Komínový systém s izostatickou keramickou vložkou (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Komínový systém s tenkostennou izostatickou keramickou vložkou s hrdlovým spojom je ideálny pre zabezpečenie nezávislosti, bezpečnosti a tepelnej pohody.

komin Advanced

Schiedel UNI Advan ced

 1. Kónické vyústenie
 2. Dištančný krúžok
 3. Zateplenie komína v nadstrešnej časti minerálnou vlnou s hrúbkou 50 mm
 4. Šamotová vložka UNI ADVANCED
 5. Statické zabezpečenie v krove prostredníctvom prvku KOP
 6. Hrdlo vložky na pripojenie dymovodu
 7. Prefabrikovaná päta komína UNI ADVANCED
 8. Päta komína UNI ADVANCED
 9. Konštrukcia hrubej podlahy (základ)
 10. Konštrukcia šikmej strechy

Čo budete potrebovať

Komínový systém Schiedel UNI Advanced

 • Skladba komínového systému:
  súprava komínovej päty UNI Advanced
  hrdlo vložky na pripojenie dymovodu
  mriežka zadného odvetrania
  komínová tvárnica UNI Advanced:
  – jednoprieduchová
  – jednoprieduchová s vetracou šachtou
  – dvojprieduchová
  – dvojprieduchová s vetracou šachtou
  izolačná rohož nehorľavá MATP
  komínová profilovaná šamotová vložka UNI Advanced (príp. komínová profilovaná vložka ABS):
  – rovné vložky ABS
  – vložky ABS pre komínové dvierka
  – vložky ABS na napojenie dymovodu 90°/45°
  napájací adaptér
  prvky RAZS na dodatočné napojenie dymovodu
  dvierkový rám a dvierka komína
  súprava komínovej hlavy KPTP
  prvky komínového ukončenia UNI FINAL
  súprava výstužných tyčí
  prefabrikovaný komínový plášť z vláknobetónu
  prvky KOP na statické zabezpečenie v krokve
 • Lepiaca malta: Tenkovrstvová lepiaca malta, papierové vrece, 5 kg
 • Škárovací tmel
  Škárovacia hmota FM RAPID súčasť dodávky
 • Náradie a pomôcky: murárska lyžica, vodováha, kotúčová píla, ostrý nôž, hrebeňová stierka, tzv. vyterák, aplikačná pištoľ.

POZOR!

Pred montážou

Pred začatím montáže musí byť známa výška, umiestnenie aj orientácia komínových dvierok a ďalších čistiacich a revíznych otvorov, rovnako aj výška a orientácia miesta na pripojenie spotrebiča. Zároveň sa pred začatím montáže musí preveriť, či umiestnenie všetkých otvorov zodpovedá požiadavkám noriem a predpisov.

Osadenie tvárnic a izolácie

Tvárnice (3 ks tvárnic/m) sa osádzajú do maltového lôžka. Minerálnovláknité dosky izolácie a kanáliky zadného odvetrania nesmú byť zanesené alebo znečistené maltou a musia ostať vždy priechodné po celej výške komína. Osádzajú sa tak, aby ich spoje boli uprostred komínových tvárnic.

Zárezy na doskách smerujú k vložke. Vložky majú dĺžku 660 mm (príp. 330 mm) a spájajú sa škárovacím tmelom, ktorý sa nanáša v dostatočnom množstve. Spájané plochy vložiek musia byť očistené od prachu. Ak je to potrebné, tmel sa nanáša v dvoch vrstvách. Počas montáže sa musí prebytočný tmel zvnútra prieduchu odstrániť.

Založenie komína

Komín musí byť založený na pevnom a dostatočne únosnom základe. Výška založenia komína musí byť taká, aby vetracia mriežka v prvej tvárnici bola osadená nad úrovňou podlahy. K mriežke musí byť prístup vzduchu.

Izolácia v tvárnici s výrezom

V tvárnici s vyrezanou čelnou stenou (oblasť komínových dvierok alebo napojenia dymovodu) je potrebné izoláciu vnútri komína upraviť (zrezať) tak, aby minerálnovláknité dosky izolácie neupchali kanáliky zadného odvetrania.

Pripojenie dymovodu

Minimálna osová výška pripojenia dymovodu spotrebiča je 810 mm – konkrétnu výšku a orientáciu napojenia je potrebné konzultovať so zodpovedným projektantom. Ďalšie výšky napojenia možno dosiahnuť zrezaním rúr na požadovanú dĺžku.

Okolo hrdla vložky na pripojenie spotrebiča (sopúch) sa do výrezu v tvárnici osadzuje čelná doska z minerálnych vlákien. Kovové uholníky, ktoré sa vpichujú do izolácie, zabraňujú zatlačeniu dosky za hranu tvárnic, teda prípadnému upchatiu kanálikov zadného odvetrania.

Založenie pomocou prefabrikovanej päty

Krok 1: Príprava sokla

Pripraví sa sokel s výškou do úrovne budúcej podlahy. Na hotový vytvrdnutý základ sa položí hydroizolácia, ktorá sa napojí na hydroizoláciu spodnej stavby.

01 Príprava sokla
01 Príprava sokla |

Krok 2: Uloženie päty

Prefabrikovaná päta sa položí do maltového lôžka a zarovná sa.

02 Uloženie päty
02 Uloženie päty |

Krok 3: Škárovacia malta do spoja

Do hrdla tenkovrstvovej šamotovej vložky sa nanesie škárovací tmel a vloží sa adaptér zodpovedajúci priemeru prieduchu. Škárovací tmel sa musí naniesť do každého spoja šamotovej vložky.

03 Škárovacia malta do spoja
03 Škárovacia malta do spoja |

Krok 4: Vloženie izolácie

Na vrchnú hranu tvárnice sa nanesie vrstva lepiacej malty, do ktorej sa položí ďalšia tvárnica. Kus izolácie sa prereže na polovicu. Jedna časť sa vloží ohnutá do zadnej časti tvárnice (len do jej vrchnej polovice). Druhý kus prerezanej izolácie sa zasunie do prednej časti. Vrchná časť izolácie musí lícovať s okrajom tvárnice.

04 Vloženie izolácie
04 Vloženie izolácie |

Založenie s pätou stavanou na mieste

Krok 5: Príprava sokla

Pripraví sa sokel s výškou do úrovne budúcej čistej podlahy. Na hotový vytvrdnutý základ sa položí hydroizolácia, ktorá sa napojí na hydro­izoláciu spodnej stavby.

05 Príprava sokla
05 Príprava sokla |

Krok 6: Otvor pre mriežku

Do komínovej tvárnice sa vyreže otvor pre mriežku zadného odvetrania v rozmere danom výrobcom (svetlý prierez 140 až 200 mm, veľ­kosť otvoru pre mriežku: 190 a 170 mm).

06 Otvor pre mriežku
06 Otvor pre mriežku |

Krok 7: Základ pod podstavec

Do maltového lôžka sa položí základ pod podstavec na odvod kondenzátu, nanesie sa maltové lôžko a položí sa podstavec (päta komína). Do hrdla tenkovrstvovej šamotovej vložky sa nanesie škárovací tmel.

07 Základ pod podstavec
07 Základ pod podstavec |

Krok 8: Ďalšia tvárnica

Do ďalšej komínovej tvárnice sa vyreže otvor na dvierka. Komínová tvárnica sa položí do lôžka tenkovrstvovej malty nanesenej na vrchnej hrane predchádzajúcej tvárnice. Vloží sa napájací kus dvierok.

08 Ďalšia tvárnica
08 Ďalšia tvárnica |