Partneri sekcie:

PCI Lastogum®: Prečo použiť hydroizoláciu do kúpeľní a spŕch

image 96891 25 v1

- obmedzuje kondenzáciu vodných pár pod keramikou v dôsledku rozdielnych teplôt- bráni hromadeniu vlhkosti pod keramikou- výrazne zamedzuje vzniku plesní- chráni omietku proti vnútornej vlhkosti

PCI Lastogum®

Náterová hydroizolácia pod keramické obklady v sprchách a kúpeľniach – hospodárne, rýchle a spoľahlivé riešenie.

  • Jednozložková, pripravená na použitie, ľahko sa nanáša na podklad aj do rohov.
  • Už po cca 2 hod. od začiatku izolovania je možné začať s lepením obkladov a dlažieb.
  • Nanáša sa valčekom, štetcom alebo hladidlom a je priamo obložiteľná keramickými či kamennými obkladmi a dlažbou.
  • Vodotesná, chráni podklady citlivé na vlhkosť, vyrovnáva napätie, zmeny tvaru podkladu a otrasy.
  • Bez rozpúšťadiel: nezaťažuje okolie výparmi a zápachom, jej spracovanie je bez zdravotných rizík.
  • Kontrolná farba sivá a biela.
  • Nízka spotreba – pri 2 náteroch cca 1,1 kg/m2.

1. Podlaha vyspádovaná s potermi PCI Pericem® EBF
2. Penetrácia PCI Gisogrund® / PGM / Rapid
3. Hydroizolačná stierka PCI Lastogum® – 1. vrstva – sivá
4. Tesniaca páska PCI Pecitape® Objekt / Butyl
5. Hydroizolačná stierka PCI Lastogum® – 2. vrstva – biela
6. Lepidlo PCI Nanolight®, PCI Pericol® FX Profi / FX Rapid / Flex Plus
7. Polyetylénový výplňový profil PCI DIN-Polyband 08
8. Tesniaca páska PCI Pecitape® Objekt / Butyl
9. Systémový vpust
10. Škárovacia hmota PCI Pericolor® Flex / Flex A/ PCI Nanofug® Premium
11. Silikónový tmel PCI Silcofug® E / N

Postup prác

1.    Penetračný náter
Vyrovnaný, suchý, pevný a čistý podklad sa napenetruje náterom PCI Gisogrund® alebo PCI Gisogrund® PGM. Náter sa nechá dostatočne zaschnúť (3 – 6 hod.). V časovej tiesni sa penetruje s PCI Gisogrund® Rapid a nechá sa zaschnúť cca 5 min.

2. Izolácia rohov
Po zaschnutí náteru sa vykoná izolácia rohov, dilatačných škár a stykov rôznych konštrukcií. Páska PCI Pecitape® Objekt sa vlepí do dostatočnej vrstvy izolácie PCI Lastogum® a riadne sa pritlačí alebo sa použije samolepiaci pás PCI Pecitape® Butyl priamo na podklad.

3. Izolácia prestupov
Prestupy vedení a odtokov sa zaizolujú manžetou PCI Pecitape® 10 x 10 vlepenou do izolácie PCI Lastogum®.

4. Nanášanie prvej izolačnej vrstvy
Na takto pripravenú plochu sa nanesie valčekom alebo štetcom prvá vrstva izolácie PCI Lastogum®.

5. Nanášanie druhej izolačnej vrstvy
Po dostatočnom vyschnutí prvej vrstvy (cca 1 hod.) sa nanesie druhá vrstva, ktorá musí prekryť prvý náter vrátane pások a manžiet. Po vyschnutí druhého náteru (cca 1 − 2 hod.) je možné začať s lepením obkladov a dlažieb. Odporučená minimálna hrúbka oboch vrstiev v suchom stave je 0,5 mm.

6.    Lepenie obkladov a dlažieb
Odporučené lepidlo sa rozmieša na homogénnu hmotu, nechá sa odležať cca 3 min a potom sa znovu krátko premieša. Najprv sa rovnou stranou hladidla nanesie tenká kontaktná vrstva. Na nezavädnutú kontaktnú vrstvu sa zubovou stranou hladidla nanesie lepiaca hmota. Nanáša sa rovnomerne, pokiaľ možno v jednom smere a toľko, aby počas celej doby pokládky bola zaistená lepivosť zmesi. Keramické obklady alebo dlažby sa ľahkym posuvným pohybom usadia a vyrovnajú sa.

7. Škárovanie
Odporučená škárovacia hmota sa do škár nanáša gumeným hladidlom diagonálne. Dôkladne vyplnené škary sa nechajú dostatočne zavädnúť. Po dostatočnom zavädnutí sa vyškárované plochy umyjú vlhkou špongiou. Potom sa ešte dočistí ľahko navlhčenou špongiou.

8. Elastické tesnenie
Rohové, spojovacie a dilatačné škáry sa utesňuju elastickou silikónovou tesniacou hmotou PCI Silcofug® E / N. Adhézne plochy sa vyčistia. Škáry sa vyplnia polyetylénovým profilom PCI DIN Polyband 08. Profil sa nesmie pri vkladaní poškodiť a musí zabrániť priľnutiu tesniacej hmoty na spodok škáry (trojboké priľnutie). Silkón sa pod tlakom z vytláčacej pištole vtlačí do škár. Pred vytvorením povlaku navlhčiť povrch vodou so saponátom (napr. Jar) a vyhladiť vhodným nástrojom.

 

Technický list PCI Lastogum®: http://www.pci-slovensko.sk/produkty/informacie-o-produktoch/l.html?tx_mmdb%5Bproduct%5D=240&cHash=687cdc41e9a38848099318499f77574e

Brožúra: http://www.pci-slovensko.sk/fileadmin/database/pics/Download/Broschueren/PCI_Lastogum.pdf

 

Pavol Gašinec
Product manager, BASF Slovensko spol. s r.o.
ZDROJ: PR článok spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.