Partner sekcie:
  • SCHELL
  • P.M.H.
  • systemair

Nové číslo TZB SK 4/2017 sa venuje najmä téme vykurovania

image 94875 25 v1

Od 22. septembra je v predaji nové číslo časopisu TZB Haustechnik 4/2017. Špeciálom čísla je téma vykurovania.

Prinášame návrh optimálneho výkonu OST v sústavách CZT, porovnanie energetickej náročnosti obľúbeného podlahového vykurovania kombinovaného s tradičnými zdrojmi tepla a s tepelným čerpadlom či vyhodnotenie vplyvu troch rôznych sálavých vykurovacích systémov na tepelnú pohodu v budove s presklenou fasádou. Priestor dostáva aj analýza možností spolupráce fotovoltiky a systémov tepelného hospodárstva budov či analýza mikrokogenerácie so Stirlingovým motorom typu alfa.

V rubrike Realizácia predstavujeme novostavbu rodinného domu, ktorá sa stane základnou jednotku pri výstavbe ekodediny.

Veľkú pozornosť venujeme aj témam trvalej udržateľnosti. Aké chceme mať budovy v roku 2050? Ako chceme dosiahnuť rýchlejšiu a kvalitnejšiu obnovu budov? Ako by sme mali šetriť vodou? Viac sa dozviete v aktuálnom čísle TZB Haustechnik.

Časopis si môžete zakúpiť aj v Jagastore.sk