Školská jedáleň v novom modernom dizajne a akustickom komforte

Okrem moderného dizajnu plnia dosky CLEANEO aj čistiacu funkciu pretože viažu na seba VOC latky a pohlcujú pachy

Vytvorenie vhodného prostredia pre študentov školy tak, aby sa mohli sústrediť a cítili sa dobre je veľmi dôležité. Jeden z dôležitých prvkov je akustická pohoda. A práve túto požiadavku vyriešili produkty Knauf pri rekonštrukcii školskej jedálne ZS Fándlyho.

ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta. Školu tvorí budova školy, školského klubu, školskej jedálne a telocvične. Obklopená je zeleňou priestranného školského parku.

ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku

V areáli školy je zrekonštruované basketbalové ihrisko, ihrisko s využitím pre hádzanú, volejbal, softbalové ihrisko, doskočisko s rozbehovou dráhou, bežecká dráha na 60 metrov, pieskovisko, preliezky a školský pozemok. V časti pozemku školy je vybudovaná moderná „Judo“ hala a v blízkosti školy sa nachádza krytá plaváreň.

Jedáleň na ZŠ Fándlyho v Pezinku po rekonštrukcii

Priebehu tohto roka prebehla rekonštrukcia školskej jedálne, realizovaná spoločnosťou Logatec, kde pred začatím rekonštrukcie vyplynuli otázky ohľadne akustiky priestoru. Zabezpečenie akustického komfortu v tak exponovanom priestore ako je školská jedáleň, obzvlášť, keď je využívaná na zhromažďovanie študentov pri rôznych školských zhromaždeniach, je veľmi dôležité.

Zabezpečenie akustického komfortu v exponovanom priestore ako je školská jedáleň je veľmi dôležité

Pohltivé plochy boli umiestnené na strope ako konštrukcia D127 Cleaneo a zabezpečujú nielen zníženie doby dozvuku (ozveny), ale aj zlepšujú zrozumiteľnosť reči. Okrem moderného dizajnu plnia dosky CLEANEO aj čistiacu funkciu, pretože viažu na seba VOC latky a pohlcujú pachy.

Viac informácií o spoločnosti Knauf nájdete na www.knauf.sk.

ZDROJ: PR článok spoločnosti KNAUF Bratislava, s.r.o.

KategóriePodhľadyZnačky