Rekonštrukcia budovy Poštová v Žiline

Prestavbou bývalej telekomunikačnej budovy zo sedemdesiatych rokov vznikne polyfunkčný objekt, ktorý bude pozostávať z kancelárskych priestorov a obchodných jednotiek. Dodávateľom stavby je spoločnosť INGSTEEL.


Zdvíhanie a spúšťanie stropov za pomoci hydraulických lisov v blokoch 15 x 20 m.