Partneri sekcie:

Inovovaný, moderný dizajn značky Terran

Inovovaný, moderný dizajn značky Terran

V posledných rokoch sa naša spoločnosť vyvinula z rodinného podniku na veľkú medzinárodnú spoločnosť a v súčasnosti sme už jedným z významných stredoeurópskych hráčov na trhu.

Míľniky posledného obdobia:

–  posilnili sme našu vedúcu pozíciu na trhu,
–  používanie robotovej technológie aj pri výrobe betónových doplnkov,
–  rozšírili sme naše portfólio,
–  v roku 2018 sa rozbehla výroba aj v Rumunsku, v najnovšom závode v Câmpia Turzii.
 

Zmena dizajnu značky Terran indikuje obraz modernej, dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti Mediterran Slovakia, schopnej promptne reagovať na požiadavky trhu: pri zachovaní pôvodných farieb budeme používať modernejšie logo. Zmena dizajnu značky Terran prebehla v skupine Terran na Slovensku, v Maďarsku, v Chorvátsku, v Srbsku a v Rumunsku.

www.terran.sk
www.krytina.sk

Inovovaný, moderný dizajn značky terran foto - stresna-krytina-aj-pre-buduce-generacie