Partner sekcie:
  • Stavmat

Aký bude veľtrh AQUA-THERM Nitra 2013?

aky bude veltrh aqua therm nitra 2013

Na otázky ohľadom 15. ročníka veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2013 odpovedá Mgr. Michal Drážďanský.

Tohtoročný ročník veľtrhu AQUA-THERM Nitra je jubilejný – pätnásty. K tomuto jubileu dostal veľtrh nového usporiadateľa. Čo sa na veľtrhu zmení a čo zostane?
Nemení sa nič, teda minimálne nič z  pohľadu vystavovateľov, a najmä návštevníkov, ktorí sú tými hlavnými klientmi tak pre našich vystavovateľov, ako aj pre nás organizátorov. Zostáva predovšetkým tradícia a úsilie, ktoré všetci venujeme na zachovanie vzrastajúceho renomé veľtrhu na Slovensku. A to nehovorím len za organizátora, ale aj za odborných partnerov, za výstavisko v Nitre, za mediálnych partnerov, a predovšetkým za tradičné a renomované firmy z odboru TZB patriace medzi tradičných účastníkov veľtrhu AQUA-THERM v Nitre.

Vaše agentúra MDL EXPO, s. r. o., je novým usporiadateľom veľtrhu, ale tento prestížny medzinárodný slovenský veľtrh nie je vaším novým projektom, poznáte históriu, partnerov, vystavovateľov… Pomáha vám táto znalosť?

V prvom rade treba zdôrazniť, že MDL Expo je síce nový subjekt na veľtrhovej scéne, ale personálne zostal rovnaký. Vo vedení projektu je predovšetkým Ing. Josef Domorád, ktorý stál pri zrode veľtrhu AQUA-THERM tak v Nitre, ako aj v Prahe, hlavným odborným partnerom je Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia a takto by som mohol pokračovať ďalej. Znalosť odborného prostredia je určite výhodou, a hlavne zárukou pre partnerov a klientov. Osobné vzťahy nepochybne zohrávajú dôležitú úlohu v každom podnikaní, na druhej strane svojho partnera nepresvedčíte len vďaka dlhoročnej známosti, vždy musíte dokázať, že váš projekt je ten najlepší a že vaše doterajšie pôsobenie v odbore bolo korektné a pre klienta znamenalo záruku kvalitnej práce. Osobne som presvedčený, že vďaka mojim kolegom a všetkým partnerom je AQUA-THERM Nitra práve takýmto projektom.

Na čo sa môžu tešiť návštevníci i vystavovatelia v tomto roku? 

Návštevníci predovšetkým na tradičných vystavovateľov nielen zo Slovenskej a Českej republiky, ale aj zo zahraničia, ktorí predstavia svoje výrobky a služby opäť v reprezentatívnych expozíciách a minimálne v rovnakom rozsahu ako na minulom ročníku. Takisto na zaujímavý sprievodný program a na stretnutia s kolegami v príjemnej atmosfére výstaviska v Nitre, ktoré svojou dostupnosťou a servisom nemá na Slovensku konkurenciu. Klientov by mohlo zaujímať, že pri príležitosti jubilejného ročníku sme rozšírili mediálnu kampaň doslova po celom Slovensku a vo všetkých dostupných médiách, ide predovšetkým o bilboardy, TV, rozhlas, odborné a denné periodiká, internet, takže pozvanie na 15. ročník veľtrhu sa od januára 2013 nebude dať prehliadnuť. Ako organizátori kladieme dôraz na zachovanie rovnakého prístupu nielen k zabehnutým firmám, ale aj k tým začínajúcim a sme pripravení podporiť spätnú väzbu medzi vystavovateľom a návštevníkom. Radi poskytneme našu databázu návštevníkov, ktorí veľtrh navštívia, na interné marketingové účely našich klientov a v budúcnosti by sme chceli touto cestou ísť na všetkých našich podujatiach.

Máte nejaký odkaz pre firmy, ktoré ešte s účasťou váhajú?
Mám veľkú radosť, že ešte pred oficiálnou uzávierkou môžeme oznámiť, že tradiční klienti sa na jubilejnom ročníku veľtrhu opäť zúčastnia a návštevníci sa na našich webových stránkach registrujú už teraz. Už dnes je plne obsadená najväčšia hala M1 a z väčšej polovice aj haly M2 a M3. Samozrejme, sme pripravení odpovedať na všetky prípadné otázky ohľadom účasti a záujemcom navrhnúť najvhodnejšie umiestnenie v rámci ešte neobsadených plôch.

Všetky kontakty a informácie nájdete na www.aquatherm-nitra.com.

–>–>

Komentáre