Nové stenové riešenie Ruukki® Firewall zvyšuje bezpečnosť a je prevenciou šírenia požiaru

Spoločnosť Ruukki uvádza na trh nové riešenie protipožiarnej steny Ruukki® Firewall s požiarnou odolnosťou až EI-M 120 min. Stenový systém Firewall sa jednoducho inštaluje a je tak časovo a nákladovo efektívnejším riešením v porovnaní s murovanými konštrukciami s mokrým procesom výstavby. Je vhodný pre použitie v kombinácii so všetkými materiálmi rámových konštrukcií, ako je oceľ, betón alebo drevo. Dva patenty už čakajú na schválenie.

Ruukki® Firewall stenový systém efektívne zabraňuje šíreniu požiaru. Je navrhnutý predovšetkým pre budovy vyžadujúce vysokú požiarnu odolnosť, budovy umiestnené blízko pri sebe a tie s vysokým požiarnym zaťažením.

Na trhu pribúda požiadavka, aby stenové konštrukcie spĺňali okrem klasickej požiarnej odolnosti EI aj požiarnu odolnosť klasifikácie EI-M, teda schopnosť konštrukcie odolávať nárazu počas požiaru. Ruukki® Firewall tvorí jednovrstvová konštrukcia panela v dvoch hrúbkach 200 mm alebo 230 mm so zosilneným systémom spojov spĺňajúca požiarnu odolnosť EI-M 90 do rozpätia 7,5 m a až EI-M 120 do rozpätia 6 m.

Zdroj: Ruukki Slovakia

Riešenie Ruukki® Firewall prináša inovatívny prístup k bezpečnosti budov.

Zdroj: Ruukki Slovakia, s.r.o.