Partneri sekcie:

Montáž presvetľovacieho prvku strechy

Montáž presvetľovacieho prvku strechy

Na presvetlenie a vetranie podkrovných priestorov či na umožnenie výstupu na strechu ponúkajú výrobcovia strešnej krytiny príslušenstvo v podobe strešných okien určených na tento účel. Strešné okná sú vyrobené tak, aby boli kompatibilné so strešnou krytinou v ich portfóliu. Na zabezpečenie požadovanej tesnosti slúži tvarovateľné lemovanie, ktoré je potrebné pretiahnuť cez strešné latovanie. Pri dodržaní výrobcom stanovených opatrení je strešné okná možné osadiť aj do striech s menším sklonom.

Postup montáže

Pred osadením strešného okna sa na strešnom latovaní v mieste osadenia strešného okna vyznačí ceruzkou vnútorný obrys rámu okna. Rozmer okna je optimalizovaný na formát škridiel s počtom uloženia 10 ks/m2. Na bočnej strane sa kladú celé škridly s dĺžkou 300 mm alebo polovice s dĺžkou 150 mm. Pri inom formáte škridiel je potrebné škridly zrezať. Na strešné latovanie sa osadí podporná lata tak, aby uzatvárala hornú hranu osadenej strešnej krytiny (naležato alebo nastojato). Horný krycí rám musí byť podopretý priebežnou strešnou latou. Strešné laty sa podľa naznačeného obrysu okna odrežú, čím vznikne v strešnej konštrukcii potrebný otvor, a osadí sa podľa potreby vrchná pomocná lata na fóliový žľab.

Nad otvorom na strešné okno, resp. nad vrchnou pomocnou latou na fóliový žľab sa vyrežú otvory do kontralát. V mieste fóliového žľabu sa uloží pás podstrešnej hydroizolačnej fólie s potrebným presahom a pripevní sa na latovanie. Podstrešná hydroizolačná fólia sa v mieste otvoru nareže do kríža a jednotlivé časti sa pripevnia na latovanie. Okno sa položí na pripravené latovanie a v mieste montážnej lišty sa pripevní klincami alebo montážnymi skrutkami na hornú strešnú latu. Rohy lemovania strešného okna sa na ľavej a pravej strane preložia cez latovanie, čím sa zabezpečí tesnosť okna pri daždi. Z pogumovaného okraja lemovania sa odstráni ochranný pás.

Lepiaci okraj lemovania strešného okna sa vyformuje podľa tvaru strešnej krytiny, pričom sa začína od stredu lemovania v najvyššom mieste krytiny. Vyformovaný okraj sa dôkladne pritlačí. Podklad musí byť čistý, suchý, bez prachu. Lemovanie strešného okna sa v mieste lepiaceho okraja dodatočne pritlačí valčekom. Pri väčších rozstupoch medzi krokvami sa okno pripevní na strešné laty štyrmi pomocnými popruhmi (pričom je potrebné strešné laty podoprieť doplnkovou latou). Strešné okno sa potom pripevní na podpornú latu. Po pripevnení okna sa uložia z obidvoch strán okna škridly, ktoré je potrebné pripevniť skrutkami na strešné laty. Pred uložením škridiel je potrebné odstrániť závesné nosy škridiel nad lemovaním strešného okna. 

01 | Vyznačenie polohy okna
Na strešnom latovaní sa v mieste osadenia strešného okna vyznačí ceruzkou vnútorný obrys rámu okna. Rozmer okna je optimalizovaný na formát škridiel s počtom uloženia 10 ks/m2. Na bočnej strane sa kladú celé škridly so šírkou 300 mm alebo polovičné so šírkou 150 mm. Pri inom formáte škridiel je potrebné škridly zrezať.

02 | Podporné laty
Na strešné latovanie sa osadia pomocou akumulátorového skrutkovača podporné laty.

04 | Vyrezanie otvoru
Strešné laty sa podľa naznačeného obrysu okna odrežú, čím vznikne potrebný otvor, a osadí sa podľa potreby vrchná pomocná lata na fóliový žľab. Nad otvorom na strešné okno, resp. nad latou na fóliový žľab, sa vyrežú otvory do kontralát.

