa však aj napriek tejto neľahkej situácii podarilo v predstihu oproti harmonogramu. Technici z realizačného tímu totiž presvedčili investora o výhodnejšom spôsobe razby. Objednávateľ tak nielen ušetril financie, ale razba každého zo štyroch zálivov sa skrátila asi o 21 dní, čo v súčte prinieslo zaujímavú časovú úsporu.

Betonárske práce v tuneli Prešov 4

Ďalšie stavby na obchvate

V réžii projektového tímu spoločnosti Metrostav prebiehajú aj práce na stavbe objektov Strediska správy a údržby diaľnic, dvoch technologických centrál pri tuneli Prešov a prípravy na technológiu tunela.

www.metrostav.cz

ZDROJ: PR článok spoločnosti Metrostav a.s.