• OSMA
  • SKSI

Rekonštrukcia Mladej gardy v Bratislave

image 97211 25 v1

Študentský domov Mladá garda vznikol podľa projektu architekta Emila ­Belluša (1899 – 1979) v polovici 50. rokov minulého storočia. Tento komplex s kapacitou 2 500 študentov sa zaraďuje medzi diela socialistického realizmu.

Pre samého autora to bolo vybočenie z jeho obvyklého štýlu funkcionalizmu, v duchu ktorého postavil také diela ako Kolonádový most Piešťany (1931), družstevné domy na Námestí SNP Bratislava (1932), budova bývalej Národnej banky na Štúrovej ulici (dnes Generálna prokuratúra, 1936 – 1938), vodojem v Trnave (1948), hotel Devín v Bratislave (1948) a ďalšie. Na sklonku svojej činnej tvorby v ťažkých rokoch stalinizmu zrealizoval ako svoje posledné dielo projekt študentského domova Mladá garda na Račianskej ulici v Bratislave.

Aj tejto politickej objednávky sa však Emil Belluš zhostil s noblesou. Na tie časy vytvoril maximálne účelné zariadenie, ktoré slúži svojmu účelu dodnes. V roku 2011 sa začala postupná rekonštrukcia fasád a striech, ktorá vyvrcholila v tomto roku rekonštrukciou poslednej strechy celého komplexu budov. Výrobca škridiel, spoločnosť Mediterran Slovakia, prispel dodávkou materiálu – škridiel bobrovka s názvom Rundo, značky Terran – do obnovy tejto zaujímavej stavby s úctyhodným rozsahom.

Detail na novú strechu, ktorá má celkovú plochu až 8 000 m2

Počas štyroch rokov sa Mladá garda pokryla novou strechou s plochou vyše 8 000 m2. Mediterran Slovakia má tak významný podiel na novom šate tejto stavby, ktorá má svoje nezabudnuteľné miesto v študentskom svete slovenských vysokoškolákov.

ZDROJ: MEDITERRAN SLOVAKIA

Článok bol uverejnený v časopise ASB 11-12/2017.