Polymérne podlahy majú vynikajúce konštrukčné vlastnosti

Podlahy StoCretec na báze epoxidových a polyuretánových živíc 3

Vzhľadom k výborným úžitkovým vlastnostiam nachádzajú epoxidové a polyuretánové živice využitie všade tam, kde svojimi vlastnosťami výrazne prevyšujú materiály "klasické", ako je drevo, sklo, kameň, keramika alebo betón. Medzi ich výhody patrí výborný vzhľad, vysoká mechanická odolnosť, minimálna nasiakavosť, nadpriemerná odolnosť voči chemikáliám a v neposlednom rade jednoduché čistenie a údržba.

Podlahy sú vysoko dekoratívne, a to vďaka širokej palete dostupných odtieňov, ktorú možno ďalej doplniť farebnými chipsami a pieskami. Všetky tieto prednosti produktová rada StoCretec od firmy Sto samozrejme plne využíva.

Donedávna boli polymérne podlahy využívané prevažne v priemyselnej oblasti – v skladoch, prevádzkach, výrobných prevádzkach a pod. V privátnych alebo komerčných reprezentatívnych priestoroch, ako sú interiéry bytov, rodinných domov, kancelárií, reštaurácií alebo hotelov sa liate podlahy z živíc objavovali iba výnimočne. V posledných rokoch vďaka svojim vynikajúcim konštrukčným vlastnostiam, ale aj vďaka vysokej estetickej hodnote dokázali preniknúť aj do týchto oblastí.

Podlahové systémy StoCretec sú odolné, ekologické, estetické

Vo výrobe, vo verejných priestoroch alebo na parkoviskách: bezškárové úpravy podlahy zaisťujú všade vysokú funkčnosť a estetickú čistotu. Vybrané produkty zodpovedajú požiadavkám ochrany proti emisiám alebo môžu mať špeciálne vlastnosti: napríklad vysokú mechanickú alebo chemickú odolnosť. Okrem toho sa dajú ľahko čistiť. Aj pre ich priemyselné využitie platí súhra troch hlavných vlastností: odolné, ekologické, estetické.

StoCretec Boutique Freiburg

Podlahy pre priemyselné využitie musia zodpovedať nielen úplne rôznym profilovým požiadavkám, ale musia byť tiež vizuálne atraktívne. Vo veľmi citlivých výrobných priestoroch sa zvyšujú nároky na povrchy podláh, stien i stropov. V niektorých odboroch (napr. v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, pri výrobe polovodičov, pri použití optických a laserových technológií či nanotechnológií) musia byť splnené vysoké štandardy pre takzvané čisté priestory. Všetky tieto produkty radu StoCretec spĺňajú požiadavky aliancie Cleanroom Suitable Materials pod vedením Fraunhoferovho inštitútu pre výrobnú techniku a automatizáciu v Stuttgarte.

StoCretec ponúka elastické povrchy, ktoré chránia balkóny pred poveternostnými vplyvmi

Vzhľadom k svojej exponovanej polohe a krehkej konštrukcii patria balkóny k najcitlivejším častiam stavby. Denne sú vystavené poveternostným vplyvom, ako je teplo, voda, námraza a UV žiarenie, ale aj inému zaťaženiu, ako sú agresívne čistiace prostriedky alebo ťarcha balkónového nábytku či kvetináčov. StoCretec ponúka aj v tomto prípade elastické povrchy, ktoré chránia balkóny pred poveternostnými vplyvmi a tieto trhliny prekrývajú. Vďaka posypu akrylátovými šupinkami je možná aj protišmyková úprava.

StoCretec terasa bytového domu

StoCretec patrí už niekoľko desaťročí k hlavným dodávateľom podlahových povrchov pre parkoviská a podzemné garáže

Parkovacie strechy a podzemné garáže sú extrémne rôznorodé svojou veľkosťou, tvarom a záťažou. Spektrum siaha od jednoposchodových podzemných garáží v bytových domoch až k obrovským parkovacím komplexom na letiskách. Požiadavky na povrchy parkovísk sa líšia podľa miesta ich použitia. V závislosti na polohe, stave a záťaži plochy je potrebné vypracovať vhodné riešenie, ktoré bude navyše zodpovedať estetickým nárokom a potrebám zvoleného systému riadenia dopravy. Vysoko špecializované systémy StoCretec sa už osvedčili na mnohých miliónoch metrov štvorcových.

Podlahy StoCretec na báze epoxidových a polyuretánových živíc 2

Vhodné podlahové krytiny sa musia vždy vyznačovať minimom emisií a nesmú obsahovať rozpúšťadlá alebo zmäkčovadlá. Výrobky StoCretec preto zodpovedajú nariadeniu EÚ o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a tiež smernici EÚ o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (Decopaint). Nič tak nebráni ich použitiu v miestach s vyššími nárokmi na kvalitu vzduchu v interiéri.

Viac informácií o podlahových systémoch StoCretec na báze epoxidových a polyuretánových živíc nájdete na www.sto.sk.

ZDROJ: PR článok spoločnosti STO Slovensko, s.r.o.

KategóriePodlahaZnačky