Pracovný postup: Vyrovnanie drevenej podlahy

Partneri sekcie:

Ako môžeme využiť starú drevenú podlahu na vytvorenie novej podlahovej vrstvy.

Krok 5: Dilatačná páska

Na všetky súvisiace zvislé plochy sa pripevní okrajová dilatačná páska (hrúbka 5 až 10 mm).

05. Dilatačná páska
05. Dilatačná páska

Krok 6: Nivelizácia miestnosti

Pomocou vodorovnej laty a vodováhy sa vykoná nivelizácia miestnosti. Vyrovnávané výškové rozdiely sa vyznačia na okrajovej páske.

06. Nivelizácia miestnosti
06. Nivelizácia miestnosti

Krok 7: Kontaktný mostík

Na pripravený podklad sa celoplošne nanesie pomocou maliarskeho valčeka na dlhej rúčke kontaktný mostík (elastická emulzia), ktorý zabráni prieniku vody.

07. Kontaktný mostík
07. Kontaktný mostík

Krok 8: Nanesenie vyrovnávacej vrstvy

Do ešte vlhkej emulzie (max. do 30 min. od aplikácie) sa na podklad nanesie metódou „živé do živého“ flexibilná vyrovnávacia malta.

08. Nanesenie vyrovnávacej vrstvy
08. Nanesenie vyrovnávacej vrstvy

Krok 9: Roztiahnutie vyrovnávacej vrstvy

Samonivelizačná vyrovnávacia vrstva sa roztiahne na podklade gumenou stierkou do požadovanej hrúbky (2 až 10 mm).

09. Roztiahnutie vyrovnávacej vrstvy
09. Roztiahnutie vyrovnávacej vrstvy