Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Fotovoltaické elektrárne už nie sú len hudbou budúcnosti

Fotovoltaické elektrárne už nie sú len hudbou budúcnosti

Obnoviteľné zdroje energie majú v Čechách zelenú. Dôkazom toho je i slnečná elektráreň na južnej Morave. Zaujímavosťou a jedinečnosťou tohto ekologického projektu je kombinácia osadenia fotovoltaických panelov na pevných stoloch a otočných prvkoch, tzv. truckerov, ktoré sa v dvoch osiach natáčajú za slnkom. V prvej etape sa získava „zelená energia“ na vlastnú spotrebu priemyselného areálu napojením na vnútorné rozvody. Po dokončení sa elektráreň postupne napojí na sieť vysokého napätia E.ON Distribúcie v rámci celej republiky.

Výber lokality ovplyvnil najdôležitejší ukazovateľ – možný energetický zisk daný mapou priemerného ročného úhrnu globálneho žiarenia. Miesto inštalácie fotovoltaických panelov sa totiž nachádza v oblasti maximálneho dopadu slnečnej energie.

Celková inštalácia prispieva k zníženiu produkcie CO2 unikajúceho do atmosféry. Na stavbu elektrárne zužitkoval investor územie s podzemnými šachtami v chátrajúcom a postupne revitalizovanom areáli na okraji mesta Dubňany.

Realizácia projektu trvala približne päť týždňov vrátane zapojenia riadiacich systémov. Bežný chod elektrárne si v prvej fáze vyžiadal vytvorenie dvoch pracovných miest. Prevádzka elektrárne sa inak zaobíde bez aktívnej dennej údržby. Je iba elektronicky napojená na odber dát, pričom regulácia výkonu prebieha automaticky podľa intenzity slnečného žiarenia. 

Celková inštalácia, ktorej výstavba prebieha kontinuálne, sa plánuje pre výkon 233 kWp. Návratnosť projektu pri uvažovanej životnosti viac ako 30 rokov sa počíta na jedno desaťročie.

Fotovoltaika na Slovensku

Na Slovensku je prvou fotovoltaickou elektrárňou pripojenou k sieti generátor s výkonom 2 kW zložený z amorfných modulov, ktorý realizovala firma Solarned v Bratislave. Tento systém každoročne vyrobí približne 2 100 kWh elektrickej energie. Zatiaľ to nemožno porovnávať s elektrárňami v okolitých krajinách, ale je to ďalší krok k rozšíreniu obnoviteľných zdrojov v našich podmienkach.

V súčasnosti sa u nás pripravuje viacero projektov podstatne väčších elektrární, z ktorých niektoré sa zrealizujú v tomto roku. Aj keď energia z fotovoltaických modulov nemôže pokryť celkovú potrebu elektrickej energie, prispeje k naplneniu cieľov pokrytia výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré znamenajú zníženie závislosti od dodávok energie zo zahraničia.

Názov stavby: Fotovoltaická elektráreň FVE Sluneta
Miesto: Dubňany, Česká republika
Investor: Sluneta, s. r. o.
Dodávatelia:
Schüco International KG
HiTech Solar, s. r. o.
CZ Elektronika, s. r. o.
Plánovaná výroba energie: 252 MWh/rok
Zastavaná plocha: 7 500 m2
Dokončenie: 05/2007
Celkové náklady: približne 30 miliónov Kč

(lh)
Foto: Dominik Vlaheko

KategórieFotovoltaika