Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Preklenutie škár v poteroch (Pracovný postup)

Na zabránenie vertikálnym pohybom (výškovým rozdielom) v poteroch v okolí škár sú vhodné poterové spony, ktoré neobmedzujú horizontálny pohyb poteru vďaka horizontálnemu uloženiu spojky v plastovom obale.

Krok 2: Vloženie spôn

Do pripravených a vyčistených zárezov sa vložia poterové spony.

02 Vloženie spôn
02 Vloženie spôn |

Krok 3: Zaistenie škáry pri dverách

V priestore dverí sa škára zabezpečí tromi kusmi poterových spôn.

03 Zaistenie škáry pri dverách
03 Zaistenie škáry pri dverách |