Posledná kontrola pred uvedením do prevádzky
Galéria(9)

20 rokov elektroinštalácií = stovky spokojných zákazníkov

Kvalitné elektrotechnické materiály, zariadenia a prístroje sú dnes štandardom. Pre celkovú kvalitu a spoľahlivosť výslednej elektroinštalácie je preto rozhodujúca kvalita a spoľahlivosť firmy, ktorá dodávku a montáž elektroinštalácie realizuje. Práve takou je spoločnosť ELIMER, a.s., ktorá od vzniku v 1999 vsadila na odborný rast svojich zamestnancov a komplexné služby pri inštalovaní produktov svetovo renomovaných výrobcov, ako sú ABB, Siemens, Schneider, Schrack, OEZ, Legrand, Honeywell a mnohí ďalší.

Našu činnosť vykonávame v troch súvisiacich oblastiach:

 • Projektovanie
 • Komplexné dodávky a montáž silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie
 • Servis a údržba elektrických zariadení
Centrála ELIMER v Novom Meste nad Váhom
Oddelenie projekcie ELIMER
Posledná kontrola pred uvedením do prevádzky
Prehľadná kabeláž zvyšuje bezpečnosť
Rýchly servis ocení každý zákazník
Veľa inštalácií dnes vyžaduje programovanie
Montáž prehľadnej kabeláže
ELIMER to sú skúsenosti

Zameriavame sa na:

 • Administratívne budovy
 • Bytové a polyfunkčné objekty
 • Nemocnice a zdravotnícke zariadenia
 • Obchodné a nákupné centrá
 • Výrobné a skladové haly
Oddelenie projekcie ELIMER
Oddelenie projekcie ELIMER

V uvedených oblastiach komplexne realizujeme nasledujúce špecializované činnosti:

 • Elektroinštalácie silnoprúdu a bleskozvodov, prípojky NN, trafostanice
 • Elektroinštalácie s inteligentným systémom riadenia
 • Štruktúrované kabeláže, optické siete
 • Elektrické požiarne signalizácie
 • Požiarny a evakuačný rozhlas
 • Elektronické zabezpečovacie systémy
 • Kamerové systémy
 • Televízne rozvody
 • Prístupové a dochádzkové systémy
 • Meranie a  regulácia

Významnými konkurenčnými výhodami ELIMER, a.s., sú dlhoročné technologické skúsenosti celého spektra elektroinštalácií, personalizované služby a veľké vlastné kapacity montážnych a technických pracovníkov na všetky činnosti. Spoločnosť ELIMER nie je závislá od externých pracovníkov, má pod kontrolou všetky svoje povinnosti a tak vie garantovať dosiahnutie perfektného výsledku. Tomu zodpovedajú aj celkové výnosy spoločnosti, ktoré v roku 2019 dosiahnu 20 mil. €.

Montáž svetelnej inštalácie
Montáž svetelnej inštalácie |

Výhodou pre zákazníka je dodávka formou na kľúč, teda bez starostí s koordináciou viacerých subdodávateľov. To oceňujú aj najväčší stavební a technologickí kontraktori na Slovensku, s ktorými ELIMER spolupracuje.

„Žiadna stavba nie je pre nás ani malá, ani príliš veľká.“

Veľa inštalácií dnes vyžaduje programovanie
Veľa inštalácií dnes vyžaduje programovanie

ELIMER dnes tvorí tím viac ako 100 odborníkov s dlhoročnými praktickými skúsenosťami, pričom do odborného rastu a vzdelávania technikov a montážnikov investujeme veľké prostriedky. Potvrdzujú to aj legislatívou vyžadované oprávnenia jednotlivcov i odborná certifikácia a licencie spoločnosti:

 • systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015,
 • systém manažérstva environmentu podľa ISO 14001:2015,
 • oprávnenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy na montáž a dodávky silnoprúdových a slaboprúdových elektroinštalácií v objektoch Železníc Slovenskej republiky,
 • licencia na poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb – projektovanie, montáž, údržba a revízie elektrických zabezpečovacích zariadení.

 

Prehľadná kabeláž zvyšuje bezpečnosť
Prehľadná kabeláž zvyšuje bezpečnosť 
Rýchly servis ocení každý zákazník
Rýchly servis ocení každý zákazník

Spoločnosť ELIMER, a.s., sídli vo vlastných priestoroch v Novom Meste nad Váhom, kde pracuje vedenie firmy, projekčné, realizačné a servisné oddelenie. Tu sa nachádzajú sklady a priestory pre realizačnú prípravu. Od roku 2018 je plne funkčná pobočka v Bratislave, s kolektívom projektantov, prípravárov zákaziek, obchodného a realizačného oddelenia. Vytvorením pobočky v Košiciach sa skompletizovalo teritoriálne pokrytie Slovenska s cieľom efektívnejšie realizovať a riadiť zákazky čo najbližšie k zákazníkom.

Centrála ELIMER v Novom Meste nad Váhom
Centrála ELIMER v Novom Meste nad Váhom

www.elimer.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti ELIMER, a. s.