Bytový vodomer s odpočtom na diaľku

S príchodom nových technológií diaľkových odpočtov sa mení aj pohľad na výber bytových vodomerov. Okrem technických parametrov sa pozornosť správcov a vlastníkov budov upriamuje na energetický manažment a efektívnejšie spracovanie údajov o spotrebe. Vďaka digitalizácii a automatizácii sa online monitoring spotreby stáva štandardom a pomáha správcom zvyšovať energetickú efektívnosť budov, a tak aj šetriť cenné zdroje.

Vodomery ista s unikátnou technológiou diaľkových odpočtov zbernicou dát sa postarajú o to, aby ste mali spotrebu vody pod kontrolou. Kvalitné a precízne ista vodomery spoľahlivo merajú spotrebu vody ako v bytových priestoroch, tak aj v komerčných nehnuteľnostiach. S ista vodomermi majú správcovia aj vlastníci online prístup k denným stavom a v prípade nežiaducich únikov vody sú na ne včas upozornení.

Bytové vodomery ista s diaľkovým odpočtom

domaqua m – jednovtokový bytový vodomer

Zdroj: ista Slovakia

Bytový vodomer domaqua m je jednovtokový lopatkový vodomer s magnetickou spojkou a valčekovým počítadlom, ktorý má vďaka suchobežnej konštrukcii vysokú presnosť merania a dlhú životnosť.

Vodomer sa môže inštalovať horizontálne aj vertikálne. Prístroj má integrovanú zvýšenú antimagnetickú ochranu proti neoprávnenej manipulácii a jeho funkčnosť je diaľkovo monitorovaná. Vodomer sa dodáva v stavebných dĺžkach 80 mm, 110 mm a 130 mm s možnosťou prietoku Q3 2,5 m³/h alebo Q3 4 m³/h. Prístroj je možné rozšíriť o rádiový modul alebo M-bus.

 Hlavné výhody vodomera domaqua m:

 • automatizovaný diaľkový odpočet,
 • životnosť rádiového modulu 10 rokov (dve overovacie obdobia),
 • presnosť merania s rozsahom až do R100,
 • monitoring funkčnosti prístrojov,
 • online prístup k denným dátam o spotrebe,
  • notifikácie o spätných prietokoch a nulových spotrebách,
  • detekcia úniku vody.

istameter m – viacvtokový bytový vodomer

Zdroj: ista Slovakia

 

istameter m je viacvtokový suchobežný lopatkový vodomer. Viacvtokovou konštrukciou je zabezpečené rovnomerné zaťaženie lopatkového kolesa, čím je zaručená presnosť merania a dlhá životnosť. Vodomer sa môže inštalovať horizontálne aj vertikálne.

Prístroj má integrovanú zvýšenú antimagnetickú ochranu a jeho funkčnosť je diaľkovo monitorovaná. Výhodou bytového vodomeru istameter m je bohatá paleta inštalačných prvkov EAS, VAS alebo podbatériová prípojka pre jednoduchú výmenu vodomera. Vodomer je možné rozšíriť o rádiový modul alebo M-bus.

Prípojka EAS sa inštaluje do vodovodného potrubia
Prípojka EAS sa inštaluje do vodovodného potrubia | Zdroj: ista Slovakia
ventilová prípojka VAS sa používa na dodatočnú montáž vodomerov na existujúce potrubie.
Ventilová prípojka VAS sa používa na dodatočnú montáž vodomerov na existujúce potrubie. | Zdroj: ista Slovakia

Hlavné výhody vodomera istameter m:

 • automatizovaný diaľkový odpočet,
 • životnosť rádiového modulu 10 rokov (dve overovacie obdobia),
 • kapsľový systém pre jednoduchú výmenu,
 • monitoring funkčnosti prístrojov,
 • online prístup k denným dátam o spotrebe,
 • notifikácie o spätných prietokoch a nulových spotrebách,
 • detekcia úniku vody.

modilys m – objemový bytový vodomer s presnosťou R160H

Vodomer modilys m je vybavený rotačným piestom a vďaka vysokej citlivosti merania R160 (MID) dokáže zaznamenať hodnoty už pri prietoku nižšom ako 1 liter za hodinu, čím významne znižuje rozdiely medzi hodnotami nameranými na hlavnom vodomere a hodnotami z bytových vodomerov.

To je jedna z výhod, pokiaľ chceme s čo najvyššou presnosťou porovnať spotrebu na bytových vodomeroch s fakturačným vodomerom bytového domu, alebo presnejšie analyzovať únik vody. Vodomer je možné rozšíriť o rádiový modul alebo M-bus.

Hlavné výhody vodomera modilys m:

 • vysoká presnosť merania,
 • automatizovaný diaľkový odpočet,
 • životnosť rádiového modulu 10 rokov (dve overovacie obdobia),
 • monitoring funkčnosti prístrojov,
 • online prístup k denným dátam o spotrebe,
 • notifikácie o spätných prietokoch a nulových spotrebách,
 • detekcia úniku vody už pri prietoku nižšom ako 1 l/hod.
Zdroj: ista Slovakia

Všetky bytové vodomery ista spĺňajú najnovšie štandardy a legislatívne požiadavky európskej smernice o energetickej efektívnosti 2018/2002/EÚ (EED) a zákona č. 419/2020 Z. z., ktorý od roku 2027 vyžaduje diaľkový odpočet. Ten má byť technickým predpokladom pre poskytovanie mesačných informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní v budúcnosti.

Viac o produktoch a službách spoločnosti ista sa dozviete na www.ista.sk.

Zdroj: PR článok ista Slovakia, s.r.o.