image 100346 25 v1
Galéria(7)

Radová výstavba s radovým vykurovaním

Partneri sekcie:

Vo švajčiarskom mestečku Wohlenschwil by ste plynové vedenie hľadali márne. Ani vykurovacie oleje tu nie sú preferované. Obyvatelia siedmich radových rodinných domov v komplexe Gartenweg sa rozhodli opäť pre vykurovanie tepelným čerpadlom. A to nielen z ekologických dôvodov, ale aj z dôvodu zodpovednosti voči svojim deťom, ktoré si tu užijú veľa zábavy. Pri rozhodovaní zohrala dôležitú úlohu aj cenovo výhodná prevádzka.

05Stiebel
06Stiebel
01Stiebel
02Stiebel
03Stiebel
04Stiebel

Všetko po poriadku

Pôvodné tepelné čerpadlo sa dostalo na hranicu svojej životnosti, a preto sa museli obyvatelia rodinných domov rozhodnúť pre nové zariadenie. Rozhodli sa pre nové tepelné čerpadlo, presnejšie povedané, pre štyri tepelné čerpadlá. Zástupcovia montážnej firmy v spolupráci so zástupcami výrobcu tepelných čerpadiel spoločne odporučili zapojenie jednotlivých zariadení do kaskády. V tomto konkrétnom prípade sa obyvatelia rozhodli pre zapojenie do radu. V porovnaní so samostatne stojacim zariadením ide o výhodnejšie riešenie, a to aj z hľadiska náročnosti montáže, keďže takto zapojené tepelné čerpadlá sú menšie a kompaktnejšie.

Odstavenie predchádzajúceho rozmerného vykurovacieho zariadenia si vyžiadalo dodatočné náklady. Odborná firma musela staré tepelné čerpadlo priamo na mieste rozrezať, aby ho bolo možné vyniesť z podzemnej garáže. Modulová technika je v porovnaní s tým nielen menej náročná z hľadiska montáže, zároveň zvyšuje aj spoľahlivosť dodávok energie. Predovšetkým v situáciách, keď dôjde napríklad k výpadku dvoch zariadení naraz. Aj v takýchto situáciách dokážu zvyšné dve zabezpečiť základnú dodávku tepla. Čo je veľmi dôležité predovšetkým počas zimnej prevádzky.

Projekt

Názov projektu: Obnova tepelnými čerpadlami zapojenými do kaskády
Budovy: 7 rodinných domov, Gartenweg, CH – 5512 Wohlenschwil
Vykurovací výkon: 60 kW
Montážna firma: Würmli Haustechnik AG
Inštalované zariadenia: tepelné čerpadlo vzduch – voda Stiebel Eltron WPL

 

Pán Märki z firmy J. Würmli Haustechnik AG

Pán Märki z firmy J. Würmli Haustechnik AG 

 

Pán Märki čo zohráva najdôležitejšiu úlohu pri rozhodovaní sa pre tepelné čerpadlo?
Pre väčšinu ľudí je dôležité len to, aby vykurovanie fungovalo. Ale pre každého, kto sa v problematike trochu lepšie vyzná, je rozhodujúce ekologické a finančné hľadisko.

Čo je potrebné zohľadniť pri výmene starého tepelného čerpadla za nové?
Samozrejme, v prvom rade sa orientujeme podľa výkonu predchádzajúceho tepelného čerpadla. Staršie zariadenia sa však koncipovali s výkonovou rezervou. V súčasnosti je potrebné pri návrhu zohľadniť aj to, že vlastníci realizujú tepelnotechnickú obnovu, v rámci ktorej sa montujú nové okná s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami alebo sa nanovo tepelne izoluje strecha. V minulosti sa kalkulovalo aj s nižšími vonkajšími teplotami. Z týchto dôvodov je v súčasnosti možné navrhovať vykurovacie zariadenia s nižším výkonom.

Aký veľký rozdiel bol medzi vykurovacími výkonmi tepelných čerpadiel pri tomto projekte?
Staré vykurovacie zariadenie malo tepelný výkon približne 80 kW. Nové riešenie, ktoré predstavujú tepelné čerpadlá zapojené do kaskády, má výkon 60 kW. Treba však podotknúť, že nové zariadenia majú prirodzene aj vyššiu účinnosť.

Na čo treba dávať pozor pri výmene samostatného tepelného čerpadla za tepelné čerpadlá zapojené do kaskády?
Montáž tepelných čerpadiel do kaskády nie je v princípe zložitejšia ako montáž samostatného zariadenia. Dôležité je však rovnomerné zaťaženie jednotlivých zariadení. Preto úzko spolupracujeme s regulačným technikom, ktorý je zároveň aj naším elektrotechnikom.

Aké ďalšie výhody má zapojenie tepelných čerpadiel do kaskády okrem toho, že ide o kompaktnejšie zariadenie s bezpečnejšou prevádzkou?
Vďaka kaskádovému zapojeniu môžeme dosiahnuť hodnoty výkonu, ktoré by sme samostatným zariadením nikdy nedosiahli. To je aj jeden z dôvodov, prečo sú tepelné čerpadlá zaujímavé pre veľké budovy či skupiny budov.

Vhodné pri obnove

Tepelné čerpadlo vzduch – voda Stiebel Eltron WPL je možné namontovať tak v interiéri, ako aj exteriéri. Vďaka tejto variabilite je obzvlášť vhodné pri výmene vykurovacieho zariadenia. Pri použití v exteriéri je len potrebné zriadiť elektrickú prípojku a cez obvodovú stenu zhotoviť prívodné potrubie k zásobníku. Tichá prevádzka vylučuje obťažovanie hlukom. Spoľahlivo pracuje aj počas veľmi nízkych teplôt – dostatok energie na vykurovanie dokáže zo vzduchu odobrať do teploty -20 °C. Integrovaná odmrazovacia funkcia zabraňuje tvorbe námrazy na tepelnom výmenníku.

Tepelné čerpadlo WPL je možné použiť ako samostatné zariadenie alebo zapojené  do kaskády. Je vhodné na vykurovanie s nízkou prívodnou teplotou, napr. podlahové  alebo nízkoteplotné vykurovanie.

Tepelné čerpadlo WPL je možné použiť ako samostatné zariadenie alebo zapojené do kaskády. Je vhodné na vykurovanie s nízkou prívodnou teplotou, napr. podlahové alebo nízkoteplotné vykurovanie.

 

TEXT + FOTO | Stiebel Eltron

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 1/2018.