Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Komínový systém s izostatickou keramickou vložkou (Pracovný postup)

Komínový systém s tenkostennou izostatickou keramickou vložkou s hrdlovým spojom je ideálny pre zabezpečenie nezávislosti, bezpečnosti a tepelnej pohody.

Napájací kus dymovodu

Krok 9: Kanáliky zadného odvetrania

Izolačné rohože sa spredu zrežú pozdĺž zadnej hrany kanálikov zadného odvetrania. Tieto kanáliky musia zostať voľné po celej výške komína. Izolácia sa vloží až od napájacieho kusa dvierok.

09 Kanáliky zadného odvetrania
09 Kanáliky zadného odvetrania |

Krok 10: Škárovací tmel do spoja

Do hrdlového spoja napájacieho kusa šamotovej vložky sa v dostatočnom množstve nanesie škárovací tmel. Na vrchnú hranu komínovej tvárnice sa nanesie tenkovrstvová malta pomocou tzv. hrebeňa.

10 Škárovací tmel do spoja
10 Škárovací tmel do spoja |

Krok 11: Osadenie tvárnice

Do čerstvého lôžka tenkovrstvovej lepiacej malty sa osadí komínová tvárnica a zarovná sa do roviny.

11 Osadenie tvárnice
11 Osadenie tvárnice |

Krok 12: Tepelná izolácia

Do komínovej tvárnice sa osadí tepelná izolácia tak, aby bol spoj izolácie v osi stien komínovej tvárnice. Zárezy na izolácii majú smerovať dovnútra komínovej tvárnice.

12 Tepelná izolácia
12 Tepelná izolácia |

Krok 13: Malta na tvárnicu

Pomocou tzv. hrebeňa sa nanesie na vrchnú hranu komínovej tvárnice tenkovrstvová lepiaca malta. Malta nesmie upchať kanáliky zadného odvetrania.

13 Malta na tvárnicu
13 Malta na tvárnicu |

Krok 14: Osadenie tvárnice

Do maltového lôžka sa položí ďalšia komínová tvárnica a zarovná sa do roviny.

14 Osadenie tvárnice
14 Osadenie tvárnice |

Krok 15: Šamotová vložka

Do osadených komínových tvárnic sa zasunie šamotová vložka. Hrdlo šamotovej vložky má byť v hornej časti.

15 Šamotová vložka
15 Šamotová vložka |

Krok 16: Vyhladenie spoja

Spoj šamotovej vložky sa vyhladí tzv. vyterákom. Tým sa odstráni prebytočný škárovací tmel.

16 Vyhladenie spoja
16 Vyhladenie spoja |

Krok 17: Otvor na napojenie dymovodu

Do komínovej tvárnice sa vyreže otvor na napojenie dymovodu podľa pokynov výrobcu. Ak bude napájací kus dymovodu pod uhlom 45°, vyreže sa otvor s rovnakou šírkou aj do spodnej tvárnice tak, aby sa jej šamot nedotýkal.

17 Otvor na napojenie dymovodu
17 Otvor na napojenie dymovodu |

Krok 18: Vloženie izolácie

Do tvárnice osadenej do maltového lôžka sa vloží izolácia tak, aby jej horný okraj lícoval s okrajom tvárnice. Okraje izolácie sa odrežú zarovno s okrajom kanálikov zadného odvetrania.

18 Vloženie izolácie
18 Vloženie izolácie |

Krok 19: Napájací kus dymovodu

Do pripraveného otvoru sa vloží napájací kus dymovodu.

19 Napájací kus dymovodu
19 Napájací kus dymovodu |
KategórieKomínyZnačky