image 70843 25 v2
Galéria(4)

Hydraulický stabilizátor

Partneri sekcie:

Jeho použitie zabezpečí menej porúch vo vykurovacích systémoch. Hydraulický stabilizátor do malých vykurovacích systémov od firmy Meibes pomáha predísť poruchám a predlžuje životnosť citlivých dielov týchto systémov.

meibes HW K geschlossen
meibes RD Svojsice 2008
1

V obehových čerpadlách s permanentnými magnetmi sa usádzajú hrdza, kal a iné nečistoty. Ďalším problémom je cirkulácia nežiaduceho vzduchu. To všetko negatívne ovplyvňuje prevádzku a spôsobuje poruchy. Ako sa dá takýmto problémom predísť? Riešením je hydraulický stabilizátor vykurovacej sústavy, ktorý zachytí nečistoty na jednom mieste vykurovacieho systému.

Použitie a funkcie hydraulického stabilizátora

Zariadenie možno použiť na všetkých vykurovacích systémoch. Ponúka tieto funkcie:

  1. hydraulickú výhybku,
  2. odlučovač vzduchu,
  3. zachytávač nečistôt a kalov (a voliteľne magnetický odlučovač).

Hydraulický stabilizátor možno použiť do vykurovacích sústav do 70 kW. Pri veľkých systémoch existujú verzie až do 2 300 kW.

Schéma hydraulického stabilizátora 1 – plošne utesniteľné pripojenie a jednotný rozstup 2 – automatický odvzdušňovací ventil 3 – nádrž na snímač teploty 4 – odlučovacia komora vzduchu a mikrobublín 5 – hydraulická výhybka 6 – zberná komora nečistôt a kalov 7 – magnetický odlučovač nečistôt (voliteľne) 8 – vypúšťací ventil

Schéma hydraulického stabilizátora
1 – plošne utesniteľné pripojenie a jednotný rozstup
2 – automatický odvzdušňovací ventil
3 – nádrž na snímač teploty
4 – odlučovacia komora vzduchu a mikrobublín
5 – hydraulická výhybka
6 – zberná komora nečistôt a kalov
7 – magnetický odlučovač nečistôt (voliteľne)
8 – vypúšťací ventil

Ako to funguje?

Voda prúdiaca z kotla sa dostáva do stabilizátora. Tu môže prúdiť cez usmerňovač podľa veľkosti prietoku buď do vykurovacích okruhov, alebo cez vstavané otvory v dne do spätného vedenia kotla. Vďaka tomuto hydraulickému oddeleniu je stabilizátor neutrálnou zónou z hľadiska dynamických tlakov. Otvory v dne zamedzujú vzniku turbulencie a okrem toho zabezpečujú čisté rozvrstvenie teplôt aj napriek výrazne nižšej konštrukčnej výške, než je to pri bežných hydraulických stabilizátoroch. Ak hydraulický stabilizátor nie je potrebný, napríklad pri kotloch s využitím kondenzačného tepla, sú dná plné – bez otvorov (typ OW/čierna farba). Tým sa nábehový a spätný okruh vzájomne oddelia.

Odlučovač vzduchu

Voda prúdiaca z kotla naráža na nárazovú dosku. Následne prechádza voštinovým systémom, čím sa vzduch bezpečne oddelí od vody a kompletne sa odvádza automatickým plavákovým odvzdušňovačom. Vďaka zníženým tlakom počas niekoľkonásobnej manipulácie s pretekajúcou vodou sa dokonale odlúčia molekuly vzduchu. Po prechode stabilizátorom je voda nenasýtená vzduchom a dokáže tak absorbovať vzduch, ktorý sa nachádza v sieti. Voda prúdiaca späť z vykurovacích okruhov odvádza cez otvory v dne a vzduchovú priepusť unášané bublinky vzduchu do hornej komory.

Zachytávač nečistôt a kalov

Rýchlosť vody prúdiacej zo siete sa spomaľuje prostredníctvom stále sa zväčšujúcej a prehlbujúcej odkaľovacej komory. Unášané nečistoty sa odvádzajú smerom dole do kalového hrnca a vypúšťajú sa veľkým kalovým kohútom. Na vyžiadanie sa dá integrovať magnetický odlučovač (typ MA), ktorý magneticky viaže čiastočky hrdze a plynulo ich odlučuje zo systému.

Reálny príklad zapojenia v rodinnom dome vo Svojšiciach (okres Pardubice, Česká republika)

Reálny príklad zapojenia v rodinnom dome vo Svojšiciach (okres Pardubice, Česká republika)

Prečo práve hydraulický stabilizátor?

Aj so štandardizovanými odlučovačmi vzduchu (ktoré pracujú na báze automatického odvzdušňovača alebo vzduchovej hlavice s odvzdušňovacím ventilom) vznikajú vždy znova problémy so vzduchom a dochádza ku korózii. Ďalšie problémy vznikajú pri obvyklých zachytávačoch nečistôt, ktorých filtre sa stále znova zanášajú. Bez hydraulického oddelenia okruhu kotla a nasledujúcich vykurovacích okruhov možno očakávať nedostatočné zásobovanie jednotlivých vetiev, straty energie a vznik nežiaduceho hluku. S hydraulickým stabilizátorom sa však tieto problémy zvládnu.

Príklad zapojenia v rodinnom dome

Na ilustráciu možného zapojenia uvedieme reálny príklad z rodinného domu vo Svojšiciach v okrese Pardubice v Českej republike. Zdrojom tepla je v tomto prípade tepelné čerpadlo zem – voda. Zostava Meibes sa skladá z rozdeľovača pre dva vykurovacie okruhy, čerpadlovej skupiny MK pre okruh podlahového vykurovania (prízemie + druhá kúpeľňa na poschodí), čerpadlovej skupiny UK pre radiátorový okruh (poschodie) a hydraulického stabilizátora.

Článok vznikol v spolupráci s firmou Meibes.
Foto a obrázky: Meibes

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.