Partner sekcie:
  • Stavmat
  • STAT-KON

Ako bezprašne renovovať staré podklady (Pracovný postup)

Na bezhlučnú a bezprašnú renováciu podlahy sú úrčené viacvrstvové, zvukovoizolačné a premosťujúce podkladové systémy. Skladajú sa z nosnej a krycej dosky, kde nosná doska má od výroby nanesenú tenkú vrstvu kontaktného lepidla, ktorým sa obidve dosky lepia dokopy.

Krok 6: Vrchné krycie dosky

Pred ukladaním vrchných krycích dosiek sa najskôr z nosných dosiek odstráni ochranná fólia lepivej vrstvy. Vrchné dosky (s potlačou na vrchnej strane) sa kladú s presahom na položenej nosnej doske. Prvý rad sa začne založením celej dosky. Druhý rad sa začne položením polovičnej dosky.

06 Vrchné krycie dosky
06 Vrchné krycie dosky |

Neprehliadnite: Dá sa v kúpeľni bezpečne nalepiť drevená podlaha?

Krok 7: Pritlačenie vrchných dosiek

Krycie dosky sa kladú do lepivého lôžka nosných dosiek a plošne poklepom gumeným kladivom. Týmto spôsobom sa vytvorí podkladová konštrukcia. V poslednom kroku sa prevalcuje celá plocha ťažkým prítlačným valcom.

07 Pritlačenie vrchných dosiek
07 Pritlačenie vrchných dosiek |

Krok 8: Prebrúsenie spojov

Spoje krycích dosiek sa prebrúsia ručne zľahka brúsnym papierom a celá plocha sa dôkladne povysáva. Uloženie podlahovej krytiny je potrebné zrealizovať najneskôr do 48 hodín od inštalácie dosiek.

08 Prebrúsenie spojov
08 Prebrúsenie spojov |

Krok 9: Nanesenie lepidla

Vhodnou ceruzkou sa na doskách v priečnom smere označí počiatočný bod na kladenie prvých dielcov, resp. dosiek podlahovej krytiny. Smerom k vyznačenej linke sa nanesie lepidlo s armovanými vláknami pomocou zubovej stierky A2 v rovnomernej vrstve.

09 Nanesenie lepidla
09 Nanesenie lepidla |

Krok 10: Položenie podlahovej krytiny

Po krátkom odvetraní lepidla sa do lepivého lôžka položia pozdĺž zakladacej linky dosky podlahovej krytiny, a to voľne, bez ťahu a pnu­tia. Pritlačia sa rukou na podklad. Po dokonče­ní kladenia všetkých dosiek sa podlahová kry­tina prevalcuje prítlačným valcom. Nakoniec sa odrežú prečnievajúce zvyšky PE fólie.

10 Položenie podlahovej krytiny
10 Položenie podlahovej krytiny |
Text: spracované z podkladov firmy HA-UZ Market
Foto: HA-UZ Market

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2019.