Aplikácia samonivelačnej stierky (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Pri väčšom výškovom rozdiele podláh medzi dvoma miestnosťami je dôležité zvoliť vhodný vyrovnávací materiál. Ak je zároveň potrebné splniť požiadavku na rýchlu pochôdznosť podlahy, možným riešením je rýchlotvrdnúca samonivelačná vyrovnávacia stierka vystužená vláknami, ktorá je vhodná na vyrovnanie nerovností v hrúbke 3 až 30 mm.

Info o materiáloch

» Rýchlotvrdnúca samonivelačná vyrovnávacia stierka vystužená vláknami, vhodná na vyrovnávanie nerovností od 3 mm do 30 mm na vykurovaných aj nevykurovaných podlahách; použitie v interiéri.
» Penetračná emulzia na zníženie nasiakavosti podkladu a zlepšenie priľnavosti následných vrstiev; prísada na zvýšenie elasticity a tesnosti do cementových mált a poterov; univerzálne použiteľná na nasiakavé podklady, napr. betónové a anhydritové potery, rôzne omietky, sadrokartónové a sadrovovláknité dosky a pod.

Čo budete potrebovať

  • Penetračný náter: quick- mix HE Penetračná priľnavostná emulzia, spotreba: približne 0,1 l/m2 (pri riedení vodou 1 : 1, v závislosti od nasiakavosti), plastové vedro, 5 kg 17,78 €
  • Vyrovnávacia stierka: quick-mix NSP Rýchlotvrdnúca samonivelačná vyrovnávacia hmota s vláknami
    spotreba: približne 1,6 kg/m2 (na 1 mm hrúbky), papierové vrece, 20 kg 13,92 €
  • Okrajová dilatačná páska
  • Náradie a pomôcky: nôž na koberec, škrabka na lepidlo, veľká stierka (tzv. špachtľa), stierka (tzv. špachtľa), metla, metla s tvrdými štetinami, maliarska štetka, plastová nádoba na maltu, nízkootáčkové elektrické miešadlo, gumená stierka, hadicová vodováha, ceruzka, ihlový valček.

Príprava podkladu

Pred ošetrením povrchu rýchlotvrdnúcimi materiálmi sa na podklad odporúča celoplošne naniesť vhodný penetračný náter. Vhodnou penetráciou je napr. penetračná priľnavostná emulzia. Penetračný náter je potrebné pred aplikáciou dôkladne zamiešať a v závislosti od nasiakavosti podkladu zriediť vodou maximálne v pomere 1 : 1.

Po zriedení vodou sa znovu dôkladne premieša. Takto pripravený penetračný náter sa nanáša na podklad valčekom alebo maliarskou štetkou rovnomerne v tenkej vrstve. Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený prachu a nečistôt, oddebňovacích olejov, voskov a iných mastnôt.

Všetky typy podkladov musia byť pevné, únosné, bez deformácií a trhlín. Anhydridové podklady musia mať odstránenú povrchovú vrstvu vyplavených spojív (prebrúsenú) a zároveň je potrebné dôkladne odstrániť prach (priemyselným vysávačom).

Penetračný náter sa nechá pred aplikáciou samonivelačnej stierky dôkladne zaschnúť (približne 3 h, pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 60 %, nízke teploty a vysoká vlhkosť tento čas predlžujú). Na plochy stien, stĺpy, nosníky a iné zvislé prvky je potrebné okolo obvodu použiť dilatačný pás (hrubý 5 až 10 mm), aby sa zabránilo vzniku pnutia.

Spracovanie samonivelačnej stierky

Po zaschnutí penetračného náteru sa môže podklad vyrovnať samonivelačnou stierkou. Suchá samonivelačná stierka sa dôkladne zmieša s vodou (5 l vody/20 kg vrece, 2 l vody/8 kg vrece) nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.) na homogénnu tekutú kašu bez hrudiek.

Na dosiahnutie lepšej plasticity a rozlievanie zmesi sa odporúča premiešať obsah vreca najskôr s približne 2/3 vody a po rozmiešaní zmesi (približne 3 min.) ihneď pridať zostávajúcu 1/3 vody a zno­vu dôkladne premiešať.
Takto spracova­ná zmes sa ihneď naleje na pripravený podklad.

Samonivelačná hmota sa roztiahne tzv. rakľou s jemným zubom alebo stierkou do požadovanej hrúbky vrstvy (3 až 30 mm). Vrstva samonive­lačnej stierky sa dôkladne odvzdušní ihlovým valčekom (tzv. ježkom).

Krok 1: Výškový rozdiel 20 mm

Na vyrovnanie väčších výškových rodzielov medzi podlahami (3 až 30 mm) sa použije rýchlotuhnúca samonivelačná vyrovnávacia stierka s vláknami.

01 Výškový rozdiel 20 mm
01 Výškový rozdiel 20 mm |

Krok 2: Pôvodná podlahovina

Z podkladu sa odstráni pôvodná nášľapná vrstva podlahy. Pôvodné staré linoleum sa nareže na pruhy, ktoré sa postupne stiahnu z podkladu.

02 Pôvodná podlahovina
02 Pôvodná podlahovina |

Krok 3: Odstránenie lepidla

Po stiahnutí linolea sa z podkladu pomocou škrabky ostránia všetky zvyšky lepidla.

03 Odstránenie lepidla
03 Odstránenie lepidla |

Krok 4: Očistenie povrchu

Po očistení podkladu sa povrch dôkladne pozametá metlou alebo povysáva priemyselným vysávačom.

04 Očistenie povrchu
04 Očistenie povrchu |

Krok 5: Okrajový pás

Na všetky steny v dotknutom priestore sa pripevní okrajový dilatačný pás. Potom sa pomocou hadicovej vodováhy vykoná nivelizácia miestnosti a namerané hodnoty sa vyznačia na okrajovom páse.

05 Okrajový pás
05 Okrajový pás |