Partner sekcie:
  • Stavmat
  • SKSI

TICHO, PROSÍM! – Saint-Gobain Fórum o Akustike 2016

image 85342 25 v4

Skupina Saint-Gobain, globálny líder na trhoch udržateľného bývania organizuje túto jeseň prvý ročník odborných konferencií určených pre architektov, projektantov, stavebné firmy a ostatných profesionálov zo sféry stavebníctva.

Konferencie sú zamerané na problém akustiky. Tému považujeme za neustále naberajúcu na aktuálnosti a Saint-Gobain so svojimi výrobkami už teraz ponúka množstvo komplexných riešení.
Konferencie sú zaradené do Systému sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov. Registrovaní účastníci získajú za účasť 5 kreditov.

Jednotlivé témy pripravených seminárov vzišli zo stavebnej a projektovej praxe a sú podložené dlhoročnými skúsenosťami z výskumu, vývoja, projektovania, prípravy a realizácie stavieb. Problematikou akustiky a ich praktického riešenia prevedú účastníkov zástupcovia spoločnosti Saint-Gobain, divízií Rigips, Isover, Weber, Ecophon a Glassolutions Nitrasklo. Program konferencie účastníkom ponúka nie len hlboký náhľad do problémov akustiky a ich praktického riešenia, ale i priestor na diskusiu s odborníkmi.

Odbornú spoluprácu zastrešujú Prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD. a Ing. Dušan Dlhý, PhD. Obaja pôsobia na Stavebnej Fakulte STU v Bratislave kde prednášajú a vedú cvičenia najmä z predmetu Stavebná akustika a osvetlenie. Pracujú aj v oblasti znižovania hluku v pracovnom a životnom prostredí a zároveň sú obaja členmi Slovenskej akustickej spoločnosti. Špecialisti z jednotlivých divízií spoločnosti Saint-Gobain účastníkom ponúknu prednášky na témy ako akustické riešenia pre bytovú výstavbu, vplyv izolácií na akustiku, akustické vlastnosti tepelno-izolačných kompozitných systémov či akustika stavebného skla. Prednášky sa budú venovať aj vplyvu hluku na ľudí a ich pracovné či študijné prostredie a ponúknu tiež prípadovú štúdiu akustických riešení použitých na projekte Zelené Átrium – prvom pasívnom bytovom dome na Slovensku.

Konferencie prebiehajú posledný septembrový týždeň, a to 27.9.2016 v Košiciach a 30.9.2016 v Bratislave.

Mediálnym partnerom Saint-Gobain Fóra 2016 sú časopisy Stavebné materiály a ASB.

Viac informácií na: www.sgforum.sk

KategórieStavebníctvo