Partneri sekcie:
Súčasnosť a perspektívy LED

Súčasnosť a perspektívy LED

Pred niekoľkými rokmi nastal v svetelnej technike revolučný zvrat spôsobený návrhom a následnou výrobou svetelných diód, ktoré mali podstatne vyššie svetelnotechnické parametre ako ich predchodkyne. Začalo sa to nielen narastaním hodnoty jasu, ale aj výrobou …

S DEVI úspora celkových nákladov za energie až o 20%

Spoločnosť DEVI, výrobca inteligentného elektrického vykurovania, v tomto období odštartovala ako prvá na Slovensku inštalovanie elektrického vykurovania do budov a bytov s využitím novej obojsmernej bezdrôtovej regulácie. Jeho využitím je možné ročne ušetriť až 20 …

Obnoviteľné alebo tradičné?

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú európskou, ale aj svetovou témou dňa. Nestali sa však tak trochu rukojemníkom a prostriedkom politických hier a súťažení? Aká je situácia na Slovensku? Ako podporuje naša vláda využívanie OZE a …
Cieľom certifikácie budov je zníženie spotreby energie

Cieľom certifikácie budov je zníženie spotreby energie

Vlastník, fyzická alebo právnická osoba má od prvého januára tohto roka zo zákona povinnosť zaobstarať si energetický certifikát. Podľa § 14 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje na …
Poruchy vykurovania

Poruchy vykurovania

Prevádzka vykurovacej sústavy prináša v praxi nejeden problém. Ako zabezpečovať trvalú funkčnosť vykurovacej sústavy? Tento článok je prvý zo série článkov, ktorými chceme správcom a užívateľom bytov poradiť pri riešení problémov.

Inteligentné vetranie od firmy Schiedel

Spoločnosť Schiedel prichádza na trh s novinkou – systémom núteného vetrania AERA Komfort. Predstavila ho verejnosti počas výstavy Domexpo 2008 v Nitre. Zariadenie je výsledkom snahy zminimalizovať mechanické riešenie pri vetraní, ktoré má tendenciu opotrebovať …
Vieme, čo od osvetlenia chceme?

Vieme, čo od osvetlenia chceme?

Osvetlenie verejných pozemných komunikácií a priľahlého priestoru má prispieť k pocitu bezpečnosti chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel počas noci a poskytnúť orientáciu používateľom osvetľovacieho zariadenia v relevantnom priestore. Pri návrhu osvetľovacích zariadení treba vziať …
Bezpečná evakuácia

Bezpečná evakuácia

Stretávame sa s ním na staniciach, letiskách, vo verejných a administratív­nych budovách, priemyselných podnikoch, malých i veľkých obchodných centrách, hoteloch, supermarketoch či rekreačných zariadeniach. Slovom, všade tam, kde je nevyhnutné spĺňať požiadavky na bezpečnosť.
Vetranie tunela Sitina

Vetranie tunela Sitina

Systém vetrania je jednou z najdôležitejších súčastí technologického vybavenia cestných tunelov. Do značnej miery ovplyvňuje ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku, či už pri normálnej premávke, alebo pri vzniku požiarnej situácie v tuneli. Zvolený vetrací systém, jeho koncepcia, voľba …
Možnosti využitia fotovoltických článkov na výrobu elektrickej energie

Možnosti využitia fotovoltických článkov na výrobu elektrickej energie

Prudký rozvoj výroby fotovoltických článkov a ekologické problémy spojené so spaľovaním fosílnych palív prinesú pravdepodobne nárast využívania elektrickej energie získanej premenou slnečnej energie. S cieľom experimentálnych skúšok sa na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty TU v Košiciach inštaloval …

Najlepší exponát AQUATHERM 2008

Ocenenie „najlepší exponát“ na veľtrhu AQUATHERM 2008 získala chladiaca verzia tepelného čerpadla WPC Cool od nemeckého výrobcu STIEBEL ELTRON.