05 | Podstrešná fólia
V mieste fóliového žľabu sa uloží pás podstrešnej hydroizolačnej fólie s potrebným presahom a pripevní sa na latovanie. Podstrešná hydroizolačná fólia sa v mieste otvoru nareže do kríža a jednotlivé časti sa pripevnia na latovanie.

06 | Prvotné pripevnenie okna
Okno sa položí na pripravené latovanie a v mieste montážnej lišty sa pripevní klincami alebo montážnymi skrutkami na hornú strešnú latu.

07 | Preloženie rohov lemovania 
Rohy lemovania strešného okna sa na ľavej a pravej strane preložia cez latovanie, čím sa zabezpečí tesnosť okna pri daždi.

08 | Ochranný pás
Z okraja spodného lemovania sa odstráni lepiaci ochranný pás.

09 | Vytvarovanie lemovania
Lepiaci okraj lemovania strešného okna sa vyformuje podľa tvaru strešnej krytiny, pričom sa začína od stredu lemovania v najvyššom mieste krytiny. Vyformovaný okraj sa dôkladne pritlačí. Podklad musí byť čistý, suchý, bez prachu.

10 | Prítlačný valček
Lemovanie strešného okna sa v mieste lepiaceho okraja dodatočne pritlačí valčekom.

11 | Pomocné popruhy
Okno sa pripevní aj štyrmi pomocnými popruhmi ku krokvám. Ak je rozteč krokiev väčšia, použijú sa pomocné laty, upevnené pozdĺžne na strešné laty po oboch stranách okna.

12 | Uloženie škridiel
Po pripevnení okna sa uložia z obidvoch strán okna škridly, ktoré sa pripevnia skrutkami na strešné laty. Pred uložením škridiel sa nad lemovaním strešného okna zo škridiel odstránia závesné nosy.

03 | Osadenie lát
Podporná lata (1) sa osadí nad úrovňou hornej hrany osadenej strešnej krytiny (naležato alebo nastojato), tak aby jej horná hrana lícovala s vrchnou vlnou škridly. Rám okna sa na vrchnej strane podoprie strešnou latou (2).

Info o materiáli:

» Strešné okno určené na výstup na strechu, presvetlenie a vetranie podkrovných priestorov; do striech s plochou alebo profilovanou strešnou krytinou; univerzálny rám z tvrdeného PVC, kupola z vysokopriehľadného, nerozbitného polykarbonátu, zástera hliník/PET, hliníková mriežka, butylén, na báze Crep-Tec technológie; vhodné do striech so sklonom 16° až 55°.

Čo budete potrebovať:

Strešné okno
Bramac Luminex-Univerzál
vonkajšie rozmery: 630 × 765 mm, vnútorné rozmery: 475 × 520 mm,
hmotnosť: 6,2 kg, ks 118, 80 €

alebo

Bramac Luminex ALU
vonkajší rozmer Luminex ALU 44: 480 × 610 mm, vnútorný rozmer výlezu Luminex ALU 44:
440 × 570 mm, ks 162 €
vonkajší rozmer ALU 60: 640 × 640 mm, vnútorný rozmer ALU 60: 600 × 600 mm, ks 186 €

Montážne skrutky

Náradie a pomôcky
meter, ceruzka, priamočiara píla, akumulátorový skrutkovač, prítlačný valček

Tip

Zmena smeru otvárania
Strešné okno je možné otvárať dohora, doľava alebo doprava. Zmenu smeru otvárania je potrebné vykonať pred jeho zabudovaním. Najskôr sa odstráni zabezpečenie čapov na vonkajšej strane, kĺbové čapy sa vytiahnu, okenné krídlo sa nasadí na želanú stranu, kĺbové čapy sa zasunú a zabezpečia. Rukoväť sa vytiahne a nasunie na želanú stranu.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Bramac
FOTO: Bramac

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2018.